Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

18 april 2016

Het taalniveau Nederlands in de klassen van de Vlaamse Rand zou achteruitgaan als gevolg van het toenemend aantal anderstalige leerlingen (met een veel grotere diversiteit dan voorheen). En dat zou voor leerachterstand zorgen.

18 april 2016

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels wilde weten hoe het zat met het nieuwe netoverstijgende initiatief: CLBch@t, waarmee leerlingen gratis en anoniem kunnen chatten met een CLB-medewerker (centrum voor leerlingenbegeleiding).

22 april 2016

In het kader van het M-decreet kunnen de vrijgekomen lestijden en uren uit het buitengewoon basisonderwijs ingezet worden voor ondersteuning in het gewoon basisonderwijs.

13 april 2016

Eerder al kondigden we aan dat we binnen het katholieke onderwijsnet werk hebben gemaakt van een procedure om eventuele klachten van leerlingen en ouders t.a.v. hun schoolbestuur te behandelen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zal deze regeling voor alle school-, centrum- en internaatsbesturen in werking treden. Die aftrap wordt momenteel grondig voorbereid.

13 april 2016

Anne Verhoeven, teamverantwoordelijke basisonderwijs, stelt zich in het hoofdartikel de vraag waar de waaromvraag is in het eindtermendebat. 

Dit zijn de hoofdpunten:

  • Zin in … leermotivatie ondersteunen en versterken

13 april 2016

Voor het basisonderwijs:

11 april 2016

Team basisonderwijs biedt de praktijkgerichte en interactieve nascholing 'Mmm … Frans.

08 april 2016

Eigenlijk ging het hier vooral om zuivere herhaling van een debat dat al eerder, zelfs nog heel recent, gevoerd was in deze commissie. De minister stelde terecht dat de aanbevelingen van het IMF (‘Belgium: Selected Issues’) gebaseerd waren op dezelfde leerling-leerkrachtratio’s uit ‘Education at a Glance’, waarover in de commissie van 2 oktober 2014 werd gedebatteerd.

Pagina's