Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

25 juni 2020

Op 29 januari 2020 stelde de Commissie Struyf haar rapport voor met betrekking tot de Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel.

25 juni 2020

De FOD Volksgezondheid duidde aan welke studiebewijzen in het land- en tuinbouwonderwijs geldig zijn voor een aanvraag van een fytolicentie.

24 juni 2020

Eigenlijk kort samengevat was deze actuele vraag van Jan Laeremans een typisch geval van Much ado about nothing. Of nog: hoe inaccurate (secundaire) berichtgeving in een krant resp. het gebruik van zulke berichtgeving door een parlementslid in de plaats van de primaire informatie in de eigenlijke bron tot dit type van parlementaire vraag leidt.

24 juni 2020

Tijdens deze opleidingsdag voor beginnende trajectbegeleiders in duaal leren introduceren we de belangrijkste aspecten van duaal leren. Aan de hand van vijf opeenvolgende sessies leer je de verschillende facetten van duaal leren kennen:

24 juni 2020

In november 2019 werd door het KVCV (Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging) de vernieuwde COS-brochure gelanceerd.

24 juni 2020

De modernisering van het secundair onderwijs wijzigt de studiebewijzen die klassenraden in het eerste leerjaar A of B kunnen uitreiken. Bovendien moeten klassenraden bij een bepaalde attestering een bindend advies formuleren over overzitten, ook in de hogere leerjaren.

23 juni 2020

De laatste vraag om uitleg van de vergadering, die Elisabeth Meuleman stelde, bracht, uitgezonderd enkele bijkomende details, vooral een herhaling van het gesprek dat in deze commissie gevoerd was op 4 juni over het

23 juni 2020

Van de vraag over het veiligheidsonderwijs belandden we met deze vraag om uitleg van Loes Vandromme op het raakvlak tussen Onderwijs en Welzijn. Zij schetste het concept tegenover de vroegere werkwijze met zgn. persoonlijke ontwikkelingstrajecten en voortrajecten.

23 juni 2020

Er was ook een onderwijsvraag die niets met corona te maken had, maar wel een duidelijk federale dimensie en ook een al langere voorgeschiedenis had.

Pagina's