Afschaffing aanmoedigingspremie loopbaanonderbreking

25 januari 2016

De personeelsleden die pas na 1 februari 2016 in het stelsel van gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ (of uitzonderlijk 50+) zullen treden, zullen geen aanmoedigingspremie van de Vlaamse Regering meer ontvangen. Dit is de premie die de Vlaamse Regering toekent bovenop de loopbaanonderbrekingsuitkering die wordt toegekend door de RVA. Dit is een eerste stap in de grondige hervorming van de stelsels loopbaanonderbreking die wordt aangekondigd met ingang van 2 september 2016.

Als de Vlaamse Regering de andere aangekondigde plannen uitvoert, zal men vanaf 2 september 2016 geen gewone loopbaanonderbreking meer kunnen opstarten, ook geen 50+ of 55+, maar enkel nog de thematische vormen van loopbaanonderbreking: voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorgen. De aanmoedigingspremie verdwijnt ook voor deze stelsels vanaf 2 september, terwijl de onderbrekingsvergoeding uitbetaald door de RVA zou behouden blijven. Wie nog vóór 2 september intreedt in een andere loopbaanonderbreking andere dan de GLBO50+ of 55+, kan naast de onderbrekingsvergoeding ook nog een aanmoedigingspremie ontvangen.

Zowel de vakbonden van de openbare sector als de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties konden zich niet vinden in deze intentie van de Vlaamse Regering en onderschreven een protocol van niet-akkoord. De redenen die voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen hiertoe de aanleiding gaven, zijn te lezen in het bijgevoegde protocol van niet-akkoord.

Daarnaast werkt de Vlaamse Regering aan een nieuw stelsel: het zogenaamde zorgverlof. Maar daarvan liggen de inhoud en de contouren momenteel helemaal nog niet vast.