Clusteren bij deeltijdse opdracht

12 maart 2019

We actualiseerden de mededeling Clusteren bij deeltijdse opdracht. De mededeling is van toepassing in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en geldt niet voor het basisonderwijs. Ze verduidelijkt enkele knelpunten bij het deeltijds werken van personeelsleden, zoals het bepalen van de proportionaliteit en het werken op verschillende scholen.