Bijkomende punten administratieve ondersteuning in het basisonderwijs

05 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 stijgt de puntenenveloppe voor administratieve ondersteuning in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Dat betekent dat er vanaf dat moment extra uren kunnen worden ingericht voor administratief medewerker.

We pasten het rekenblad om je omkadering te berekenen aan de nieuwe berekeningswijze aan. Let wel: basis voor de berekening van de bijkomende omkadering blijft de teldatum.

Bij het aanstellen van een personeelslid moet de school wel haar verplichtingen nakomen tegenover de eigen vastbenoemden van de school, tegenover de TBS/OB’ers en tegenover de TADD’ers.

  • Bijlage 1: rekenblad omkadering gewoon basisonderwijs
  • Bijlage 2: rekenblad omkadering buitengewoon basisonderwijs