Commissie Onderwijs 06-02-2020 – Zijinstromers in lerarenopleiding en onderwijsambassadeur

12 februari 2020

Niet voor het eerst ging het over het (toekomstige) lerarentekort, maar vragensteller Loes Vandromme hanteerde nu de specifieke invalshoek van de in aantal serieus toegenomen zijinstromers die via de VDAB aan een lerarenopleiding bezig waren. Ze bracht, evenmin voor het eerst maar evenzeer terecht, inspanningen van de vorige onderwijsminister ter sprake, met name de mediacampagne ‘Word een echte influencer’. En ze legde het verband met de onderwijsambassadeursplannen van de huidige onderwijsminister. Vandromme had een ganse reeks vragen met deze rode draad: maatregelen en acties om een antwoord te bieden op dat (toekomstige) lerarentekort.

Minister Weyts verwees algemeen naar zijn beleidsnota en wilde, met het oog op de aanstelling van een onderwijsambassadeur, eerst die mediacampagne van Hilde  Crevits evalueren.  Hij noemde ook drie concretere maatregelen op korte termijn, die hij deels al genoemd had bij een recent gesprek over ditzelfde thema: geldelijke anciënniteit van zijinstromers, duaal lesgeven en voordrachtgevers in het secundair onderwijs.

Vragensteller Vandromme wees op het belang van positieve berichtgeving over leraarschap en op het probleem van planlast. Ze stelde enkele aanvullende vragen en plaatste een kritische noot bij het antwoord van de minister.

Twee interveniënten kregen nog het woord. Steve Vandenberghe keek vooruit naar de eerste sessie van de geplande hoorzitting over dit thema op 13 februari, maar in zijn “meten is weten”-discours wilde hij en passant toch nog wat extra papierwerk creëren. Minister Weyts repliceerde later in het gesprek ook in die zin. Overigens, voor het katholiek onderwijs geldt alvast dat wij Vlaanderenbreed geen zicht kunnen hebben op het lerarentekort, tenzij we elke individuele school daarover uitdrukkelijk zouden gaan bevragen.

Interveniënt Koen Daniëls herhaalde voor dat juiste zicht op het lerarentekort, -- het ging dan wel slechts om de concrete zoektocht van scholen naar concrete leraren op een bepaald moment --, het al oudere voorstel om alle onderwijsvacatures verplicht systematisch kenbaar te maken op de VDAB-website. Het ging daarover vorige legislatuur ook al en toen bleek dat instrument voor korte, plotse vervangingen, waarin een schooldirecteur heel snel iemand moest kunnen vinden, niet afdoende.  Voorts sprak Daniëls heel positief over het leraarschap en vond dat alle mogelijke middelen nu gebruikt moesten worden om leraren aan te trekken.

Minister Weyts wist te melden dat de evaluatie van de bedoelde mediacampagne liep. Hij volgde ook die VDAB-websitepiste om vacatures kenbaar te maken, maar counterde duidelijk het voorstel van Vandenberghe. De minister bewees tussendoor over de gave van de humor te beschikken, zowel over zijn vroegere onderwijscarrière als over de zaak van de regionale verschillen inzake lerarentekorten in samenhang met bijkomende vergoeding van anciënniteit voor zijinstromers. Vragensteller Vandromme had, wat dat laatste betrof, geen regionaal verschillende onderwijsverloning bedoeld, maar wat ze precies wél bedoeld had, was mij niet zo duidelijk. Haar wijze woorden over passie en vertrouwen begreep ik dan weer wel helemaal en ze kunnen inderdaad niet genoeg beklemtoond worden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over zijinstromers die via VDAB een lerarenopleiding volgen en de aanstelling van een onderwijsambassadeur van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2006-02-2020%20%E2%80%93%20Zijinstromers%20in%20lerarenopleiding%20en%20onderwijsambassadeur) (Wilfried Van Rompaey).