Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

03 februari 2016

Steeds meer leraren staan in de toekomst met twee voor de klas. De Karel de Grote Hogeschool (KdG) ziet de meerwaarde van lesgeven in duo en integreert ‘co-teaching’ in  haar lerarenopleiding.

In het aprilnummer van School+visie lichten we in een artikel toe wat co-teaching is en getuigen co-teachers vanuit hun praktijk.

02 februari 2016

Momenteel loopt de week Kies kleuren tegen pesten. Uit recent onderzoek bij 34.500 jongeren blijkt dat 24,5% van de 11- tot 18-jarigen pestervaringen heeft. 5,5% wordt minstens één keer per week gepest en 3,2% wordt meermaals per week gepest. De slachtoffers dragen de gevolgen van het pesten vaak nog erg lang met zich mee.

01 februari 2016

Het februarinummer van School+visie, het tijdschrift voor het katholiek basisonderwijs, is verschenen. In haar editoriaal heeft Ria De Sadeleer, directeur Dienst Curriculum &vorming, het over de vrijheid van onderwijs.

01 februari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt nascholing aan over het gebruik van dyslexiesoftware als redelijke aanpassing.

31 januari 2016

In het voorjaar van 2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen drie muzo-evenementen over verschillende items. Tijdens een muzo-evenement werken de nascholers voor het katholiek basisonderwijs samen met het cultuurveld. Dat levert krachtige impulsen en leerervaringen op. Een absolute aanrader voor elke leraar.

29 januari 2016

Er wordt in 2016 een nieuwe procedure gevolgd inzake de verdeling van de zg. capaciteitsmiddelen.

29 januari 2016

Een interessant en belangrijk, maar gelijk ook een controversieel onderwerp: “bijzondere leermeesters techniek en wetenschappen, Frans en muzische vorming” versus de “geïntegreerde opdracht (leerstof en leraar)” in het basisonderwijs. De bron waaruit vraagsteller Koen Daniëls hiervoor putte, was het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs.

28 januari 2016

Eigenlijk was deze kwestie al enkele maanden geleden uitvoerig besproken in het Vlaams Parlement. Maar het dossier had nu opnieuw de media gehaald omdat er een wijziging aan de desbetreffende omzendbrief was gekomen.

27 januari 2016

Deze actuele vraag ging au fond over professionele omkadering van de jonge imam Khalid Benhaddou, die in oktober 2015 was aangesteld in het kader van initiatieven rond deradicalisering. Een behoefte, zo bleek, die de man zelf tot nog toe niet kenbaar heeft gemaakt.

Pagina's