Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

16 november 2016

Onderwijscommissaris Vera Celis borduurde voort op de eerdere vraag om uitleg van onderwijscommissaris Jos De Meyer van 14 januari 2016, verwijzend ook naar op diens suggestie ingevoerde extra voorwaarde voor de aanvraag van minimumpakketten, en wilde weten wat de stand van zak

16 november 2016

De vragen van onderwijscommissaris Koen Daniëls leverden een goed gesprek op over het wel en wee van het gebruik van zgn. uren bijzondere pedagogische taken en het belang daarbij van goed en transparant sociaal overleg.

16 november 2016

Voor het tweede onderwerp van deze commissievergadering opnieuw een zgn. gekoppelde vraag, weliswaar over twee verschillende soorten “proeven” in de overgang tussen secundair en hoger onderwijs, en óók een belangrijk, maar misschien wat eenvoudiger dan het verpleegkundeverhaal, onderwijsbeleidsdossier.

16 november 2016

Meteen een complex thema op de tafel aan het begin van een echte marathonvergadering van de commissie Onderwijs: een inhaalmanoeuvre om de talrijke ingediende vragen om uitleg af te werken. Naast een aantal “kleinere” vragen kwamen heel wat “grotere” dossiers aan bod, vaak dan nog met twee of drie, haast dezelfde vragen over zo’n groot dossier.

16 november 2016

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies.

16 november 2016

Voor het eerst kan je dit schooljaar het nieuwe exploratie-instrument Columbus met feedback voor de leerling afnemen. Om de implementatie binnen het bestaande studiekeuzeproces te ondersteunen lanceert de VLOR ook een draaiboek. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en VCLB organiseren nu regionale informatiesessies over het draaiboek en het exploratie-instrument.

14 november 2016

Op 13 februari 2017 organiseert het Departement Onderwijs & Vorming samen met de pedagogische begeleidingsdiensten en CLIL-experts een studiedag in het Virginie Lovelinggebouw in Gent.

10 november 2016

Om het kunstsecundair onderwijs (kso) en de bijbehorende studierichtingen beter bekend te maken bij het publiek werd op 9 november 2016 voor het eerst een ‘Dag van het kso’ georganiseerd met een evenement ‘kso uit de kast’.

09 november 2016

Het Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) zet niet alleen in op het aanleren van het Nederlands, maar zorgt ook voor rust, regelmaat en de nodige menselijkheid. Maar ook na de onthaalschool blijft het belangrijk dat de anderstalige jongeren verder opgevolgd worden en een passend leertraject kunnen volgen. Daarin speelt een vervolgcoach een belangrijke rol.

09 november 2016

In de media verschenen recent berichten over bijlessen door leraren, al dan niet tegen betaling. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is van mening dat scholen daarover best zelf interne afspraken vastleggen. Het uitgangspunt is daarbij dat het voorziene lesprogramma op school (inclusief differentiatie en remediëring) in principe moet volstaan.

Pagina's