Bestuur & organisatie

Raadpleeg alle thema's van Bestuur & organisatie ...

 • 27 oktober 2015

  De deelnemer krijgt in twee avondsessies een overzicht van de bestuurswerking in een notendop. De Gids voor besturen dient als leidraad. Er is gelegenheid tot kennismaking met medebestuurders en leden van het Comité Besturen uit uw regio.

  Kortom deze vorming is een must voor elke nieuwe bestuurder… of als opfrisser voor meer ervaren bestuurders …

 • 26 oktober 2015

  De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer.

  Die ondersteuning heeft betrekking op volgende zes thema's:

 • 26 oktober 2015

  Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nota goed onder de titel 'Uitwerking van een reglementair kader voor huursubsidie m.b.t. schoolinfrastructuur'. Ondertussen werd over die nota verder van gedachten gewisseld. In het programmadecreet dat voor het einde van het jaar verwacht wordt, zal de huursubsidie decretaal verankerd worden.

 • 26 oktober 2015

  Het vrijwilligerswerk heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij, zowel vanuit maatschappelijk als vanuit een economisch perspectief. Tot nog toe was het onduidelijk hoe groot de omvang van het vrijwilligerswerk in België was.

 • 21 oktober 2015
  Met de regelmaat van de klok horen of lezen we informatie over de aangroei van het aantal kleuters en het aantal leerlingen in het lager onderwijs, in hoofdzaak - maar niet alleen - in de grootstedelijke context. Het effect ervan op de scholenbouw en de schoolinfrastructuur staat beter gekend als de capaciteitsproblematiek.
 • 20 oktober 2015

  Het vormingsaanbod voor bestuurders schooljaar 2015-2016 heeft heel wat interessante thema’s in petto. We starten op 29 oktober 2015 met een Masterclass over Leiderschap in een post-christelijke en multireligieuze schoolcontext. Johan Verschueren s.j.

 • 17 oktober 2015

  Op vrijdag 27 november 2015 organiseren het Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen een gratis studienamiddag voor preventieadviseurs over “Ernstige arbeidsongevallen”. Deze vindt plaats vanaf 13.30 u.

 • 16 oktober 2015

  De FOD WASO lanceert "De Flexaminator", een educatief spel over het belang van een goede houding en de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Leerkrachten kunnen van het spel gebruik maken om hun leerlingen bewust te maken van de risico's die leiden tot het ontwikkelen van musculoskeletale aandoeningen, en hen daarnaast ook informeren over hoe men deze aandoeningen kan voorkomen.

 • 14 oktober 2015

  Er is een hervorming op til met betrekking tot de bijdrage die schoolbesturen betalen aan hun Externe Dienst Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW).

Pagina's