Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

06 september 2016

Om aan de vraag naar ICT-integratie tegemoet te komen, organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook dit jaar ICT-nascholingssessies. Tijdens het schooljaar 2016-2017 besteden we extra aandacht aan het nieuwe leerplan voor boekhouden-informatica, het werken met Google Apps for Education en Office 365.

06 september 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad in kaart brengen. ICT-DIA 2 is het ideale middel om de, in de loop van de eerste graad, bereikte vorderingen op gebied van ICT te achterhalen.

31 augustus 2016

Voor het basisonderwijs

31 augustus 2016

Teach for Belgium is een vzw die ernaar streeft de sociale ongelijkheid in het onderwijs te verminderen. Ze zetten in op de werving, selectie en opleiding van gemotiveerde kandidaat-leraren en organiseerden in dit kader hun eerste Summer Academy in het Koninklijk Atheneum in Antwerpen.

31 augustus 2016

We hebben de modellen van stageovereenkomst aangepast aan de nieuwe bepalingen over de aanstellersaansprakelijkheid van leerling-stagiairs. Je vindt ze terug op onze website bij het thema Stages en andere vormen van arbeid (secundair onderwijs).

29 augustus 2016

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar brengen we graag een paar berichten die we op het einde van vorig schooljaar publiceerden nog even onder de aandacht.

13 september 2016

Het Centrum voor Taal en Onderwijs, verbonden aan de KU Leuven, werkte voor ons een traject op maat uit rond de opvang van anderstalige nieuwkomers in het lager en het secundair onderwijs. Hoe bereid je een warm onthaal voor? Hoe organiseer je onthaalonderwijs? Hoe zit dat nu feitelijk met alfabetiseren van oudere nieuwkomers?

24 augustus 2016

In de loop van deze vakantie ondernam het leger in Turkije een couppoging. Sommige leerlingen hebben die poging van nabij meegemaakt, andere hebben het nieuws van familie of uit de media. De couppoging zorgt voor onrust en leidt tot sterke polarisatie in de Turkse gemeenschap, ook in Vlaanderen. Daarenboven verwijt de Turkse staat het Westen dat het de coupplegers steunde.  

23 augustus 2016

Bij het begin van het nieuwe werkjaar verwelkomen we Leen Pil als lid van Dienst Curriculum & vorming, team secundair onderwijs. Zij zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van talen, CLIL en richtingen met finaliteit doorstroming hoger onderwijs.

Pagina's