Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

06 januari 2021

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

06 januari 2021

Wanneer de vervanger van een personeelslid dat op 1 januari 2021 benoemd werd en meteen een verlof TAO nam, ook op 1 januari in dienst werd gemeld, dan is er in principe geen bezoldiging mogelijk voor de periode van 1 januari tot en met 3 januari 2021.

05 januari 2021

De mandaten van de meeste schoolraden lopen op 31 maart 2021 af. De schoolraad kan samengesteld worden via afvaardiging uit onderliggende raden die volgens het participatiedecreet zijn opgesteld. Onderliggende raden waarvan het mandaat afloopt, zetten zelf de nodige stappen, uiteraard met ondersteuning door directie en schoolbestuur. 

17 december 2020

Vanaf januari kun je je school inschrijven voor het burgerschapskompas. Dit is een leerlingenvragenlijst waarmee je burgerschapsvorming in kaart kan brengen om de kwaliteitsontwikkeling van je school te versterken.

17 december 2020

De nieuwe standaardtrajecten voor duale opleidingen van het schooljaar 2021-2022 werden afgelopen vrijdag goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Je vindt het volledige overzicht van standaardtrajecten voor volgend schooljaar terug op de website van AHOVOKS.

16 december 2020

In januari wordt gestart met vaccinatie tegen COVID-19 en de woonzorgcentra komen daarbij als eerste aan de beurt.

15 december 2020

Op 1 september 2021 start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar van de tweede graad. Die modernisering combineert een vernieuwing van de structuur van het studieaanbod met een vernieuwing van het curriculum.

15 december 2020

Inschrijven van leerlingen: enkele aandachtspunten

Schrijf je leerlingen in die dit schooljaar van school veranderen?

Leerlingen behouden het recht om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, ook al kan hun inschrijving nu niet fysiek gebeuren.

Er zijn verschillende alternatieven denkbaar, zoals:

15 december 2020

Tijdelijke personeelsleden die géén recht meer hebben op bezoldigd ziekteverlof kunnen van de adviserend arts van het ziekenfonds de toestemming krijgen om het werk deeltijds te hervatten tijdens een periode van ziekteverlof. Het ziekenfonds laat toe dat het personeelslid een “toegelaten activiteit” uitoefent tijdens de ziekteperiode. 

15 december 2020

Nu het eerste trimester van dit speciale schooljaar op zijn einde loopt, staan we stil bij de vraag Waar staan onze leerlingen vandaag? Samen met onze leraren wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarop verder gaan en vooruitkijken. Welke ondersteuning kunnen we aan leraren aanbieden? Waar hebben ze nu nood aan?

Pagina's