Commissie Onderwijs 04-10-2018 – Resolutie Diergeneeskunde

10 oktober 2018

En dan nog een andere opvolgingsvraag van de onderwijscommissarissen Koen Daniëls en Jos De Meyer over de stand van zaken rond de resolutie over de opleiding Diergeneeskunde. Daniëls nam wel een ruimere aanloop en ging te rade bij de beperking via lottrekking van buitenlandse studenten in diverse medische en paramedische studierichtingen in de Franse Gemeenschap. Hij vroeg specifiek naar het oordeel van de minister over die lottrekking en generiek naar de stand van zaken over de Vlaamse resolutie.

De Meyer verwees naar zijn eerdere vraag om uitleg en zoomde nu specifiek in op het gevraagde onderzoek naar de elementen en processen die de instroom, doorstroom en uitstroom beïnvloeden bij de studenten in de opleidingen uit het studiegebied Diergeneeskunde en de eventuele maatregelen daarrond. Hij vroeg ook specifieker of de niet-bindende “ijkingsproef” voor Diergeneeskunde verplicht zou worden voordat de inschrijvingen van het academiejaar 2019-2020 zouden starten.

Minister Crevits sprak zich niet uit over het systeem van de Franse Gemeenschap, maar was wel een grote voorstander van de zgn. verplichte, niet-bindende toelatingsproeven, waarrond deze legislatuur gewerkt was. En dat was ze nu ook voor de Diergeneeskunde, conform trouwens de vermelde resolutie. Ze schetste het gevolgde proces tot nog toe, incl. de afname van een nieuwe toets op 25 september 2018 bij de studenten die al ingeschreven waren aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. Volgend jaar zou de toets verplicht worden voordat studenten zich zouden inschrijven (cf. ook een door de minister gevraagd advies daarover van de VLUHR). Aan de validiteit en betrouwbaarheid van de toets moest uiteraard wel aandacht besteed blijven worden.

Daarnaast had de onderwijsadministratie in uitvoering van de resolutie recent een monitoringrapport opgeleverd voor de opleiding Diergeneeskunde, met gegevens rond de instroom en het studiesucces van de studenten. De minister gaf daaruit alvast enkele krachtlijnen en cijfers.

Vragensteller Daniëls insisteerde erop toch ook de aanpak van de Franse Gemeenschap te overwegen en verwees daarbij terecht naar de aberratie in het huidige systeem waarbij nu met Vlaams belastinggeld Franse en Nederlandse dierenartsen opgeleid werden. Vragensteller De Meyer stelde vast tot zijn tevredenheid dat de niet-bindende toelatingsproef verplicht werd. Het monitoringrapport ging hij eerst bestuderen, maar hij verwees alvast ook naar een in dezen nuttige masterproef over het overaanbod aan praktijkdierenartsen, met ook een analyse van de Vlaamse en buitenlandse studenten ter zake.

Lees de bespreking van de Vraag om uitleg over de toegang tot de opleiding Diergeneeskunde van Koen Daniëls en over de opvolging van de resolutie over de in- en uitstroom van de opleidingen Diergeneeskunde van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2004-10-2018%20%E2%80%93%20Resolutie%20Diergeneeskunde) (Wilfried Van Rompaey).