Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

07 januari 2021

Samen met het hele schoolteam heb je als leraar een heel trimester hard gewerkt in niet altijd evidente omstandigheden. Zowel de start van het schooljaar als het verloop van het eerste trimester was anders.

06 januari 2021

Op 9, 11 en 25 februari organiseren we een online inforonde over de onderwijsactualiteit voor onze bestuurders en directeurs in het basis- en het secundair onderwijs. Deelnemers krijgen een link toegestuurd met een paswoord. Meer info en kosteloos inschrijven:

20 januari 2021

In februari organiseert de begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 14 online focusgroepen om naar de ondersteuningsbehoeften van leraren, directies en middenkader te luisteren. Die informatie gebruiken we om de prioriteiten van ons begeleidingswerk te bepalen voor de komende drie schooljaren (2021-2024).

19 januari 2021

'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' biedt gratis een begeleidingstraject aan je school aan. Tijdens het gratis nascholingsproject bouw je een armoede- en kostenbewust beleid uit met je school (gewoon en buitengewoon) basis- of secundair onderwijs.

15 januari 2021

Het komende jaar is er een en ander op til op vlak van internaatswerking. Als prioriteit willen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen inzetten op een grotere zichtbaarheid van internaten en willen we de samenwerking met een aantal partners verbeteren op lokaal en regionaal vlak (scholen, CLB, jeugdzorg …).

14 januari 2021

Indien er door de concordantie in de modernisering so wijzigingen in studierichtingen van een bestaand CLIL-traject ontstaan, moet je als CLIL-school een aanpassingsaanvraag indienen. Dat is een erg korte aanvraag zonder planlast. Indien je voordien al een aanpassingsaanvraag hebt ingediend (omdat het CLIL-traject uitgebreid, gewijzigd ...

14 januari 2021

De inschrijvingslink voor het burgerschapskompas staat open. Met deze link kan je je school en deelnemende groepen of klassen inschrijven.

13 januari 2021

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil zoveel mogelijk drempels wegwerken voor scholen om duaal leren verder uit te bouwen. Via co-financiering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt daarom het project Duaal leren voor profs opgestart.

Het project heeft vijf doelstellingen:

13 januari 2021

Bij de heropstart na de kerstvakantie was er jammer genoeg onduidelijkheid over de al dan niet verplichte quarantaine en testing voor leerlingen, studenten of cursisten die bijvoorbeeld in Frankrijk of Nederland wonen, maar les volgen of op internaat zitten in België. Die onzekerheid werd veroorzaakt door het verschil in regelgeving tussen de verschillende beleidsdomeinen.

07 januari 2021

In de extra nieuwsbrief van 15 december berichtten we over de ontwerpleerplannen voor de tweede graad secundair onderwijs.

Pagina's