Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

14 februari 2019

De actualiteitswaarde van deze vraag ontging mij aanvankelijk. Ze deed me wel denken aan tussenkomsten  van onderwijscommissaris Koen Daniëls op 7 februari 2019 in de Commissie voor Onderwijs, zowel bij een vraag om uitleg van zijn partijgenote Vera Celis als bij de bespreking van het ontwerpdecreet i.v.m.

14 februari 2019

Op het colloquium van de directies van het secundair onderwijs, regio West-Vlaanderen neemt directeur-generaal Lieven Boeve na de eucharistieviering ook deel aan de viering van de oud-directeurs.

Dit colloquium vindt plaats in de "Duinse Polders", Ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge.

13 februari 2019

Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst deze vormingen in de kijker:

13 februari 2019

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

12 februari 2019

Het project VALIES zet in op de professionele ontwikkeling van leraren om van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in de eigen school een succesverhaal te maken. We werken samen met lerarenteams, zodat leerlingen actief en bewust bijdragen aan een betere toekomst.

11 februari 2019

Ook de laatste vraag om uitleg van deze commissievergadering was boeiend. Over de link trouwens met (overdreven) administratieve last, ook maar niet alleen ter gelegenheid van doorlichtingen, ging het al vaker op deze pagina’s.

07 februari 2019

In de nieuwsbrief van 17 januari 2019 gaven we toelichting bij de meerderheidsamendementen bij Onderwijsdecreet XXIX, waarin een nieuw mechanisme

07 februari 2019

Aanvankelijk leek dit een andere vraag te worden, die zou inzoomen op een wat bijzonder reclame-instrument van uitgeverijen om nieuw lesmateriaal te promoten (nl. via concerten van Vlaamse zangers), maar finaal ging het om hetzelfde, weliswaar belangrijke, onderwerp dat onderwijscommissaris Caroline Gennez al aangesneden had in de onderwijscommissievergadering van de week voordien.

07 februari 2019

Het stond al in het verkiezingsmemorandum van de onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG), waarover vandaag in de krant (voor dS-abonnees) gerapporteerd werd, maar vragensteller Elisabeth Meuleman stelde haar vraag los van die specifieke context.

07 februari 2019

Vlaams Parlementslid Willy Segers breidde een vervolg aan eerdere schriftelijke vragen. Wat daar zo actueel aan was, ontging mij wel een beetje, maar dat terzijde. Er was een maatregel om de bedoelde uitwisseling van leraren te faciliteren tussen de gemeenschappen (cf.

Pagina's