Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

17 oktober 2019

De leerplannen voor de basisopties van de eerste graad A- en B-stroom zijn onlangs goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

17 oktober 2019

De nieuwe raamovereenkomst schoolboeken secundair voorziet in dwingende bepalingen voor de leveranciers over hoe ze dienen om te gaan in het geval van onbetaalde facturen.

17 oktober 2019

In november 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s zijn het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Bouwen aan een school voor iedereen

16 oktober 2019

Inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst Henk Sanders is met ziekteverlof tot en met 17 november 2019. Directeurs en vakverantwoordelijken kunnen terecht bij Marijke Vanhoutte (marijke.vanhoutte [at] rkg.vlaanderen of 0497 67 14 96).

16 oktober 2019

In eerdere nieuwsbrieven maakten we melding van het prikbord uren-leraar, een initiatief gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen.

16 oktober 2019

Het leerplan wiskunde voor het specialisatiejaar bso is aan vernieuwing toe. We willen daarvoor een leerplancommissie samenstellen die (waarschijnlijk in november) één keer samenkomt om het nieuwe leerplan te bespreken.

15 oktober 2019

Het personeelstekort in het onderwijs is nijpend. We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen of we alle potentieel op de arbeidsmarkt benutten. Daarbij komt ook de vraag naar boven: wat doen we of hoe staan we tegenover niet- of andersgelovigen in onze lerarenteams?

15 oktober 2019

Op 13 november 2019 organiseert de pedagogische begeleiding OKAN en ex-OKAN regio Oost-Vlaanderen in samenwerking met de andere regio’s, een Dag van OKAN en ex-OKAN.  Het evenement vindt plaats in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 in Gent van 9 tot 17 uur.

15 oktober 2019

De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) vernieuwde de COS-brochure (chemicaliën op school), omdat de wetgeving over het gebruik van chemicaliën op school veranderd is.

15 oktober 2019

Leraren kunnen hun taalniveau voor Engels voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven via de APTIS-test officieel laten inschalen en certificeren in een beheersingsniveau van het Europees referentiekader voor talen. Zij kunnen dat doen, omdat ze een zaakvak in CLIL willen geven of voor een individueel professionaliseringstraject.

Pagina's