Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

09 november 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties secundair onderwijs die tussen 29 oktober en 11 november 2015 verschenen. De Mededelingen secundair onderwijs zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel:

09 november 2015

Veel scholen stellen vragen over 30 november, indieningsdatum voor de programmaties bij AgODi.

09 november 2015

De fusie/herstructurering van scholen, de oprichting van vestigingsplaatsen, de herschikking van het bestaande studieaanbod per vestigingsplaats en de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteren onder de tweede interne planningsronde.

28 oktober 2015

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft van Joris Poschet, Koen Daniëls, Jo De Ro, Karl Vanlouwe, Kathleen Helsen en Kris Van Dijck

28 oktober 2015

Voorstel van decreet houdende dringende tijdelijke maatregelen in het kader van een stijgend aantal anderstalige kleuters en inzake flexibilisering van de programmatiemogelijkheden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs van Kathleen Helsen, Jo De Ro, Koen Daniëls, Jos De Meyer, Kris Van Dijck en Ingeborg De Meulemeester

27 oktober 2015

Eind oktober 2015 zullen de onderzoekers van de capaciteitsmonitor een toelichting geven bij de gevolgde werkwijze en de resultaten van het pilootproject Antwerpen o.b.v. een vereenvoudigd model van bevragingsdocument. Ze zullen dat doen op een denkdag ‘Capaciteit secundair onderwijs’ in Antwerpen.

27 oktober 2015

De verschillende mogelijkheden voor alternatieve financiering worden momenteel in detail uitgewerkt. Kernzaak daarbij is dat als men nog een publiek-private samenwerking (pps) wil opzetten, die zeker ESR-proof moet zijn. De huidige pps (lees: DBFM) heeft zeker een grote waarde, maar is niet ESR-proof.

27 oktober 2015

Toegankelijkheid van schoolgebouwen vindt minister Crevits erg belangrijk, want ook gerelateerd aan de redelijke aanpassingen i.k.v. het M-decreet. Het past in de vierde strategische doelstelling van haar conceptnota Masterplan Scholenbouw. Er bleek een misverstand te zijn over de manier waarop een traplift gesubsidieerd kan worden door AGIOn.

27 oktober 2015

De vraag om uitleg was rechtstreeks verbonden met een ook geagendeerd voorstel van decreet. Cruciaal voor de vraagsteller van Groen! was dat zij in dezen de vaardigheid in het Nederlands van de betrokken leerlingen bepalend wil laten zijn i.p.v. die van de ouders van de leerlingen, zoals dat geval is in de huidige regelgeving.

27 oktober 2015

Als de totale duur van de stageactiviteiten bij eenzelfde stagegever 60 dagen overschrijdt, dan is de stagegever als werkgever verplicht vanaf de 61ste dag een Dimona-aangifte te doen Er moeten geen sociale bijdragen worden betaald.

Pagina's