Commissie Onderwijs 06-07-2017 – Opbouw anciënniteit ondersteuningsnetwerken

21 augustus 2017

Er zijn al vele pennen in beweging gebracht door het M-decreet en zijn hangende vervolg, waarin ook personeelsdimensies aan de orde zijn. Daarvoor vroeg onderwijscommissaris Jos De Meyer aandacht met zijn per definitie technische vraag om uitleg. Hij beschreef de huidige situatie ter zake en vroeg minister Crevits in essentie hoe ze personeelsmatig enige stabiliteit (met voldoende kans op kwaliteit) wilde realiseren in de werking van de nieuwe ondersteuningsnetwerken.

Minister Crevits lichtte de transitieperiode van drie jaar toe, waarin elke aanstelling in een ondersteuningsteam steeds beperkt is tot de duur van een schooljaar, alsook de afspraak die ze met de sociale partners had gemaakt met het oog op de toekomst, met name: tegen het einde van de transitieperiode aangepaste arbeidsvoorwaarden en overgangsmaatregelen uitwerken voor verdere tewerkstelling in het ondersteuningsnetwerk, zodat die huidige ondersteuners vlot de overgang zouden kunnen maken naar het toekomstige systeem. De suggestie van vragensteller De Meyer van een verlof voor tewerkstelling in een ondersteuningsnetwerk zou dan eventueel bekeken kunnen worden. Meer algemeen verwees de minister nadien nog eens naar de extra middelen die ze had uitgetrokken (goed voor driehonderd nieuwe vacante plaatsen). Na de tussenkomst van Kathleen Krekels over het hele plaatje van personeelsbewegingen in dezen achtte ook de minister het nuttig om dat in het najaar in kaart te hebben en voort te bespreken.

Finaal was vragensteller De Meyer tevreden over de verduidelijking van de minister over de personeelssituatie in de transitieperiode. De zorg daarover was de motivering geweest voor zijn vraag.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de opbouw van anciënniteit in de ondersteuningsnetwerken waarin het M-decreet voorziet van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2006-07-2017%20%E2%80%93%20Opbouw%20anci%C3%ABnniteit%20ondersteuningsnetwerken) (Wilfried Van Rompaey).