Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

08 juli 2020

Voor wie de Commissie voor Onderwijs een beetje volgt, gold de ervaring met de eerste actuele vraag van de plenaire vergadering ook voor deze tweede vraag.

08 juli 2020

Goed nieuws en blijheid alom, ook op alle interveniërende politieke banken, wat de laatste twee actuele vragen vóór het zomerreces betrof. Dat mocht, zéker. Minister Weyts had zelfs overschot van gelijk, toen hij bij het positieve nieuws van de eerste actuele vraag van de plenaire vergadering opmerkte dat voor zoiets, jammer genoeg, géén aandacht was bij de journalisten.

08 juli 2020

Op 12 juni gaf de Vlaamse regering een eerste principiële goedkeuring aan een verzamelbesluit dat onder meer betrekking heeft op de modernisering so. Het besluit bevestigt een aantal vooropgestelde aanpassingen van de matrix en vooropgestelde koppelingen aan beroepskwalificaties.

08 juli 2020

In navolging van de federale regering vernemen we dat ook de Vlaamse regering zal beslissen om het corona-ouderschapsverlof tot en met 30 september 2020 van toepassing te laten worden in het Vlaams onderwijs. Personeelsleden die hun lopend corona-ouderschapsverlof ook na 30 juni willen voortzetten, moeten daarvoor een nieuwe aanvraag indienen bij hun bestuur.

08 juli 2020

Het departement voor onderwijs heeft een tweede oproep gelanceerd voor zomerscholen. Wat nog niet bekend was, is dat deze oproep enkel betrekking heeft op zomerscholen die plaatsvinden tussen 27 juli en 28 augustus. Het is daarom belangrijk om heel goed de website van het departement in de gaten te houden. De informatie kan van dag op dag wijzigen.

08 juli 2020

Voor elk pandemiescenario (kleurcode groen, geel, oranje, rood) zal binnenkort een draaiboek ter beschikking zijn. Bij de implementatie ervan houdt de school best rekening met de eigen context. Er is immers geen enkel organisatiemodel dat voor alle scholen zaligmakend is.

07 juli 2020

In de nieuwsbrieven van 14 mei en 18 juni is verwezen naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website.

07 juli 2020

De derde vraag van de vergadering dan: over een belangrijk thema, waarover het ook al ging in de gedachtewisseling met de Onderwijsinspectie diezelfde ochtend (cf.

07 juli 2020

Deze week lanceerden we een nieuwe versie van onze digitale leerplantool LLinkid met enkele nieuwe functionaliteiten:

06 juli 2020

“Hoe kan ik van de wereld een betere plaats maken?”, “Hoe is mijn wereldbeeld veranderd na de coronacrisis?”, “Waarom vernietigen mensen standbeelden van Leopold II?”

Pagina's