Basisvorming voor nieuwe beheerders

28 augustus 2018

Een internaat is een complexe context die voor de beheerder heel wat uitdagingen met zich meebrengt. Hoe kun je als beheerder vanuit het opvoedingsproject het internaat samen met je team tot een warme en participatieve leef- en leeromgeving uitbouwen? Die opdracht vraagt de noodzakelijke opleiding en ondersteuning.

In de vierdaagse opleiding voor nieuwe beheerders brengen we verschillende inhouden samen in een professioneel en gestructureerd aanbod. Met respect voor de specificiteit van elke context willen we via dit basisaanbod de nieuwe beheerder een houvast aanbieden en inzicht geven in:

 • een ontwikkelingsgerichte pedagogische aanpak in het internaat
 • de opdracht van de beheerder
 • de uitbouw van een kwaliteitsvolle werking
 • het belang van een ondersteunend netwerk

Programma van het basisaanbod

DAG 1 (maandag 17 september 2018 van 9.30 tot 15.30 uur, Sint-Baafshuis, Gent)

 • Kennismaking – eerste indrukken vanuit de nieuwe job
 • Functiebeschrijving beheerder – tijdsbeheer – uitwisseling met ervaren beheerders
 • Historiek internaten – pedagogisch kader internaten
 • Regelgeving internaten
 • Kwaliteitsplanning
 • Ondersteuning – netwerking – vorming – begeleiding - nieuwsbrief

DAG 2 (maandag 3 december 2018 van 9.30 tot 15.30 uur, Diocesaan Pastoraal Centrum, Mechelen)

 • Naar een herstelgericht verbindend beleid

DAG 3 (maandag 18 maart 2019 van 9.30 tot 15.30 uur, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Brussel)

 • Inleiding in personeelsreglementering internaten
 • Een personeelsbeleid voeren

DAG 4 (maandag 13 mei 2019 van 9.30 -15.30 uur, Sint-Baafshuis, Gent)

 • Leiderschapsontwikkeling (context, input, professioneel zelfverstaan, persoonlijk interpretatiekader, situationeel leiderschap, organisatiecultuur en -structuur …)
 • Introductie in kwaliteitsontwikkeling

Methodiek

Een afwisseling tussen theoretische input en interactieve werkvormen, zelfreflectie en uitwisseling, contact met enkele ervaren beheerders.

Inschrijven

E-mail voor 7 september 2018 naar marleen.vanthienen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (met vermelding van: naam – naam internaat). Deelname is gratis.

Vervolgtraject professionalisering beheerders

Als vervolg op het basisaanbod organiseren wij jaarlijks driedaagse seminaries voor beheerders aan zee. Diverse professionaliseringsthema’s komen er aan bod en worden in overleg met de begeleider bepaald. De klemtoon ligt op het eigen leertraject van de beheerder. Naast het vaste programma is er voldoende tijd en ruimte voor informele uitwisseling met collega’s. Beheerders ervaren de seminaries als waardevolle ontmoetingsplekken waaruit zij telkens weer nieuwe energie putten. Inschrijven kan via www.nascholing.be/internaten.

Daarnaast vormen de vijf beheerdersvergaderingen per jaar in elke regio een kans tot ontmoeting en samenwerking, tot uitwisseling van actuele thema’s en praktijkervaringen en tot uitbouw van een lerend netwerk. Elke beheerder ontvangt daarvoor per e-mail een uitnodiging van de regiosecretaris.

Bij vragen kun je je richten tot team Internaten:

 • anja.dingenen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (coördinator: 02 507 07 78 of 0496 39 51 63)
 • barbara.vrijdags [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (pedagogisch begeleider: 02 507 07 19)