Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

24 november 2020

Op 13 november 2020 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor Corona.

Lees hier over de tegemoetkomingen voor het deeltijds kunstonderwijs.

24 november 2020

In verband met de programmatieaanvragen (buso, gewoon so, duaal, deeltijds...) die verwacht worden bij AGODI ten laatste 30 november 2020, verwijzen we nog eens naar de omstandige berichten hierover in de Nieuwsbrief 220 van 12 november ll

24 november 2020

De inschrijvingen voor de nieuwe raamovereenkomsten verzekeringen moeten uiterlijk op 24 december 2020 toekomen bij DOKO.

Wacht niet tot de laatste week om je mandaten op te sturen. Er moet nadien immers nog informatie vergaard en verwerkt worden die nodig is voor de verzekeraars.

Hieronder vind je de mandaten voor de:

23 november 2020

De coronacrisis heeft een invloed op vele overheidsopdrachten. De prijszetting voor nieuwe opdrachten is erg onvoorspelbaar. Bij lopende bouwwerven is de roep naar schadevergoeding groot. Soms heeft een werf enkele weken stilgelegen, is er nood aan bijkomend beschermingsmateriaal, bepaalde werken kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd, … .

23 november 2020

Reeds heel wat secundaire scholen hebben ingeschreven op de raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs van DOKO.

Op deze wijze zijn ze in orde met de wetgeving overheidsopdrachten en moeten ze niet zelf een aanbesteding organiseren.

De raamovereenkomst biedt verschillende mogelijkheden om schoolboeken bij de leerlingen te krijgen.

19 november 2020

De evaluatieperiode op het einde van het eerste trimester kadert in een optimale onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen. Ze geeft leerlingen zicht op waar ze staan, leraren en klassenraden op waar ze hun leerlingen kunnen ondersteunen en bijsturen. Dit is dit keer, gezien de lange periode van afstandsonderwijs vorig schooljaar, nog meer het geval. 

18 november 2020

Vorig jaar in november verscheen een nieuwe, grondig herwerkte Chemicaliën op School-brochure (COS). De COS-werkgroep plande om deze brochure jaarlijks te herzien. En inderdaad, exact één jaar later is de nieuwe editie van deze brochure online beschikbaar.

18 november 2020

De verplichting om sportzalen en -voorzieningen te sluiten uitgevaardigd door de ministeriële besluiten van 28 oktober (art. 8)  en 1 november (art.6) leidde tot heel wat verwarring bij sportzaaluitbaters én onze scholen.

18 november 2020

Klasgroepen basis- én secundair onderwijs mogen buiten de schoolmuren om te sporten of te bewegen, die uitstappen beschouwt men niet als extra-murosactiviteiten. Maar wat dan met het samenscholingsverbod voor +12-jarigen? Mag mijn klas van het secundair zich wel samen buiten verplaatsen?

18 november 2020

Omwille van de Covid 19-pandemie en de daarbij horende maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan, kunnen lessen niet altijd op school plaatsvinden. Onderwijsinstellingen geven hun lessen dan deels op afstand. Daarbij kun je gebruik maken van een aantal toepassingen. We denken aan tools zoals Smartschool Live, MS Teams, Jitsi, Google Meet, Webex, Zoom …

Pagina's