‘Kwaliteit door identiteit – Een onderwijs voor hart, hoofd en handen’ - Colloquium so, regio Limburg, Eindhoven

07 februari 2019

Een van de belangrijkste pijlers van een school of scholengemeenschap is haar pedagogisch project. ‘Waar staan wij voor? Wat willen wij voor onze leerlingen betekenen? Hoe kunnen wij dit gestalte geven?’

Dit directiecongres wil inspirerende, theoretische en praktische handvatten geven om ons onderwijs nog kwaliteitsvoller te maken vertrekkende van de eigenheid van elke school of scholengemeenschap, even uniek als onze vingerafdruk, met aandacht voor hart, hoofd en handen.

Deze avond is directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig op dit colloquium dat plaatsvindt in het hotel Vandervalk in Eindhoven.