Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

26 augustus 2015

'Vesperanza' (verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg) is een gratis nascholingsproject dat focust op ondersteuning van scholen en competentieontwikkeling van personeelsleden in het kader van het M-decreet.

25 augustus 2015

Via de spoedtelling schooljaar 2015-2016 zullen we opnieuw de leerlingenaantallen opgevragen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, evenals voor de internaten. Wij zouden het appreciëren als je ons zo snel mogelijk en uiterlijk op maandagmiddag 7 september 2015 de spoedtellinggegevens bezorgt.

25 augustus 2015

Op maandagmorgen 28 september 2015 organiseert de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) het symposium Troeven van de basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren

27 augustus 2015

Prof. dr. Lieven Boeve geeft toelichting bij de hervorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Deze informatieronde vindt plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum, ingang Varkenstraatje te 2800 Mechelen.

 

26 augustus 2015

Prof. dr. Lieven Boeve geeft toelichting bij de hervorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Deze informatieronde vindt plaats in het Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5 te Torhout.

 

25 augustus 2015

Prof. dr. Lieven Boeve geeft toelichting bij de hervorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Deze informatieronde vindt plaats in de Campus Stropkaai, Aula Br. Ebergist, Stropkaai 38B – 9000 Gent.

 

24 augustus 2015

Prof. dr. Lieven Boeve geeft toelichting bij de hervorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Deze informatieronde vindt plaats in de Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt.

 

24 augustus 2015

Prof. dr. Lieven Boeve geeft toelichting bij de hervorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Deze informatieronde vindt plaats in het DSKO, Noorderlaan 108 te 2030 Antwerpen.

18 augustus 2015

Op 17 en 18 september 2015 organiseert EASPD Interest Group on Early Intervention een opleiding in Soesterberg (Nederland) met als titel “Play, Learn and Grow together”. De cursus staat open voor iedereen die professioneel te maken heeft met kinderen met een beperking.

18 augustus 2015

Op 1 september 2015 start Anne Verhoeven als teamverantwoordelijke basisonderwijs bij de Dienst Curriculum & vorming. Ze volgt er Ria De Sadeleer op. Anne was totnogtoe verbonden aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen, waar ze uiteenlopende taken in de lerarenopleidingen en met name in de lerarenopleiding lager onderwijs opnam.

Pagina's