38 528 leerlingen legden onze gevalideerde toetsen af

26 juni 2019

De voorbije weken organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen de afname van de gevalideerde toetsen voor het einde van het basisonderwijs. In totaal namen 38 528 leerlingen – of bijna 94 procent van alle zesdejaars die schoollopen in een katholieke basisschool – deel aan één of meerdere gevalideerde toetsen die we ter beschikking stellen. Daarbij kozen 724 scholen voor de online afname. 464 scholen organiseerden hun afname liever op papier.

Scholen konden kiezen uit vijf toetsen, namelijk voor de leergebieden Frans, mens & maatschappij, Nederlands, wetenschappen & techniek en wiskunde. Voor Nederlands en Frans legden we de focus op begrijpend lezen. In de toets Frans kwam ook begrijpend luisteren aan bod. Met de toetsen mens & maatschappij en wetenschappen & techniek evalueerden we de domeinen tijd en techniek. In de toets wiskunde lag het accent op afronden, schatten en schattend rekenen en op lengte, omtrek en oppervlakte.

Sinds vorige week kun je als school via de linken schoolrapport en klasrapport de resultaten opvragen. Je krijgt dan een uitgebreid school- en klasrapport waarin je resultaten vergeleken worden met Vlaanderen en je referentiegroep. Daarmee kun je aan de slag in het kader van je interne kwaliteitsontwikkeling.

Begin volgend schooljaar verspreiden we naar aanleiding van de resultaten per leergebied Vlaanderenbrede aanbevelingen die alle katholieke basisscholen kunnen inzetten bij het werken aan hun interne kwaliteitszorg.