10e ontmoetingsdag van de regionale Comités van Schoolbesturen

20 april 2017

Op 23 februari 2017 vond de 10e ontmoetingsdag voor leden van de regionale Comités van Schoolbesturen van het katholiek onderwijs plaats in de gebouwen van de Diocesane Onderwijsdienst Hasselt. Een ontmoetingsdag biedt de gelegenheid om met de andere regio’s kennis te maken en te netwerken. Uitwisselen van informatie, beluisteren van onderwijsactualiteit, nadenken over tendensen, evoluties, nieuwe concepten, debatteren over actuele thema’s, het blijven belangrijke bestuurderswensen. Directeur-generaal Lieven Boeve gafeen stand van zaken van de actuele, politieke onderwijsdossiers en de houding van de raad van bestuur ertegenover.

Het VN-verdrag over de rechten van mensen met beperkingen dwingt ons tot nadenken over inclusief onderwijs, hefboom voor een meer inclusieve samenleving. Het is een maatschappelijk relevant thema waar, naast veel begrip en openheid naar integratie van mensen met beperkingen, onmiddellijk de haalbaarheid om de hoek komt kijken. Wat voor de een een prachtig uitgangspunt is, lijkt voor de ander onrealistisch. Bedenkingen rond onderwijsopdracht, expertise, draagkracht van leraren, diversifiëring, beschikbaarheid van de nodige middelen, schoolorganisatie, infrastructuur komen allemaal aan de oppervlakte. Daarom werd het document 'Onderwijs voor alle leerlingen in 2025, de wervende kracht van de droom' geselecteerd als onderwerp voor deze bijeenkomst.