Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

25 april 2017

De mededeling over continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs werd geactualiseerd. Bij de continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs stellen we een warme overdracht centraal.

25 april 2017

Vorige week vrijdag werd beslist dat scholen met heel wat kwetsbare kinderen die gedurende 10 weken gratis fruit konden bedelen, dat nog eens 10 weken kunnen doen. Het project wordt voor de scholen verlengd, omdat de vrijgemaakte subsidies nog niet zijn opgebruikt. De betrokken scholen worden op de hoogte gebracht.

05 mei 2017

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de basisschool geeft directeur-generaal Lieven Boeve tijdens de geanimeerde academische zitting een korte toespraak over de katholieke basisschool anno 2017 en verder. Na de voorstelling van een nieuw fotoboek volgt ook de officiële opening van een tentoonstelling.

05 mei 2017

Deze voormiddag bezoekt directeur-generaal Lieven Boeve deze school voor buitengewoon basisonderwijs in kader van de huidige ontwikkelingen n.a.v. het M-decreet.
Dit bezoek vindt plaats in de Slabbaardstraat Noord 90 te Izegem.

 

20 april 2017

Op 28 april organiseert het nascholingscentrum Dinac een vorming rond 'Breinvriendelijk lesgeven'.

20 april 2017

Eén thema, vier vragenstellers over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Aanleiding was de publicatie van het jaarverslag van de CLB’s (schooljaar 2015-2016) met enkele weinig fraaie cijfers over het toegenomen aantal definitieve uitsluitingen van leerlingen, zelfs in de basisschool.

19 april 2017

Het HIVA (het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven), voert tijdens het schooljaar 2017-2018 in opdracht van de Vlaamse overheid een onderzoek naar de studiekosten in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

19 april 2017

In het begin van het schooljaar publiceerde Hilde Crevits, minister van Onderwijs, een nota over een toekomstig ondersteuningsmodel. Dat model heeft als doel leraren sterker te maken in de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

19 april 2017
Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst deze vormingen in de kijker.
 

Basisonderwijs:

18 april 2017

Vanaf vandaag kun je terecht op de aangepaste Zill-oefenToolDe versie is aangepast aan de laatste versie van de generieke doelen en onderliggende leerlijnen.

Pagina's