Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

16 september 2015

Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4” bevat de volgende bepaling:

15 september 2015

Om de praktijkschok van nieuwe leraren lager onderwijs te verzachten heeft Thomas More Hogeschool een website ontworpen die een heleboel nuttige informatie bundelt. Lees het volledige persbericht.

14 september 2015

De omzendbrief (referentie BaO/2014/02, publicatiedatum 15/05/2015, laatste wijziging 09/06/2015) meldt dat de overheid vanaf 1 september 2015 het leergebied wereldoriëntatie splitst in twee nieuwe leergebieden, namelijk ‘mens en maatschappij’ en ‘wetenschappen en techniek’.

14 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt de interdiocesane proeven (IDP) als schooloverstijgende toetsen aan. De proeven worden afgenomen bij leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar van scholen die de leerplannen van het katholiek basisonderwijs volgen. In de eerste plaats zijn de proeven peilproeven om de realisatie van de leerplandoelen na te gaan.

10 september 2015

De culturele dienst van de Ambassade van Frankrijk, het Departement Onderwijs en Vorming en de verschillende onderwijsnetten organiseren nascholingscursussen Frans voor Vlaamse onderwijzers. Dit schooljaar wordt gewerkt rond:

09 september 2015

Omdat het nodig blijft om het onderwijsveld te sensibiliseren voor het voeren van een talenbeleid, integreert de onderwijsinspectie vanaf dit schooljaar het onderzoek van (aspecten van) het talenbeleid in de huidige doorlichtingsaanpak.

09 september 2015

Van 12 tot 20 september 2015 vindt de zevende editie van de 'Week van de sportclub' plaats. Bloso en Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) roepen alle leerlingen op om woensdag 16 september 2015 in de outfit van hun sport(club) naar school te komen.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Kathleen Helsen over de organisatie van het buitengewoon onderwijs.

08 september 2015

Secundaire scholen moeten net als lagere scholen vanaf 1 september 2014 alle nieuwe leerlingen verplicht screenen om zicht te krijgen op hun taalvaardigheid.

07 september 2015

Bij de start van het nieuwe schooljaar wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen de nascholingsinitiatieven voor het basisonderwijs graag onder de aandacht brengen. Uitgebreide informatie over het nascholingsaanbod vind je op de nascholingswebsite van het basisonderwijs.

Pagina's