Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

02 mei 2016

De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de Regio Oost-Vlaanderen voor de maand mei zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.

28 april 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgt vanaf 1 september 2016 een nieuwe niveaucoördinator voor het basisonderwijs in Mechelen-Brussel. Rita Mouton volgt Jo Coppens op. We danken de heer Coppens voor de grote inzet van de voorbije jaren en zullen hem op gepaste wijze in de bloemetjes zetten. We wensen mevrouw Mouton alle succes toe!

27 april 2016

Het M-decreet voorziet in een waarborgregeling bij daling van het leerlingenaantal in het buitengewoon onderwijs. Daarbij worden de middelen die ten gevolge van deze leerlingendaling vrij komen, opnieuw ingezet voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

27 april 2016

De digitale infobrochure onderwijsregelgeving is aangepast voor het schooljaar 2016-2017. Dit document biedt ouders die hun kind inschrijven een overzicht van de regelgeving die betrekking heeft op de items in het schoolreglement. Je kunt naar deze infobundel linken via de schoolwebsite of rechtstreeks in het schoolreglement.

27 april 2016

Tegen de achtergrond van de Antwerpse multiculturele samenleving biedt de Karel de Grote Hogeschool, als katholieke hogeschool, vanaf september naast het vak godsdienst ook het vak levensbeschouwing aan voor de studenten in de lerarenopleiding Lager Onderwijs. KdG herwerkt ook de inhoud van de godsdienstlessen in de  lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs.

26 april 2016

Vanaf september 2016 kun je als schoolteam, leidinggevende of gangmaker een nascholing volgen om je in het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! te verdiepen.

26 april 2016

De overheid heeft de geïndexeerde bedragen van de maximumfactuur voor het schooljaar 2016-2017 aangepast in de omzendbrief over kostenbeheersing. De scherpe maximumfactuur blijft ongewijzigd op 45 euro voor kleuteronderwijs en 85 euro voor lager onderwijs.

26 april 2016

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels had eerder van de minister een aantal cijfers gekregen over de werking van de STEM-academies, vrije initiatieven die aangesloten zijn bij het STEM Academie Netwerk en gecoördineerd worden door Technopolis, als actie binnen het ruime STEM-actieplan 2020 (aantal kinduren, aantal kinderen, deelname van meisjes, spreiding in Vlaanderen).

26 april 2016

Heel wat meer tijd ging naar het gesprek rond de vragen van onderwijscommissievoorzitter Kathleen Helsen en onderwijscommissaris Jos De Meyer over het M-decreet, dat nu ruim 2 trimesters van zijn eerste schooljaar achter de rug heeft.

26 april 2016

Onderwijscommissaris Vera Celis borduurde voort op haar vraag over sexting en vond de inspiratie voor deze vraag over relationele en seksuele vorming in een doctoraatsonderzoek van Sophie Degroote in opdracht van de Universiteit Hasselt en de Universiteit Gent, in de populariteit van de jongerenwebsite www.allesoverseks.be  en in het su

Pagina's