Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

03 september 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een netwerkvoormiddag voor onderwijsorganisaties die anderstaligen begeleiden in de regio Limburg. De netwerkvoormiddag vindt plaats op woensdag 18 september 2019 van 9.30 uur tot 12.30 uur in het Provinciehuis in Hasselt (Kempenzaal in de A-blok, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt).

13 september 2019

Deze namiddag neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan het studieseminarie ‘Modernisering secundair onderwijs: impact op de lerarenopleiding.’ Hierbij gaan lerarenopleiders en pedagogische begeleiders in gesprek met elkaar. Dit gaat door in het Ministerie van Onderwijs te Brussel.

29 augustus 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert samen met ‘Laat ze leren! Netwerk van katholieke scholen waar leerlingen uitgewezen worden’ een studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België.

28 augustus 2019

Zoals meegedeeld in onze nieuwsbrief van 27 juni gaat op 1 september 2019 het nieuwe inschrijvingsrecht van start voor inschrijvingen met het oog op schooljaar 2020-2021. Voor alle scholen (basis-, secundair, buitengewoon onderwijs) is het uitgangspunt: (misschien) moeten weigeren = aanmelden.

28 augustus 2019

De voorbereiding op vrijwilligerswerk, de voorbereiding op begeleid werken en de voorbereiding op arbeidsmatige activiteiten worden niet meer als een stage georganiseerd, maar als een sociaal-maatschappelijke training (zie de ministeriële omzendbrief SO/2016/01).

28 augustus 2019

De voorbije week kon je in vijf regio’s een infosessie bijwonen over de ontwikkelingen van LLinkid, onze digitale leerplantool voor het secundair onderwijs. Tijdens die sessies kreeg je een algemeen overzicht van LLinkid met aandacht voor het opstarten via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen.

27 augustus 2019

Om burn-out een halt toe te roepen, gaat de Vrije Universiteit Brussel van start met een uniek nationaal onderzoek.

22 augustus 2019

Dit schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen lerende netwerken ‘inspirerend burgerschap’ voor leraren basisonderwijs (alle leeftijden) en secundair onderwijs (1ste graad).

22 augustus 2019

Vanaf deze week is de procedure voor het aanvragen van het mandaat rooms-katholieke godsdienst voor alle bisdommen van Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel dezelfde en volledig digitaal. Dat verloopt via www.rkg.vlaanderen. Alle nieuwe mandaataanvragen en aanvragen voor tijdelijke toestemmingen verlopen via deze website.

Pagina's