Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

28 augustus 2019

Zoals meegedeeld in onze nieuwsbrief van 27 juni gaat op 1 september 2019 het nieuwe inschrijvingsrecht van start voor inschrijvingen met het oog op schooljaar 2020-2021. Voor alle scholen (basis-, secundair, buitengewoon onderwijs) is het uitgangspunt: (misschien) moeten weigeren = aanmelden.

28 augustus 2019

‘Help, ik heb geen tijd om te observeren en mee te spelen!’, helaas een vaak gehoorde uitdrukking of noodkreet van leraren uit het kleuteronderwijs. Het kan anders. Het leerplan Zin in leren! Zin in leven! daagt leraren uit om via een gericht aanbod, voorzien van een relevante focus, in te spelen op wat kinderen nodig hebben. Daarvoor is observeren en meespelen nodig.

28 augustus 2019

Ons nascholingsaanbod wil het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! verder verkennen en verdiepen. De Zill-spiratiedagen willen daarbij tegemoetkomen aan de individuele professionaliseringsbehoeften van leraren basisonderwijs.

28 augustus 2019

Ontluikende geletterdheid vormt een belangrijke basis voor het latere leesproces. Het is dan ook belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de ontwikkeling van geletterdheid en om al vanaf de kleutertijd de evolutie van geletterdheid in kaart te brengen.  

22 augustus 2019

Heel wat katholieke scholen gingen samen met pedagogisch begeleiders al aan de slag met ‘Educatie voor Duurzame Ontwikkeling’ of ‘inspirerend burgerschap’.

22 augustus 2019

Dit schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen lerende netwerken ‘inspirerend burgerschap’ voor leraren basisonderwijs (alle leeftijden) en secundair onderwijs (1ste graad).

22 augustus 2019

Vanaf deze week is de procedure voor het aanvragen van het mandaat rooms-katholieke godsdienst voor alle bisdommen van Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel dezelfde en volledig digitaal. Dat verloopt via www.rkg.vlaanderen. Alle nieuwe mandaataanvragen en aanvragen voor tijdelijke toestemmingen verlopen via deze website.

21 augustus 2019

Vanaf 1 september is er een nieuw omkaderingsmechanisme voor de ondersteuning van leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2, 4, 6 en 7 (de zogenaamde “kleine types”). Dat nieuwe mechanisme wordt losgekoppeld van het omkaderingsmechanisme van de ondersteuningsnetwerken.

21 augustus 2019

We maakten een overzicht van de wijzigingen aan de regelgeving die betrekking hebben op leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Je vindt er meer informatie over onder andere:

21 augustus 2019

Om planlast te verminderen organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen net zoals de vorige schooljaren niet langer een eigen leerlingentelling bij haar scholen. Wel vragen we alle scholen om bij de start van het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk de leerlingengegevens in hun schooladministratiepakket in te geven en via Discimus aan AgODi door te geven.  

Pagina's