Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

20 augustus 2019

Sinds het schooljaar 2017-2018 kunnen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs gratis voorleessoftware gebruiken. De school of de ouders kunnen de leerling registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen. Een leerling krijgt een gratis jaarabonnement en dus geen kooplicentie.

20 augustus 2019

Duaal leren is een opleidingstraject waarbij het aanleren van competenties evenwichtig verdeeld is over een werkplek (werkplekcomponent) en een aanbieder duaal leren (schoolcomponent). Het uiteindelijke doel is het behalen van een onderwijskwalificatie of – als dat niet lukt – een beroepskwalificatie.

20 augustus 2019

Op 19 juli legde de Vlaamse Regering definitief vast welke standaardtrajecten je vanaf september 2020 als school kunt inrichten.

05 juli 2019

Eind augustus plannen we een belangrijke release van LLinkid met weer verschillende nieuwe functionaliteiten. We willen die graag voorstellen in de vijf regio’s, waarbij we ook voldoende aandacht besteden aan alle items in LLinkid die een school nodig heeft om in het nieuwe schooljaar vlot van start te gaan.

05 juli 2019

De deliberatie en studiebekrachtiging in een duale opleiding is niet helemaal gelijklopend aan die van een niet-duale opleiding. In de Mededeling “Deliberatie en studiebekrachtiging op het einde van een duale opleiding” vind je hierover meer informatie.

05 juli 2019

De onderwijsinspectie heeft de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de algemene vorming van de eerste graad goedgekeurd. Een belangrijk signaal voor onze scholen en lerarenteams. Met die goedgekeurde leerplannen kan de modernisering secundair onderwijs echt van start gaan.

03 juli 2019

Voor de organisatie van het onderwijs kent de overheid aan elke school omkaderingsmiddelen toe (uren-leraar, punten, een betrekking van directeur) die bestemd zijn om in een welbepaald schooljaar te worden aangewend in een welbepaalde school. Uren-leraar kun je echter overdragen volgens drie verschillende mechanismen:

03 juli 2019

Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen roept op om in alle secundaire scholen op 16 september deel te nemen aan de Boekencheckdag. Zij stellen vast dat er steeds meer jongeren starten zonder schoolboeken, waardoor niet elk kind start met gelijke kansen.

03 juli 2019

Het 31ste nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen. Het lijvige vakantienummer steekt meteen in een nieuw kleedje.

Een greep uit de inhoud:

02 juli 2019

Op 1 september 2019 wordt de modernisering van het secundair onderwijs progressief, leerjaar per leerjaar, ingevoerd. Voor het schooljaar 2019-2020 betekent dat dit de werking van de delibererende klassenraad in het 1ste leerjaar A en B zal worden aangepast aan de nieuwe principes van de eerste graad.

Pagina's