Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

19 februari 2019

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt wellicht afgeschaft (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXIX, zie ook

18 februari 2019

Op woensdag 10 april 2019 (8.30 - 15 u.) organiseren vzw West-Covo, Kortrijk Xpo en vzw DOKO de 68ste onderwijsbeurs Tools4Schools. Bezoekers kunnen kennismaken met nieuwe educatieve materialen en leerstrategieën.

14 februari 2019

De actualiteitswaarde van deze vraag ontging mij aanvankelijk. Ze deed me wel denken aan tussenkomsten  van onderwijscommissaris Koen Daniëls op 7 februari 2019 in de Commissie voor Onderwijs, zowel bij een vraag om uitleg van zijn partijgenote Vera Celis als bij de bespreking van het ontwerpdecreet i.v.m.

13 februari 2019

De deadline voor de eerste registratie van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register is niet meer einde maart zoals we eerder vernamen, maar is uitgesteld tot 30 september 2019

12 februari 2019

Schoolbesturen, die in eigen naam kinderopvang organiseren, en internaten moeten fiscale attesten afleveren over de opvangkosten van aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018).

11 februari 2019

Graag nodigen we jou als preventieadviseur uit om op 21 februari 2019 in Brussel het 'congres Warm Water III' bij te wonen.

07 februari 2019

Aanvankelijk leek dit een andere vraag te worden, die zou inzoomen op een wat bijzonder reclame-instrument van uitgeverijen om nieuw lesmateriaal te promoten (nl. via concerten van Vlaamse zangers), maar finaal ging het om hetzelfde, weliswaar belangrijke, onderwerp dat onderwijscommissaris Caroline Gennez al aangesneden had in de onderwijscommissievergadering van de week voordien.

06 februari 2019

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video (vanaf 2:07:01) van de vergadering bekijken.

Pagina's