Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

14 oktober 2015

Zijn vakgroepen in jouw school een context waar geëngageerde leraren elkaar vinden om samen te werken en samen te leren? Waarom wel of niet en hoe zorgen we ervoor dat dat gebeurt?

14 oktober 2015

Op 8 oktober 2015 stelden de onderzoekers Steven Groenez en Johan Surkyn hun capaciteitsmonitor m.b.t. schoolinfrastructuur voor in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

12 oktober 2015

De voorbije jaren is er overleg geweest met alle actoren in het zwemlandschap omtrent de leerlijn zwemmen via het platform Leerlijn Zwemmen.

07 oktober 2015

STEM-initiatieven in de eerste graad van het secundair onderwijs (in ASO-scholen) zijn populair. De onderwijsadministratie heeft intussen gewerkt aan een ontwerptekst over een STEM-referentiekader. Binnenkort wordt die tekst voor spoedadvies aan de VLOR voorgelegd.

07 oktober 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 1 en 8 oktober 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel:

06 oktober 2015

De Karel de Grote-Hogeschool en de Dienst Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen organiseren een themadag rond ‘Onderzoekend leren’. Voor leraren, studenten, lectoren en pedagogisch begeleiders die onderzoekend leren aanbrengen in de eerste graad van het secundair onderwijs.

06 oktober 2015

Leerlingen in het zesde middelbaar kunnen nu nog meer vakken vooraf volgen aan de Karel de Grote-Hogeschool (KdG). Vorig jaar liep er al een pilootproject waarbij leerlingen in het zesde jaar op woensdagmiddag (online van thuis of op de hogeschool) een les van de opleiding informatica of de lerarenopleiding konden volgen. Ze behaalden zo al credits voor hun eerste jaar in het hoger onderwijs.

06 oktober 2015

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs wil leerkrachten aanmoedigen en hun creativiteit en toewijding belonen door pedagogische modelprojecten beter bekend te maken. De Stichting Koningin Paola organiseert een projectoproep voor alle leerkrachten van het secundair onderwijs van alle netten.

05 oktober 2015

We ontvingen informatie over volgende initiatieven en publicaties:

05 oktober 2015

Leraren hebben altijd al een cruciale rol gespeeld in het leven van kinderen.

Pagina's