Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

19 november 2020

De evaluatieperiode op het einde van het eerste trimester kadert in een optimale onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen. Ze geeft leerlingen zicht op waar ze staan, leraren en klassenraden op waar ze hun leerlingen kunnen ondersteunen en bijsturen. Dit is dit keer, gezien de lange periode van afstandsonderwijs vorig schooljaar, nog meer het geval. 

18 november 2020

Op het einde van dit schooljaar vinden voor de eerste keer de delibererende klassenraden plaats voor de leerlingen van het tweede leerjaar A en B binnen het gemoderniseerde secundair onderwijs. De delibererende klassenraden vormen het sluitstuk van een traject dat begint te lopen vanaf de eerste schooldag.

18 november 2020

De mededelingen rond vaste benoeming in wervingsambten in het basisonderwijs en in de internaten

18 november 2020

Sinds 1 oktober 2020 is het niet meer mogelijk om corona-ouderschapsverlof aan te vragen. Dat blijft zo. 

Het personeelslid kan voor het opvangprobleem ‘verlof wegens overmacht’ opnemen. In dat geval maakt het eerst gebruik van de bestaande regeling. Dat verlof is beperkt tot vier werkdagen per burgerlijk jaar. 

18 november 2020

Naar aanleiding van het verschijnen van de omzendbrief, herhalen we ons bericht uit de extra nieuwsbrief van dinsdag 10 november 2020. 

17 november 2020

Dit schooljaar kon een leerling het eerste leerjaar A of B overzitten wanneer hij er op 30 juni 2020 een oriënteringsattest A behaald had dat de toegang tot een of meer basisopties of pakketten van de basisopties van het tweede leerjaar A of B uitsluit. Dat kon op basis van een gunstig (bindend) advies van de delibererende klassenraad en een (niet-bindend) advies van het CLB.

20 november 2020

Deze morgen neem directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de online kennismaking met de nieuwe directies van het secundair onderwijs.

19 november 2020

Ook in de vooravond neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de sessie van de Inforonde voor bestuurders en directeurs van het secundair onderwijs.

Pagina's