Arcadia – Aarschot

21 mei 2019

Op 17 juni wordt de nieuwe VZW Arcadia boven de doopvont gehouden.  10 schoolbesturen, met 13  scholen (vier -grote- secundaire scholen en negen basisscholen – waaronder één met 700 leerlingen), gaan samen. De nieuwe vzw zal 6600 leerlingen en 900 personeelsleden tellen.

Op 21 mei houden ze een “doorboomdag” om de missie en de visie scherp te stellen, om de bestuurders (nog meer) in dezelfde richting te laten kijken, om externe communicatie voor te bereiden en om de verschillende bestuursculturen bij elkaar te brengen.

Bij die gelegenheid komt directeur-generaal Lieven Boeve een toespraak houden over de katholieke dialoogschool.

Deze “doorboomdag” vindt plaats in de Vrije Basisschool, Haldertstraat 13 te 3390 Houwaart.