Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

27 augustus 2020

In volle coronacrisis besliste een aantal scholen eind vorig schooljaar om gebruik te maken van één van de volgende flexibele leertrajecten:

26 augustus 2020

Op vraag van vele scholen werkten we twee modelbrieven (basis- en secundair onderwijs) uit die je kunt gebruiken om ouders te informeren over de verschillende pandemiefasen bij de opstart van het nieuwe schooljaar.

26 augustus 2020

In de nieuwsbrieven 201, 205 en 208 verwezen we naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website. In deze berichten las je een aantal aandachtspunten voor zowel het gewoon als voor het buitengewoon onderwijs.

26 augustus 2020

We hebben de tekst “Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs” geactualiseerd. Zo verduidelijken we onder meer dat het verslag best enkel alleen wordt opgeheven als de leerling op dat moment ook aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

26 augustus 2020

Vanaf 1 september 2020 wordt de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie gereactiveerd voor scholen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs die behoren tot een scholengemeenschap en voor de centra voor volwassenenonderwijs.

26 augustus 2020

In onze mededelingen ‘de reaffectatiereglementering in vogelvlucht’ vind je een bondige samenvatting van de reglementering rond de verdeling van de betrekkingen, de reaffectatie en de wedertewerkstelling in het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) en in het

26 augustus 2020

Volgens de omzendbrief SO/2015/01 kan een school voor secundair onderwijs in principe niet fungeren als stagegever voor leerlingen van een andere school voor secundair onderwijs.

26 augustus 2020

In de nieuwsbrieven 201, 205 en 208 is verwezen naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de prowebsite. In deze berichten las je een aantal aandachtspunten voor zowel het gewoon als voor het buitengewoon onderwijs.

25 augustus 2020

Om planlast te verminderen, organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen net zoals de vorige schooljaren niet langer een eigen leerlingentelling bij haar scholen. Wel vragen we alle scholen om bij de start van het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk de leerlingengegevens in hun schooladministratiepakket in te geven en via Discimus aan AGODI door te geven.  

24 augustus 2020

Vanaf 1 september 2020 bezorg je alle aanvragen via ’Mijn Onderwijs’ aan de cel Speciale Onderwijsleermiddelen. Gebruik daarvoor de nieuwe optie ‘Documenten versturen‘. Je hebt daarbij de toegang tot het thema ‘Leerlingen (vertrouwelijk)’ in Mijn Onderwijs nodig. Het juiste formulier voor de aanvraag van een hulpmiddel is ‘SOL HM: SOL – Aanvraag financiering speciale onderwijsleermiddelen’.

Pagina's