Busvervoer buitengewoon onderwijs: wij luiden de alarmbel

03 september 2020

Het busvervoer voor onze meest kwetsbare jongeren is al jaren een pijnpunt. De huidige coronamaatregelen, ingegeven vanuit een terechte bekommernis rond ieders veiligheid, zorgen helaas voor onwerkbare situaties voor leerlingen en begeleiders.

We verwachtten dat de strikte maatregelen een vlot transport van onze leerlingen naar en van hun buitengewone school zouden bemoeilijken. De eerste dagen blijkt de situatie nog erger dan gevreesd. De busritten die nog langer duren dan voorheen, het opsplitsen van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs, bussen die structureel te laat thuis of op school aankomen… zijn omstandigheden die geen volledig schooljaar vol te houden zijn. De minister van Mobiliteit kondigde aan dat de splitsing basis-secundair wordt afgeschaft in code geel. We hopen dat dit geen Vlaanderenbrede maatregel wordt, maar wel een mogelijkheid die scholen zelf kunnen benutten wanneer de lokale situatie dit toelaat. Onze kernboodschap blijft: geef ruimte aan lokaal overleg. Alleen zo kunnen scholen op een werkbare manier inspelen op specifieke en wijzigende omstandigheden.

We hebben de problematiek van de te lange busritten in het verleden al aangekaart en, recenter, gewezen op de toegenomen urgentie die de coronamaatregelen met zich meebrengen. We houden dit thema op de agenda van het overleg met de overheid en hopen dat onze scholen in het lokaal overleg met De Lijn binnenkort een versoepeld regime kunnen bespreken met het oog op de leefbaarheid en de houdbaarheid van deze regeling.