Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

13 juni 2019

Vanmiddag is de laatste inforonde basisonderwijs in regio Limburg. De voorbije sessies leverden telkens boeiende gesprekstof op. Bedankt aan alle aanwezigen!

We bezorgen je hierbij:

18 juni 2019
Vorige week lieten we jullie weten dat wij zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden hebben kunnen bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
13 juni 2019

In onze nieuwsbrief 123 van 31 mei 2018 schreven we dat scholen en CLB’s tot en met het schooljaar 2019-2020 de huidige beleidscontracten ("bijzondere bepalingen") kunnen blijven gebruiken.

12 juni 2019

De basisopties van de modernisering so zijn gewijzigd. Ondanks een gemotiveerd bezwaar van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de overheid beslist om van de basisopties Sport en Voeding en horeca, zowel in de A-stroom als in de B-stroom niche-basisopties te maken. Ook de nieuw toegevoegde basisoptie Topsport vormt een niche-basisoptie.

12 juni 2019

Op 24 mei keurde de Vlaamse Regering een verzamelbesluit goed dat relevante informatie bevat over de matrix en de modernisering secundair onderwijs (so). In de bijlagen bij het verzamelbesluit vind je in volgorde deze items:

12 juni 2019

De organisatie van de sociale verkiezingen brengt telkens weer heel wat werk met zich mee. In de nieuwsbrief van 26 mei lieten we je al weten dat wij in overleg waren met enkele externe ondersteunende dienstverleners. Vandaag kunnen wij je het aanbod van AGORIA en SD WORX voorstellen.

12 juni 2019

Het nieuwe wetboek verenigingen en vennootschappen (WVV) van 4 april 2019 brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee. Niet alleen introduceert het vanaf 1 mei 2019 de volledig nieuwe fusieprocedure ‘ontbinding zonder vereffening’. Het wijzigt ook bepaalde zaken aan de bestaande fusieprocedures.

12 juni 2019

De Brusselse energieregulator Brugel heeft de tariefmethodologieën voor het opstellen van de distributietarieven voor gas en elektriciteit (2020-2024) goedgekeurd. Bij afnemers van het laagspanningsnet wordt 20 procent van het bestaande tarief vervangen door een capaciteitscomponent.

05 juni 2019

In de tekst “Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs” reiken we handvatten aan voor scholen die te maken krijgen met een inschrijvingsvraag van leerlingen met een verslag.

05 juni 2019

Een arrest van het Hof van Cassatie verduidelijkt dat de verjaringstermijn voor onbetaalde schoolrekeningen één jaar bedraagt. Schoolbesturen kunnen schoolrekeningen niet meer invorderen wanneer ze langer dan één jaar onbetaald blijven.

Pagina's