Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

24 september 2020

Op dit ogenblik worden heel wat van onze scholen geconfronteerd met klasgroepen die deels in quarantaine en deels aanwezig zijn op school. De leerlingen in quarantaine volgen vaak de les via afstandsonderwijs (onder andere livestream of andere vormen).

24 september 2020

In het secundair onderwijs zijn extra-murosactiviteiten al vanaf fase geel tijdelijk opgeschort. De opschorting geldt voorlopig voor het eerste trimester.

24 september 2020

Wil je voor de inschrijving van leerlingen werken met een aanmeldingsprocedure, dan moet je dit aanvragen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Ook als je een dossier wilt voorzetten dat eerder door die Commissie voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd, moet je dit aan de Commissie laten weten.

23 september 2020

Voor leerlingen die op school verwacht worden voor onderwijs en niet aanwezig zijn, gebruik je de gekende afwezigheidscodes. Deze zijn terug te vinden in de omzendbrieven BaO/2002/11 en SO 70.

23 september 2020

De vacante betrekkingen in wervingsambten worden vastgesteld op 15 oktober 2020 en meegedeeld tegen 15 november 2020. Specifiek voor dit schooljaar en in alle onderwijsniveaus moet de vacantverklaring ook een aantal betrekkingen vermelden waarin vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel bepaalde dienstonderbrekingen nemen.  

22 september 2020

Nog een klassieker, zeker aan het begin van een nieuw schooljaar: de hoge schoolkosten, een blijvend schrijnend en delicaat probleem.

21 september 2020

Wanneer ik de ietwat buitengewone corona-begin-van-het-nieuwe-schooljaar-vergadering van 21 augustus even niet meereken, vond op 17 september (ook nog vroeger dan in het verleden) de eerste vergadering van de Onderwijscommissie plaats van het nieuwe werkjaar. Plaats van afspraak, ook ietwat buitengewoon: de Koepelzaal van het Vlaams Parlement.

17 september 2020

Op de viering ter gelegenheid van de vorming van het nieuwe schoolbestuur vzw Secundair Onderwijs Sint-Quintinus door fusie van het schoolbestuur van de secundaire scholen en internaten: Hast, VMS/SJB, i-MaS, VJC, MKJ/HKJ op 16.09.2020 houdt directeur-generaal een korte toespraak.

Het feestadres is Campus Kindsheid Jesu, Kempische Steenweg 400.

17 september 2020

Het departement onderwijs heeft een oproep gelanceerd aan scholen om remediëringstrajecten te organiseren in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs tussen 19 oktober 2020 en 19

Pagina's