Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

07 juni 2016

Tijdens het schooljaar 2016-2017 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Indien je een tekort hebt en binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar kunt krijgen, dan kun je dat signaleren aan de Dienst Personeel.

03 juni 2016

Deze actuele vragen over het belangrijke dossier van het M-decreet, dat nu een achttal maanden in werking is, vonden hun oorsprong in een schrijnend verhaal uit de krant en in een tussentijds rapport van de kinderrechtencommissaris.

01 juni 2016

Mede ten gevolge van het M-decreet krijgen heel wat scholen voor buitengewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs nu voor de eerste keer te maken met terbeschikkingstelling en reaffectatie.

31 mei 2016
  • Om tegemoet te komen aan de noodzaak aan netwerking tussen CLIL-leraren, directies en andere CLIL-teamleden organiseert Dienst Curriculum & vorming op woensdag 21 september van 9.30 tot 16 uur een ‘Impulsdag netwerken CLIL’ in Brussel.
30 mei 2016

Interpellant Elisabeth Meuleman wees op het meest recente deel van de geschiedenis van dit complexe en belangrijke dossier, en alleen dat deel beslaat zelfs al ruim een jaar (hoorzittingen in maart 2015).

30 mei 2016

Op 11 mei 2017 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de tweede keer een PAV-dag. Na het succes van de vorige editie willen we op die dag PAV-leraren naar de klaspraktijk laten terugkeren met heel wat ‘vitamines P’, inspirerende ideeën die het groeiproces en het welbevinden van de leerlingen binnen een vak als PAV kunnen bevorderen.

24 mei 2016

Ben je met het schoolteam of de teams van een studierichting/studiegebied zoekende rond concrete leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wil je de (specifieke) onderwijsbehoeften van jullie leerlingen scherp krijgen? Wil je nog meer verbindend samenwerken met alle betrokkenen aan de ondersteuning voor jullie leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

Pagina's