Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

28 februari 2016

Ter gelegenheid van de opening van de polyvalente zaal zal prof. dr. Lieven Boeve een toespraak houden over “Bouwen aan een katholieke dialoogschool”.
Plaats van de viering: VBS De Droomvlieger, Brugsesteenweg 77 te 8630 VEURNE.

 

26 februari 2016

Op de laatste dag van dit colloquium zal prof. dr. Lieven Boeve een toespraak houden over ‘uitdagingen voor het katholiek (buitengewoon basis)onderwijs’.
Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290-330, Oostende.

25 februari 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan deze tweedaagse waar de aandacht vooral gaat naar de katholieke dialoogschool. Wat betekent nu een ‘katholieke dialoogschool’? Heeft die school een eigen identiteit? Waarin en hoe maakt een katholieke dialoogschool het verschil?
De tweedaagse vindt plaats in Corsendonk Duinse Polders, Ruzettelaan 195 te 8370 Blankenberge.

19 februari 2016

Vanaf 1 september 2017 zal het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! zijn ingang vinden in de scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

08 februari 2016

Het sleutelwoord hier was een uitdoofbeleid wat betreft frisdrankenautomaten in scholen. De timing daarvoor van de minister is de datum van de geplande gezondheidsconferentie, nl. einde 2016. Haar bedoeling is om tegen dan een pact te kunnen sluiten met de secundaire scholen, zoals een van haar voorgangers dat al gerealiseerd heeft voor de lagere scholen (cf.

08 februari 2016

Een erg belangrijk dossier dat de mensen erg beroert. Vraagsteller Caroline Gennez maakte er dan ook een interpellatie van met niet minder dan 8 grote vragen. Het werd een wel heel lange bespreking: haast 2 uur. Zelfs journalist Guy Tegenbos was aanwezig, maar dat bleek naderhand vooral te maken te hebben met een andere vraag, waarover je elders leest. 

04 februari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Antwerpen nodigt op 9, 10 en 11 maart 2016 haar directeurs van het basisonderwijs uit voor haar jaarlijkse directiedriedaagse. Passie, inspiratie, verbinding, kracht… vormen de rode draad in het thema van dit jaar “Webben een droom”.

03 februari 2016

Op 14 januari 2016 had Chris Janssens minister Crevits over dit communautaire thema geïnterpelleerd. In tegenstelling tot wat toen hier beweerd werd, had hij nadien toch een motie ingediend, die nu in de plenaire vergadering werd behandeld.

03 februari 2016

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden.

03 februari 2016

De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de regio Oost-Vlaanderen voor de maand februari zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.

Pagina's