Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

29 mei 2020

Kinderen en jongeren lieten massaal van zich horen en vulden met meer dan 44.000 de vragenlijst #jongerenovercorona in. Mede dankzij jullie kwam deze enquête terecht tot in de huiskamer of – in de moeilijke omstandigheden van de coronaperiode – tot op de drempel bij jullie leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren door een moeilijke periode gaan.

28 mei 2020

Gisterenavond werd de lijst van de personen die tot de risicogroep behoren, opnieuw geactualiseerd. De virologen van de GEES hebben op basis van studies van het verloop van COVID-19 de lijst verder verfijnd. De nieuwe definitie van de risicogroep vervangt de voorgaande.

28 mei 2020

Nu heel wat secundaire scholen overwegen om door de coronacrisis gebruik te maken van flexibele leertrajecten, hebben we de mededeling "Flexibele leertrajecten in het voltijds gewoon secundair onderwijs" (die in herwerking was) geüpdatet op basis van aangepaste regelgeving en concrete ervaringen

27 mei 2020

In de nieuwsbrief van 19 mei deelden we mee dat de uitwerking van een definitieve uitsluiting uitgesproken sinds 1 februari, door de c

27 mei 2020

De ex-OKAN-leerling heeft in de coronatijd via onderwijs op afstand verder gewerkt aan zijn of haar Nederlandse taalvaardigheid. Toch heeft de leerling in deze periode vaak minder uren doorgebracht in een Nederlandstalige omgeving en minder de Nederlandse taal gehoord, gelezen, gesproken en geschreven. Dit heeft invloed op zijn tweedetaalverwerving.

27 mei 2020

Wil je meer weten over het praktisch gebruik van de digitale leerplantool LLinkid?  Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert enkele online nascholingen om jou daarbij te ondersteunen. Schrijf je in.

27 mei 2020

In het basisonderwijs zullen voor het schooljaar 2020-2021 de lerarenplatformen verdergezet worden. De startdatum van 1 oktober wordt vervroegd naar 1 september. De overheid vermindert het aantal voltijdse equivalenten in het lerarenplatform, zodat de vervroegde startdatum van 1 september geen budgettaire impact heeft.

27 mei 2020

Afstandsonderwijs in zo goed mogelijke omstandigheden organiseren tijdens deze coronacrisis dwingt scholen om bijkomende onvoorziene uitgaven te doen voor ICT. Daarom worden voor het basis- en het secundair onderwijs bijkomende werkingsmiddelen voor ICT gegeven.

27 mei 2020

Het schoolbestuur moet, met het oog op benoeming op 1 januari 2021, de betrekkingen van vastbenoemde leraren die een deeltijds of voltijds verlofstelsel (AVP, VVP of detachering) voor een volledig schooljaar opnemen vacant verklaren.

27 mei 2020

Vanaf 1 juli 2020 vervalt de mogelijkheid om niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs om te zetten in vervangingseenheden. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is het dus niet meer mogelijk om deze eenheden in te zetten om de schoolwerking te ondersteunen.

Pagina's