Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

02 december 2015

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden.

02 december 2015

Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

02 december 2015
Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen) plaatst volgende vormingen in de kijker.
 
Dagen van basisonderwijs:
01 december 2015

We herinneren nog eenmaal aan de beperking die vanaf dit schooljaar opgelegd is voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

26 november 2015

STEM is ongetwijfeld een heel actueel én heikel thema. Onderwijscommissaris Daniëls zegt terecht dat dit momenteel een heel diffuus verhaal is en verbindt het ook terecht met de geplande modernisering van het secundair onderwijs en de hervorming van de eindtermen, die ook op komst is.

25 november 2015

Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

25 november 2015

Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen) plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

25 november 2015

De ministeriële omzendbrief SO/2015/01 over 'Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4', die in werking trad op 31 augustus 2015, creëert een regelgevend kader m.b.t.

24 november 2015

In het masterplan Hervorming Secundair Onderwijs, zoals goedgekeurd door de vorige Vlaamse regering, staat dat de toelatingsvoorwaarden tot de A‐ en B‐stroom van de eerste graad strikter zouden geregeld worden zodat “enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, toegang heeft tot de B‐stroom; leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs naar de A‐stroom moeten”.

24 november 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 12 en 25 november 2015 verschenen op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die Mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina van de Dienst:

Pagina's