Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

09 december 2015

Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (Regio Oost-Vlaanderen) plaatst volgende vormingen in de kijker:

Nascholingsinitiatieven PEDIC Basisonderwijs januari en februari 2016

09 december 2015

Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

08 december 2015

De datum voor vacantverklaring in functie van vaste benoeming is vanaf 2016 vervroegd: op 1 maart moet het schoolbestuur vaststellen welke betrekkingen vacant zijn, en die moeten tegen 1 april worden meegedeeld aan alle personeelsleden van alle scholen van de scholengemeenschap respectievelijk van alle scholen of internaten van het eigen bestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren.

08 december 2015

In de meeste scholen en centra is het LOC opnieuw samengesteld.

08 december 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties secundair onderwijs die tussen 3 en 10 december 2015 verschenen. De Mededelingen secundair onderwijs zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel:

08 december 2015

Scholen die wel erkend zijn maar niet gesubsidieerd c.q. gefinancierd worden door de Vlaamse overheid, krijgen voor hun zieke leerlingen dus ook geen subsidies voor tijdelijk onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs (Bednet).

08 december 2015

Een voltijds engagement voor jongeren in het systeem van leren en werken is een oud zeer. Projectoproepen van medio 2015 voor zg. brugprojecten en IBAL proberen daaraan een positieve bijdrage te leveren via middelen vanuit Europa (Europees Sociaal Fonds, ESF).

08 december 2015

Deze zorgwekkende ontwikkeling leeft al een tijdje en op 13 oktober 2015 ontving de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap  een delegatie van het Katholiek Onderwijs Vilvoorde. De aanleiding van deze ontmoeting was de verzuchting van een drietal secundaire scholen die aangaven dat steeds meer van hun leerlingen hun studies combineren met een inschrijving bij de examencommissie.

03 december 2015

De decembereditie van de Maandberichten voor het katholiek secundair onderwijs is beschikbaar op de website van de Regio Mechelen-Brussel.

03 december 2015

Stijgende anderstaligheid is een realiteit in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs, die niet meer zal weggaan en waarmee men moet leren omgaan. De minister lijst een serie maatregelen en acties op die al operationeel zijn en prijst de leraren die al heel mooi werk leveren op dit vlak.

Pagina's