Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

12 februari 2020

Roosmarijn Beckers vond de inspiratie  voor haar vraag om uitleg in een recent Belga-bericht, maar over het wetenschappelijk onderzoek in kwestie was ook al in de kranten geschreven op 9 juli 2018.

12 februari 2020

Als introductie van haar vraag om uitleg vermeldde vragensteller Loes Vandromme enkele acties en initiatieven, waaronder ook een parlementaire hoorzitting van vorig jaar, dat een omstandig verslag opgeleverd had.

12 februari 2020

Van een veel meer zakelijke aard was deze vraag om uitleg van Jo Brouns, maar het onderliggende capaciteitsprobleem blijft uiteraard ook een van de cruciale onderwijsdossiers. Huursubsidies waren daarbij een handig instrument. Brouns overliep kort de voorgeschiedenis en legde de link met de huidige beleidsnota Onderwijs.

12 februari 2020

Het ging inderdaad om een thema waarover al een heel mediadebat gevoerd was vooraf en ik voeg hier nog graag een vrije tribune (voor abonnees) toe van de vijf rectoren van de Vlaamse universiteiten nà de bewuste commissievergadering. Mét trouwens ook een terminologische toelichting die geen overbodige luxe is.

12 februari 2020

In het kader van de vernieuwde lerarenopleiding zoekt de KU Leuven een aantal secundaire scholen die bereid zijn hun lokalen ter beschikking te stellen tijdens de herfst- (2020) of krokusvakantie (2021) om een driedaags opleidingsonderdeel te laten plaatsvinden.

12 februari 2020

Je kunt nog tot 28 februari de reiskosten voor onderwijs aan huis voor het basisonderwijs en secundair onderwijs indienen. Het terugvorderingsformulier voor het basisonderwijs vind je als bijlage 3 in de omzendbrief BaO/97/5.

14 februari 2020

 

Directeur-generaal Lieven Boeve woont deze avond de opening bij van het Sint-Augustinusinstituut in Bree. Na toespraken van onder meer de ministers Demir en Weyts is er een bezoek aan de vernieuwende leeromgeving en het schoolpark. Sint-Augustinusinstituut, Sint-Jacobstraat 12 in Bree.

 

 

 

12 februari 2020

 

Op het colloquium secundair onderwijs regio Antwerpen neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan het netwerkmoment en volgt de andere avondactiviteiten mee. Hotel Floreal, Koning Albert-I-laan 81 in Blankenberge.

06 februari 2020

Het ontwerpleerplan voor de basisoptie Opstroomoptie van de B-stroom werd bij de onderwijsinspectie ingediend ter advisering.

05 februari 2020

De introductie van het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, opgestart in het schooljaar 2017-2018, werd geëvalueerd door een onafhankelijke commissie van experts, de zgn. commissie-Struyf. Het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ werd op donderdag 20 januari 2020 vrijgegeven.

Pagina's