Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

19 februari 2020

Op 1 januari 2020 trad het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. De invoering van deze nieuwe wetgeving, bracht ook een oude verplichting terug onder de aandacht en breidde ze verder uit naar elektronische communicatiemiddelen.
Op elk uitgaand stuk moet de vzw een aantal gegevens verplicht vermelden.

19 februari 2020

IC Verzekeringen bracht ons op de hoogte van de cyberaanval waarvan zij op 24 december 2019 het slachtoffer werd. Namens IC-Verzekeringen bezorgen we je een communicatie met betrekking tot deze problematiek. 

19 februari 2020

Sinds kort is het mogelijk voor scholen om bij de Koning Boudewijnstichting een projectrekening te openen of een “Fonds Vrienden Van” op te richten.

Vroeger werden scholen expliciet uitgesloten van het gebruik van beide filantropische producten.

19 februari 2020

Op 1 mei 2020 gaat Marc Hendrickx van onze Dienst Bestuur & organisatie met pensioen. Marc ondersteunt onze directies en besturen met een DBFM-project. Hij sloot aan bij het DBFM-team in 2015.

18 februari 2020

De laatste vraag van de namiddag kwam van Elisabeth Meuleman, maar om niet onlogische redenen viel dat gesprek eerder kort uit. Het ging meer bepaald over de besparingen in het secundair onderwijs en wel het deel daarvan dat nog in 2020 gerealiseerd moest worden: 20 miljoen euro. Er was veel ongerustheid daarover op de onderwijswerkvloer, aldus vragensteller Meuleman.

18 februari 2020

Aan de hand van de recente viering van 40 jaar tweedekansonderwijs (tko) wees Koen Daniëls op een aandachtspunt in de speech van secretaris-generaal van het Departement Onderwijs en Vorming Ann Verhaegen bij die gelegenheid?

18 februari 2020

Iets delicater dan de cyberveiligheid waren deze vragen om uitleg van Roosmarijn Beckers en Jean-Jacques De Gucht, waarmee nog maar eens duidelijk werd hoe sommige politici denken over vrijheid van onderwijs.

18 februari 2020

Na de, zij het beperkte, commotie bij de vragen over de traumabegeleiding van vluchtelingenkinderen, was het tijd voor een opvolgingsvraag van Annabel Tavernier.

18 februari 2020

Drie vragenstellers (Elisabeth Meuleman, Loes Vandromme en Hannelore Goeman) over een thema met een hele voorgeschiedenis in de vorige legislatuur, maar hun soortgelijke vragen nu vonden wel een rechtstreekse aanleiding in de beslissing van minister Weyts om de projectsubsidies voor traumabegeleiding van vluchtelingenkinderen, een initiatief van toenmalig onderwijsminister Hilde Crevits, stop t

Pagina's