Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

08 juli 2020

Goed nieuws en blijheid alom, ook op alle interveniërende politieke banken, wat de laatste twee actuele vragen vóór het zomerreces betrof. Dat mocht, zéker. Minister Weyts had zelfs overschot van gelijk, toen hij bij het positieve nieuws van de eerste actuele vraag van de plenaire vergadering opmerkte dat voor zoiets, jammer genoeg, géén aandacht was bij de journalisten.

08 juli 2020

In navolging van de federale regering vernemen we dat ook de Vlaamse regering zal beslissen om het corona-ouderschapsverlof tot en met 30 september 2020 van toepassing te laten worden in het Vlaams onderwijs. Personeelsleden die hun lopend corona-ouderschapsverlof ook na 30 juni willen voortzetten, moeten daarvoor een nieuwe aanvraag indienen bij hun bestuur.

07 juli 2020

In de nieuwsbrieven van 14 mei en 18 juni is verwezen naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website.

07 juli 2020

Laatste vraag van de vergadering: over een onderwerp dat vragensteller Hannelore Goeman al eerder ter sprake gebracht had, maar dat ze nu ook relateerde aan … de coronacrisis.

07 juli 2020

De derde vraag van de vergadering dan: over een belangrijk thema, waarover het ook al ging in de gedachtewisseling met de Onderwijsinspectie diezelfde ochtend (cf.

01 juli 2020

Na de actuele vraag over afstandsonderwijs en evaluatie van Jan Laeremans een week voordien, maar vooral na de vragen om uitleg van Elisabeth Meuleman en van Steve Vandenberghe in de onderwijscommissievergadering van 25 juni (allemaal coronagerelateerd), kregen we in deze plenaire vergadering nogmaals actuele coronavragen.

01 juli 2020

Het 35ste nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel, is verschenen. 

Een greep uit de artikels:

30 juni 2020

Deze coronavraag om uitleg deed terugdenken aan de eerste vraag van deze commissievergadering van Elisabeth Meuleman over een ouderbevraging in deze coronatijd.

30 juni 2020

Na het dko was deze vraag om uitleg wel enigszins andere koek.

30 juni 2020

Vragen om uitleg met een heel rijke voorgeschiedenis, vorige legislatuur, maar zeker ook recenter op 9 januari 2020 en op 5 maart 2020.

Pagina's