Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

04 april 2019

We updateten de verschillende modellen van schoolreglement voor het schooljaar 2019-2020. Het gaat om deze modellen:

04 april 2019

De Vlaamse verkiezingen staan voor de deur en de directiecommissie basisonderwijs (DCBaO) schreef voor de komende Vlaamse regering een nieuw memorandum 2019-2024.  In het memorandum pleiten ze prioritair voor ‘voldoende beleidsomkadering in de basisschool’.  Daarnaast is er vr

04 april 2019

Op 3 april 2019 gaf het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) op de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ toelichting bij de omkadering voor de ondersteuningsnetwerken (ONW) in 2019-2020. Het is de bedoeling om de procedure rond te hebben tegen half mei.

03 april 2019

De vraag om uitleg van onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester vond haar oorsprong in het meest recente rapport over vroegtijdige schoolverlaters. Dat cijfer was voor het tweede jaar op rij gestegen. Hoe wilde minister Crevits het terugdringen?

03 april 2019

Het dertigste nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen. 

Een greep uit de inhoud:

03 april 2019

AGION besliste om omgevingswerken uit te sluiten van het toepassingsgebied van de verkorte procedure. Daarom vragen we je aandacht voor de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’. Met deze projectoproep wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. 

03 april 2019

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd.

Pagina's