Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

13 maart 2018

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

13 maart 2018

De jaarlijkse ICT-coördinatordag van 31 mei richt zich dit jaar ook naar directies die oplossingen zoeken voor hun administratie of die uitkijken naar een 1-op-1-project.

13 maart 2018

Ben je van plan volgend schooljaar een vak in CLIL in het Engels te geven en wil je je taalniveau officieel laten certificeren in een beheersingsniveau van het Europese referentiekader voor talen? Of volg je als niet-CLIL-leraar een individueel professionaliseringstraject Engels en wil je je taalniveau Engels laten certificeren?

12 maart 2018

Wanneer men genoeg geduld heeft, kunnen (politieke) zaken uiteindelijk toch (vaak) landen. In deze commissievergadering kregen we met dit dossier daarvan een heel expliciet voorbeeld. De erg lange voorgeschiedenis ervan kan hier niet herhaald worden.

07 maart 2018

Op voorstel van de Groenfractie werd op 7 maart 2018 in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat over het inschrijvingsrecht/decreet georganiseerd.

07 maart 2018

In ons nieuwsitem ‘Begrijpend lezen: we maken er werk van!’ van 14 december 2017 gaven we al een eerste praktijkvoorbeeld over hoe je als school kunt inzetten op een rijk leesklimaat.

06 maart 2018

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtten de ministers Crevits en Muyters het ontwerpdecreet toe.

Met duaal leren wil men verschillende doelstellingen bereiken:

06 maart 2018

PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst deze vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

06 maart 2018

In het verslag van het Rekenhof over de impact van de vluchtelingencrisis op de Vlaamse begrotingsuitvoering 2016 (p.14) las onderwijscommissaris Jo De Ro de volgende passage in verband met de traumabegeleiding: “Er werd 0,5 miljoen euro projectsubsidiemiddelen uitgetrokken voor

06 maart 2018

Voor onderwijscommissaris Jos De Meyer zijn vraag stelde, vroeg onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman bij ordemotie het woord, en wel naar aanleiding van wat ’s ochtends op de voorpagina van De Standaard had gestaan i.v.m.

Pagina's