Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

31 maart 2020

Gisteren kon je in de nieuwsbrief al een eerste aanzet terugvinden van hoe je binnen afstandsleren vanuit handelingsplanning betekenis kunnen geven aan nieuwe leerstof voor het buitengewoon onderwijs.

30 maart 2020

Sinds 16 maart zijn de lessen opgeschort. Dat heeft een impact op de realisatie van de leerplandoelen. Afhankelijk van wanneer alle leerlingen opnieuw naar school mogen, dienen schoolteams meer of minder aanpassingen te doen. Hoe later de scholen opnieuw kunnen starten, hoe minder leerinhouden op de voorziene manier aan bod kunnen komen.

26 maart 2020

Met de PeaceCraft game stap je in de schoenen én de smartphone van de Syrische Sara of de Afghaanse Mohammed. Je beleeft zelf hun reis, van thuisland tot ons land, via de bekendste smartphone-apps: sms’jes, social media, berichtjes, foto’s ...

25 maart 2020

Tegelijk met het opschorten van de lessen gaf de overheid een aantal richtlijnen mee aan scholen en leraren. Eén van die richtlijnen expliciteert dat opdrachten niet mogen gaan over nieuwe leerstof en niet meetellen voor het rapport. Veel scholen secundair onderwijs stellen de vraag hoe men die richtlijnen precies moet interpreteren.

25 maart 2020

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

23 maart 2020

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) luisterde naar heel wat scholieren over hun beleving van het onderwijs de laatste week. Samen formuleerden ze enkele constructieve aandachtspunten voor de komende weken:

19 maart 2020
De coronacrisis stelt leraren, directeurs en schoolbesturen voor een bijzondere uitdaging: de lessen zijn geschorst, en tegelijk willen we er allemaal samen voor zorgen dat er de komende periode zo weinig mogelijk leerkansen verloren gaan.
 

Pagina's