Afbouw Schoolonline

01 februari 2018

We kregen recent verschillende vragen van bezorgde bestuurders en directies over de beslissing van uitgeverij VAN IN om het informaticapakket Schoolonline af te bouwen. VAN IN heeft het voornemen om tegen het einde van het schooljaar 2017-2018 te stoppen met de louter administratieve pakketgedeelten (o.a. leerlingen- en personeelsadministratie). Voor de pedagogisch-didactische pakketgedeelten zullen ze hoofdzakelijk inzetten op het basisonderwijs. De uitgeverij verwijst de scholen door naar een primair vervangpakket, Wisa.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil niet ingrijpen in de principiële beslissing om Schoolonline af te bouwen. We verwachten van VAN IN evenwel de garantie dat er constructief wordt meegewerkt aan de overdracht van alle noodzakelijke gegevens, ongeacht het pakket dat een schoolbestuur zou kiezen, in continuïteit en in regel met de wet overheidsopdrachten.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft naar VAN IN een brief met onze bezorgdheden verstuurd om een vinger aan de pols te houden. We houden je zeker op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in dit dossier.