Aanvulling: overgangsregeling i.v.m. betaald educatief verlof naast het nieuwe Vlaams opleidingsverlof

22 mei 2019

Het Vlaams opleidingsverlof (VOV) vervangt het betaald educatief verlof (BEV) en dat voor opleidingen die starten vanaf 1 september 2019. Er is echter een overgangsmaatregel voorzien. Voor cursisten die hun opleiding hebben aangevat vóór 1 september 2019, blijft het stelsel van BEV behouden tot en met het derde gevolgde jaar van de opleiding, met als uiterste datum 31 december 2021.

Dat is ook het geval als de opleiding de status van arbeidsmarktgerichte opleiding zou verliezen onder de nieuwe regeling van Vlaams opleidingsverlof. Het BEV dooft dus uit, maar de regelgeving voorziet in overgangsmaatregelen.

De werknemer kan maar een maximaal aantal uren afwezig zijn op het werk voor BEV of VOV. Om dat maximum te berekenen wordt het aantal terugbetaalde uren betaald educatief verlof daarbij in mindering gebracht van het aantal uren dat men recht heeft op Vlaams opleidingsverlof voor hetzelfde opleidingsjaar. De uren die voortkomen uit de twee onderscheiden stelsels kunnen dus niet opgeteld worden.

Je kunt het besluit van de Vlaamse regering (specifiek artikels 22 en 23) online nalezen. Op www.werk.be vind je ook een handig overzicht.