Bijzondere erfgoedpremie weldra opgeschort?

11 september 2020

In toepassing van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 is het mogelijk om voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten aan beschermd onroerend erfgoed een erfgoedpremie te bekomen. Er zijn twee soorten premieprocedures: de standaardprocedure en de bijzondere procedure.

Premie-aanvragen volgens de standaardprocedure hebben een subsidieerbaar bedrag beperkt tot 25 000 euro en worden vlot behandeld. Deze procedure zal ongewijzigd blijven bestaan.

Voor premies volgens de bijzondere procedure is er doorheen de jaren een grote wachtlijst ontstaan. Een meerderheid aan dossiers wacht al minstens vijf jaar op een premie en het beschikbare budget biedt geen perspectief op een inkorting van de wachtlijst op korte termijn. De Vlaamse regering wil de wachtlijst niet verder laten aangroeien. Daarom heeft zij beslist om in de toekomst de aanvraagmogelijkheden voor nieuwe erfgoedpremies via de bijzondere procedure tijdelijk stop te zetten. Door de aanpassing kan de indiening van nieuwe dossiers worden opgeschort en een tijdje later terug mogelijk worden gemaakt. 

De Vlaamse regering heeft de wijziging principieel goedgekeurd. Na het bekomen van het advies van de Raad van State en de SARO zal het besluit in werking treden. Op basis van de beschikbare informatie raden wij aan om een dossier zo snel als mogelijk op de wachtlijst in te schrijven om de opschorting voor te zijn.

Voor dossiers die bij onroerend erfgoed al op de wachtlijst staan, heeft deze beslissing geen effect.

Voor meer informatie kun je terecht bij infrastructuurcollega’s van onze Dienst Bestuur & organisatie.