Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

08 februari 2016

Het sleutelwoord hier was een uitdoofbeleid wat betreft frisdrankenautomaten in scholen. De timing daarvoor van de minister is de datum van de geplande gezondheidsconferentie, nl. einde 2016. Haar bedoeling is om tegen dan een pact te kunnen sluiten met de secundaire scholen, zoals een van haar voorgangers dat al gerealiseerd heeft voor de lagere scholen (cf.

08 februari 2016

Een erg belangrijk dossier dat de mensen erg beroert. Vraagsteller Caroline Gennez maakte er dan ook een interpellatie van met niet minder dan 8 grote vragen. Het werd een wel heel lange bespreking: haast 2 uur. Zelfs journalist Guy Tegenbos was aanwezig, maar dat bleek naderhand vooral te maken te hebben met een andere vraag, waarover je elders leest. 

04 februari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Antwerpen nodigt op 9, 10 en 11 maart 2016 haar directeurs van het basisonderwijs uit voor haar jaarlijkse directiedriedaagse. Passie, inspiratie, verbinding, kracht… vormen de rode draad in het thema van dit jaar “Webben een droom”.

03 februari 2016

Op 14 januari 2016 had Chris Janssens minister Crevits over dit communautaire thema geïnterpelleerd. In tegenstelling tot wat toen hier beweerd werd, had hij nadien toch een motie ingediend, die nu in de plenaire vergadering werd behandeld.

03 februari 2016

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden.

03 februari 2016

De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de regio Oost-Vlaanderen voor de maand februari zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.

03 februari 2016

Van 2 tot 4 maart 2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg het jaarlijks congres voor directeurs katholiek basisonderwijs te Ravelingen, Oostende.

03 februari 2016

Voor het basisonderwijs:

03 februari 2016

Steeds meer leraren staan in de toekomst met twee voor de klas. De Karel de Grote Hogeschool (KdG) ziet de meerwaarde van lesgeven in duo en integreert ‘co-teaching’ in  haar lerarenopleiding.

In het aprilnummer van School+visie lichten we in een artikel toe wat co-teaching is en getuigen co-teachers vanuit hun praktijk.

02 februari 2016

Momenteel loopt de week Kies kleuren tegen pesten. Uit recent onderzoek bij 34.500 jongeren blijkt dat 24,5% van de 11- tot 18-jarigen pestervaringen heeft. 5,5% wordt minstens één keer per week gepest en 3,2% wordt meermaals per week gepest. De slachtoffers dragen de gevolgen van het pesten vaak nog erg lang met zich mee.

Pagina's