Aanpassing Model Arbeidsreglement Opvoeders in de Internaten (PC 225.01)

26 oktober 2015

In juni 2015 werd een nieuwe bijlage toegevoegd aan het model van arbeidsreglement voor de opvoeders (PC 225.01) in de katholieke internaten. Deze bijlage 9 bracht het model van arbeidsreglement in overeenstemming met de regelgeving i.v.m. de psychosociale risico's.

Voorheen werd dit geregeld in artikel 39 van het arbeidsreglement, maar dit artikel werd niet aangepast in juni. In deze nieuwe versie werd artikel 39 vervangen door een verwijzing naar de bijlage. Daarnaast werd ook de benaming van de inspectiediensten geactualiseerd. Ten slotte werd ook de term 'school' vervangen door 'internaat' in bijlage 9. Al deze wijzigingen zijn dus formeel van aard, inhoudelijk verschilt dit model niet van het vorige.

Op vrijdag 23 oktober 2015 werd dit nieuwe model arbeidsreglement Opvoeders PC 225.01 bekrachtigd door het Centraal Paritair Comité van het Katholiek Onderwijs.