Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

19 augustus 2015

Hieronder vind je het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 3 juli en 19 augustus 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs.

Geïntegreerd onderwijs in het SO. GON-begeleiding (2011-06-23 - gewijzigd)

01 juli 2015

Tijdens het schooljaar 2015-2016 organiseren we opnieuw het prikbord uren-leraar voor het secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op het mechanisme van vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Indien je een tekort hebt en binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar kan krijgen, dan kan je dat signaleren aan de Dienst Personeel.

Pagina's