Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

18 november 2019

Tien jaar na Damiaans heiligverklaring zijn nu twee nieuwe educatieve Damiaanpakketten beschikbaar op de THOMAS-website:

21 november 2019

 

Deze namiddag geeft directeur-generaal Lieven Boeve informatie vanuit onze netwerkorganisatie. Thema’s zijn het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het ‘Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs’ (bouwen aan een school voor iedereen). In Marialand 31 te Gent.

19 november 2019

 

Vandaag geeft directeur-generaal Lieven Boeve informatie vanuit onze netwerkorganisatie. Thema’s zijn het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het ‘Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs’ (bouwen aan een school voor iedereen). In Frederik de Merodestraat 16 te Mechelen.

18 november 2019

Vaardigheden voor begrijpend lezen ook buiten de begrijpend-leesles, buiten de school en zelfs thuis (een vorm van ‘transfer’) stimuleren, is belangrijk. Dat kan onder andere door niet alleen voor te lezen in de klas, maar ook tijdens de speeltijd of in de pauzes, in de jeugdvereniging of voor het slapengaan.

14 november 2019

Voor het codi-overleg Economie & organisatie zijn we nog op zoek naar een directeur uit de regio Antwerpen, Limburg, Mechelen-Brussel of West-Vlaanderen.

13 november 2019

Ondanks het eerdere nieuws over dit thema (cf. Vlaamse regering van 25 oktober 2019: voorontwerp van programmadecreet 2020, art. 39, §2, eerste lid, 1°)  bleef deze vraag terugkomen.

13 november 2019

Vragensteller Annabel Tavernier had het over een Brusselse aangelegenheid: Brussels minister Sven Gatz was ook minister van Meertaligheid geworden, maar het was niet duidelijk hoe de Brusselse regering die meertaligheid precies zou invullen. Hoe zou minister Weyts met de situatie omgaan en overschreed Brussel hier niet haar bevoegdheid?

13 november 2019

Hiermee kregen we het vervolg op nog een ander aanslepend (onderwijs)dossier: ancien Koen Daniëls kreeg nu voor zijn eerdere aandacht voor de hbo5-opleiding Verpleegkunde het gezelschap van nieuwkomer Stijn Bex. Die laatste was het eens met wat daarover in het Regeerakkoord stond, wat op zich eigenlijk een voortzetting was van het standpunt van de vorige Vlaamse regering.

13 november 2019

Met de vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers kregen we een naadloze overgang naar deze vragen van Kathleen Krekels en Kim De Witte.

13 november 2019

Op donderdag 24 oktober 2019 hadden ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen een petitie met driehonderd handtekeningen overhandigd aan de Vlaamse Kinderrechtencommissaris, zo wist Roosmarijn Beckers.

Pagina's