Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

24 mei 2018

We vernamen dat AgODi inmiddels de dienstbrieven over de begeleidingseenheden voor het ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2018-2019 verzonden heeft  naar de buo-scholen.

24 mei 2018

Door omstandigheden kon ik slechts “uitgesteld kijken”, maar heel snel had ik enigszins een déjà vu.

24 mei 2018

We krijgen van scholen de vraag wat de gevolgen zijn van de nieuwe privacywetgeving op het uitwisselen van leerlingengegevens met het CLB waarmee ze samenwerken.

22 mei 2018

Ook deze vragen waren eigenlijk een voorafname op de gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2018 met de onderwijsinspectie (en zonder de minister), die een week later gepland stond, maar inderdaad, een gedachtewisseling met instanties of personen x en y is één zaak, een vraag om uitleg aan de bevoegde minister een ander.

22 mei 2018

Van muzische vorming naar lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs: onderwijscommissarissen Steve Vandenberghe en Kathleen Krekels hadden er vragen om uitleg over voor de minister. Beiden haalden hun mosterd in de recent al een paar keer vermelde rapporten: het CLB-jaarverslag en de Onderwijsspiegel 2018.

22 mei 2018

Onderwijscommissaris Paul Cordy gooide het over een totaal andere boeg dan de muzische vorming: een delicaat onderwerp overigens, met juridische maar ook menselijke dimensies.

17 mei 2018

De stuurgroep ondersteuningsnetwerken van 2 mei besprak de Conceptnota bijsturingen M-decreet.

17 mei 2018

In juni 2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen twee informatierondes in elke regio waar we ingaan op de onderwijsactualiteit, zoals cao XI, bijsturingen bij het M-decreet ... De informatierondes vinden plaats in de periode van 5 tot en met 26 juni 2018, telkens ondersteund door de vijf regio’s. Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio:

15 mei 2018

Op vraag van enkele besturen pasten we de nota BOS & Personeel aan. Ook de bijlage bij de nota, het voorstel van addendum voor de arbeidsovereenkomst in geval van wijziging van de werkgever, werd aangepast.

Pagina's