Aangepaste mededeling “continuering zorg van basis- naar secundair onderwijs”

04 juli 2018

De mededeling 'Continuering zorg van basis- naar secundair onderwijs' werd op een aantal punten gewijzigd. Zo leggen we de link met het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding en maken we ook de verbinding met het transbaso onderzoek (zie ook www.transbaso.be en pro.vanbasisnaarsecundair.be). Je kan de mededeling raadplegen via het thema Schoolloopbaanbegeleiding.