Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

13 december 2018

In het vak Wetenschappen & techniek komen Natuurwetenschappen, Aardrijkskunde en Techniek vanuit een interdisciplinaire benadering aan bod. Om de eigenheid én de verwevenheid van de drie disciplines ook in de benaming zichtbaar te maken, spreken we voortaan over het interdisciplinaire vak 'Natuur, ruimte en techniek' voor de eerste graad A- en B-stroom.

13 december 2018

De externe stuurgroep kwam op 12 december 2018 opnieuw samen. Op de agenda stond een stand van zaken over de FAST-teams. De verantwoordelijken van Aura XS (Oranjehuis), en Schoolmakers en het Mysterie van Onderwijs stelden hun twee projecten voor.

13 december 2018

Eén vragensteller, twee vragen om uitleg. Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman verwees enerzijds naar de presentatie van het InnoVET-onderzoek in de Vlor-commissie (Vlaamse Onderwijsraad) Onderwijs-Arbeidsmarkt op 26 september 2018.

12 december 2018

Ben jij ook zoekende in nieuwe wegen naar meer inclusief onderwijs? Ben je geïnteresseerd in vernieuwende samenwerkingsvormen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs? Wil je graag kennis maken met inspirerende voorbeelden van ondersteuning? Wil je weten hoe inclusief ze werken in naschoolse opvang, kinderopvang of op de werkvloer?

06 december 2018

Op dinsdag 4 december vond in de Commissie voor Onderwijs een hoorzitting plaats over het nieuwe inschrijvingsdecreet. De vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers, stad Gent, stad Antwerpen en de lokale overlegplatforms werden hiervoor uitgenodigd.

06 december 2018

Op onze themapagina modernisering so vind je deze nieuwe informatie:

05 december 2018

PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum in Gent, plaatst deze vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

05 december 2018

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

Basisonderwijs:

05 december 2018

Dinsdag kregen we het bericht dat de vergadering van de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel van 5 december 2018 wordt geannuleerd, zonder enig commentaar. Er is dus nog geen nieuwe versie van de nota ‘open end financiering ondersteuning kleine types’ beschikbaar.

05 december 2018

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

Pagina's