Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

22 april 2016

In het kader van het M-decreet kunnen de vrijgekomen lestijden en uren uit het buitengewoon basisonderwijs ingezet worden voor ondersteuning in het gewoon basisonderwijs.

21 april 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan het 40ste Colloquium BuSO met als thema de diversiteit en complexiteit van het BuSO. In zijn toespraak zal hij het hebben over de politieke actualiteit, met bijzondere aandacht voor het buitengewoon onderwijs.
Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290-330 in Oostende.

21 april 2016

Op de vergadering van de coördinerend directeurs van West-Vlaanderen zal prof. dr. Lieven Boeve het hebben over de politieke actualiteit, met bijzondere aandacht voor het secundair onderwijs.
Deze vergadering vindt plaats in d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435 te Brugge.

13 april 2016

Eerder al kondigden we aan dat we binnen het katholieke onderwijsnet werk hebben gemaakt van een procedure om eventuele klachten van leerlingen en ouders t.a.v. hun schoolbestuur te behandelen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zal deze regeling voor alle school-, centrum- en internaatsbesturen in werking treden. Die aftrap wordt momenteel grondig voorbereid.

13 april 2016

Om de studiekeuze van de laatstejaars secundair onderwijs naar het hoger onderwijs te versterken wordt het Vlaanderenbrede exploratie-instrument Columbus ontwikkeld. Vanaf 3 mei kan je school deelnemen aan de eerste kwalitatieve testafname van dit instrument.

13 april 2016

Voor het basisonderwijs:

08 april 2016

Eigenlijk ging het hier vooral om zuivere herhaling van een debat dat al eerder, zelfs nog heel recent, gevoerd was in deze commissie. De minister stelde terecht dat de aanbevelingen van het IMF (‘Belgium: Selected Issues’) gebaseerd waren op dezelfde leerling-leerkrachtratio’s uit ‘Education at a Glance’, waarover in de commissie van 2 oktober 2014 werd gedebatteerd.

08 april 2016

Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman greep de verstrenging eind augustus 2015 van het vervangingssysteem in het secundair onderwijs aan om de minister te bevragen over het aanwerven van leraren als vrijwilligers c.q. ten laste van de werkingsmiddelen van de school. Die verstrenging toen was een besparingsmaatregel, i.e.

Pagina's