Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

22 mei 2019

Door de toenemende nadruk op stages en duaal leren stijgt het aantal leerlingen dat een deel van zijn opleiding op de werkvloer krijgt. Tegelijkertijd blijkt het voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs moeilijker om geschikte stageplekken of leerwerkplekken te vinden.

22 mei 2019

Dat er een extra plenaire vergadering nodig was voor het Mestactieplan? Akkoord. Dat het Mestactieplan belangrijk is? Akkoord. Maar de zin van ook per se actuele vragen te willen in deze extra plenaire vergadering, terwijl politici in deze fase volop in campagnemodus waren, ontging mij.

22 mei 2019

Vorige week kregen alle scholen (buitengewoon) basisonderwijs een dienstbrief via Mijn Onderwijs met de aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professionalisering.

22 mei 2019

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden er uren vacant verklaard van vastbenoemde personeelsleden met een specifiek verlofstelsel. Die uren zijn bij de oorspronkelijke titularissen gemarkeerd met code OOM27. We vroegen aan de overheid hoe we moeten omgaan met de code OOM27 met het oog op de verdeling van de betrekkingen voor het schooljaar 2019-2020.

21 mei 2019

Wil je je leerlingen uitdagen door hen te laten proeven van academisch onderzoek en onderwijs? Dan is Junior College zeker de moeite waard.

20 mei 2019

Basis- en secundaire scholen die volgend schooljaar werken aan duurzame ontwikkeling (onder andere vanuit het project VALIES), aan de slag gaan met inspirerend burgerschap of inzetten op de verdiepende ontwikkeling van de Franse taal en cultuur, kunnen bij de Koning Boudewijns

25 mei 2019

Het directieteam en het schoolbestuur van de Sint-Paulusschool campus College wuiven vandaag algemeen directeur Jean-Marie Noreillie feestelijk uit. Ook directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig bij de viering die plaats vindt in de sporthal van het College, Stationsstraat 85 te 8790 Waregem.

16 mei 2019
Zin om in de directiecommissie secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te zetelen? Ken of ben je de geschikte persoon? Dit verwachten we van jou.
 
Hoe verloopt de kandidaatstelling?

Pagina's