Bijzondere algemene vergadering - 28 juni 2018

28 juni 2018

De nieuwe algemene vergadering kwam op 28 juni in een bijzondere vergadering samen. Op die vergadering werden de voorzitter en de twee ondervoorzitters van de vergadering verkozen:

  • voorzitter van de algemene vergadering: Mgr. Bonny, bisschop-referendaris voor onderwijs
  • ondervoorzitter vanuit de geleding van de besturen: Josian Caproens, vzw Sint-Gerardusscholen Diepenbeek  
  • ondervoorzitter vanuit de geleding van de bisschoppelijk vicarissen: Dirk Van Rossem, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs bisdom Antwerpen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst hen uitdrukkelijk te bedanken voor het aangegane engagement. Conform onze statuten worden zij ook voorzitter en ondervoorzitters van de raad van bestuur.

De bijzondere algemene vergadering benoemde voorts de bestuurders van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dit is de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur 2018-2022. De installatievergadering van de raad van bestuur is gepland op 6 september 2018.