Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

30 april 2019

IdeaalDuaal is een Vlaamse competitie die op zoek gaat naar de beste en meest innovatieve ideeën om duaal leren vorm te geven.

30 april 2019

In het buitengewoon lager onderwijs kan aan bepaalde leerlingen het getuigschrift basisonderwijs worden uitgereikt. Dat kan voor zover die leerlingen het buitengewoon lager onderwijs hebben voltooid en ze de leerdoelen van een handelingsplan hebben bereikt die door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd aan die van het gewoon lager onderwijs.

29 april 2019

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is het in het secundair onderwijs verplicht om ouders of meerderjarige leerlingen de mogelijkheid te geven de schoolfacturen gespreid te betalen.

24 april 2019

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had de eer om de in principe laatste actuele vraag over onderwijs van deze legislatuur te stellen. Hij had gelijk om zijn als vraag om uitleg ingediende vraag op de valreep van deze legislatuur om te vormen tot een actuele vraag.

24 april 2019

Vanaf het schooljaar 2018-2019 krijgen schoolbesturen van het basis- en secundair onderwijs de mogelijkheid om niet-ingevulde vervangingen (NIV) om te zetten in vervangingseenheden. Die kunnen ze opsparen en later tijdens het schooljaar gebruiken.

24 april 2019

De medeling biedt een overzicht van de verschillende omkaderingsmiddelen waarmee betrekkingen van leraar en godsdienstleraar kunnen worden ingericht in scholen voor voltijds gewoon so en in opleidingsvorm 4 (OV4) van het buitengewoon secundair onderwijs.

23 april 2019

De huidige raamovereenkomst over de levering van aardgas en elektriciteit met EDF/Luminus loopt tot en met 2021. Door de grote prijsvolatiliteit van energie kozen we bij de raamovereenkomst voor een aankoopstrategie, waarbij de aankopen van aardgas en elektriciteit worden gespr

08 april 2019

De tweede conceptnota over een zorgpaspoort in het onderwijs werd toegelicht door Katia Segers. Haar pleidooi was dat de vlotheid die inzake zorgnoden van studenten al bestond in het hoger onderwijs, via een zorgpaspoort ook ingeburgerd zou geraken in het basis- en secundair onderwijs.

08 april 2019

Terwijl de relevantie van de twee gedachtewisselingen, de laatste vraag om uitleg van deze legislatuur en de resolutie over hoogbegaafden voor het actuele onderwijsbeleid duidelijk was, leken mij de twee conceptnota’s op deze laatste drukke onderwijscommissievergaderdag eerder een kwestie van Vlaams Parlementsleden die ook nog snel te elfder ure hun conceptnota geboekt wilden zien in de annalen

04 april 2019

We updateten de verschillende modellen van schoolreglement voor het schooljaar 2019-2020. Het gaat om deze modellen:

Pagina's