Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

26 augustus 2015

Hieronder vind je het overzicht van de nieuwe en gewijzigde mededelingen die tussen 20 en 26 augustus 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs

26 augustus 2015

'Vesperanza' (verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg) is een gratis nascholingsproject dat focust op ondersteuning van scholen en competentieontwikkeling van personeelsleden in het kader van het M-decreet.

25 augustus 2015

Structuuronderdelen (1A, 1B, basisopties, beroepenvelden, studierichtingen, specialisatiejaren, Se-n-Se ...) waarvoor leerlingen zijn ingeschreven op 1 oktober 2014 maar niet op 1 oktober 2015, zullen probleemloos op

25 augustus 2015

We herinneren aan de eerste ronde van de planningsprocedure voor structuurwijzigingen die met ingang van 1 september 2016 in secundaire scholen gewoon onderwijs gerealiseerd zullen worden.

25 augustus 2015

Via de spoedtelling schooljaar 2015-2016 zullen we opnieuw de leerlingenaantallen opgevragen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, evenals voor de internaten. Wij zouden het appreciëren als je ons zo snel mogelijk en uiterlijk op maandagmiddag 7 september 2015 de spoedtellinggegevens bezorgt.

19 augustus 2015

Hieronder vind je het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 3 juli en 19 augustus 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs.

Geïntegreerd onderwijs in het SO. GON-begeleiding (2011-06-23 - gewijzigd)

01 juli 2015

Tijdens het schooljaar 2015-2016 organiseren we opnieuw het prikbord uren-leraar voor het secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op het mechanisme van vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Indien je een tekort hebt en binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar kan krijgen, dan kan je dat signaleren aan de Dienst Personeel.

Pagina's