Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

02 september 2015

Verschillende media berichtten het voorbije weekend over de mogelijkheid om via de examencommissie een B- of C-attest uitgereikt in het 1ste leerjaar van de derde graad, op te heffen. Die artikelen bevatten heel wat ongenuanceerde informatie.

02 september 2015

Naar goede gewoonte organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen nascholingsinitiatieven als ondersteuning van het didactisch en pedagogisch project van de scholen. Ook dit schooljaar focust onze koepelorganisatie met haar nascholingsaanbod op de christelijke inspiratie, ICT, de implementatie van nieuwe leerplannen en op het schoolbeleid. 

02 september 2015

De media berichten ons over vluchtelingenstromen die o.a. vanuit Syrië naar Europa, en ook Vlaanderen komen.  Onder hen zijn er heel wat kinderen en jongeren die heel binnenkort in het onderwijs zullen instromen als anderstalige nieuwkomer.

02 september 2015

Om een vlotte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs te bevorderen, organiseren verschillende scholen overlegmomenten tussen leraren basisonderwijs en leraren secundair onderwijs, vaak in samenwerking met de pedagogische begeleiders. Specifiek voor het vak Frans kunnen die overlegmomenten zorgen voor een vlotte onderlinge afstemming.

02 september 2015

Tijdens de tweedaagse basiscursus Kennismaken met autisme, georganiseerd in samenwerking met Autisme Centraal, leer je aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden hoe je voor leerlingen een autismevriendelijke onderwijs- en leeromgeving kunt creëren.

27 augustus 2015

Minister van Onderwijs, Hilde Crevits, gaf in de weekendkranten aan werk te willen maken van de modernisering van het secundair onderwijs. Ze stelde ook de datum van 1 september 2018 voor de start van het nieuwe secundair onderwijs in het vooruitzicht.

26 augustus 2015
26 augustus 2015

Op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kun je de leerplannen en modellessentabellen raadplegen zoals die vanaf 1 september 2015 van toepassing zijn.

26 augustus 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde de applicaties ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in kaart brengen.

26 augustus 2015

Hieronder vind je het overzicht van de nieuwe en gewijzigde mededelingen die tussen 20 en 26 augustus 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs

Pagina's