Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

25 augustus 2015

Structuuronderdelen (1A, 1B, basisopties, beroepenvelden, studierichtingen, specialisatiejaren, Se-n-Se ...) waarvoor leerlingen zijn ingeschreven op 1 oktober 2014 maar niet op 1 oktober 2015, zullen probleemloos op

25 augustus 2015

We herinneren aan de eerste ronde van de planningsprocedure voor structuurwijzigingen die met ingang van 1 september 2016 in secundaire scholen gewoon onderwijs gerealiseerd zullen worden.

25 augustus 2015

Via de spoedtelling schooljaar 2015-2016 zullen we opnieuw de leerlingenaantallen opgevragen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, evenals voor de internaten. Wij zouden het appreciëren als je ons zo snel mogelijk en uiterlijk op maandagmiddag 7 september 2015 de spoedtellinggegevens bezorgt.

19 augustus 2015

Hieronder vind je het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 3 juli en 19 augustus 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs.

Geïntegreerd onderwijs in het SO. GON-begeleiding (2011-06-23 - gewijzigd)

01 juli 2015

Tijdens het schooljaar 2015-2016 organiseren we opnieuw het prikbord uren-leraar voor het secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op het mechanisme van vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Indien je een tekort hebt en binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar kan krijgen, dan kan je dat signaleren aan de Dienst Personeel.

Pagina's