Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

16 september 2020

Het GI Learner project is door een panel van deskundigen van het directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur van de Europese Commissie als "succesverhaal" gekozen.

15 september 2020

Momenteel inventariseren we alle aanvragen tot programmatie van specifieke studierichtingen tweede graad modernisering so, van specifieke studierichtingen derde graad huidige structuur so en van zevende jaren, ingediend bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC tegen 15 september 2020.

15 september 2020

Vandaag maken enkele leraren culturele vorming zich zorgen in een open brief, gericht aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze vrezen voor het voortbestaan van hun vak in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Dat is onterecht.

09 september 2020

Evalueren of kijken hoe leerlingen evolueren? Hoe kun je ontwikkelingsgericht evalueren? Op welke verschillende manieren kun je evalueren zowel bij algemene vakken als bij praktijkvakken? En hoe kun je dat haalbaar en praktisch aanpakken? Ben jij een leraar die met soortgelijke vragen zit?

09 september 2020

Stel je je ook soms vragen over hoe je leerlingen kunt motiveren zowel bij afstandsleren als in de klas? We geven jullie graag een motivationele boost om dit nieuwe schooljaar energiek aan te pakken. In het Webinar van 23 september gaat Maarten Vansteenkiste onder andere in op volgende vragen:

09 september 2020

Start je in deze uitdagende coronatijden als schooldirecteur? Of heb je intussen een of twee jaar ervaring opgebouwd als directeur, maar voel je nog nood aan extra ondersteuning in je leiderschap en schoolbeleid? Dan kun je bij CVA terecht voor het Postgraduaat Schoolbeleid.

09 september 2020

Bij de start van het nieuwe schooljaar voorzien we een basisopleiding voor beginnende secretariaatsmedewerkers. We leggen de nadruk op basisprincipes, niet op uitzonderingen.

08 september 2020

In de nieuwsbrieven 210, 208, 205 en 201 is verwezen naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website. In deze berichten las je een aantal aandachtspunten voor zowel het buitengewoon als voor het gewoon onderwijs.

08 september 2020

Voor het lopende KA3-ERASMUS-plus project zijn we op zoek naar vijf ‘actieve’ en vijf ‘passieve’ tso/bso-scholen en/of CVO’s met beroepsgerichte opleidingen.

Pagina's