Advies rond overzitten in het model van schoolreglement

22 april 2020

Vanaf dit schooljaar moet een delibererende klassenraad bij een beslissing tot een oriënteringsattest B voor een leerling een gunstig of ongunstig advies formuleren over het overzitten van het leerjaar. Bij een ongunstig advies moet de leerling sowieso naar het hoger leerjaar overgaan, ook als hij van school verandert. De leerling moet daarnaast een (niet-bindend) advies inwinnen bij het CLB. Bij een oriënteringsattest A is er voor het overzitten van het leerjaar enkel een (niet-bindend) advies van het CLB nodig.

Op uitdrukkelijke vraag van onze scholen formuleren we hierover een tekstsuggestie voor het schoolreglement:

Overweeg je om je leerjaar over te zitten?
Behaalde je een oriënteringsattest A, dan moet je hierover advies vragen aan het CLB. Dit advies helpt je om te beslissen of je je leerjaar, ondanks je gunstig resultaat, toch wil overzitten in een andere studierichting.
Behaalde je een oriënteringsattest B, dan kan je je leerjaar (in dezelfde of in een andere studierichting) niet zomaar overzitten. Dat kan enkel als de delibererende klassenraad dat gunstig vindt. Bij een gunstig advies van de klassenraad moet je ook advies vragen aan het CLB dat jou zal ondersteunen in jouw beslissing om al dan niet over te zitten.

We voegden die tekstsuggestie toe aan punt 3.6.2 van ons model van schoolreglement.