Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

05 december 2018

PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum in Gent, plaatst deze vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

05 december 2018

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

Basisonderwijs:

05 december 2018

Dinsdag kregen we het bericht dat de vergadering van de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel van 5 december 2018 wordt geannuleerd, zonder enig commentaar. Er is dus nog geen nieuwe versie van de nota ‘open end financiering ondersteuning kleine types’ beschikbaar.

05 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 stijgt de puntenenveloppe voor administratieve ondersteuning in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Dat betekent dat er vanaf dat moment extra uren kunnen worden ingericht voor administratief medewerker.

05 december 2018

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt wellicht (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXIX) afgeschaft.

29 november 2018

Er was tegen 28 november een voldragen voorstel aangekondigd over de open end financiering van de ondersteuning kleine types. De vergadering van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel werd echter opnieuw afgelast. Als reden werd gegeven dat men nog niet beschikt over decretale teksten met daaraan verbonden simulaties.

29 november 2018

Op 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag heet vanaf dan het Groeipakket en bevat enkele nieuwe principes. Eén van deze principes is de automatische toekenning van onder andere de schooltoeslag (voorheen schooltoelage) en de kleutertoeslag (nieuw). Ouders moeten dus geen aanvraag meer indienen om een schooltoeslag te ontvangen.

28 november 2018

De voorbije weken gaven we in de verschillende regio’s zowel voor het basis- als het secundair onderwijs toelichting bij onderwijsactualia.

28 november 2018

De Vlaamse regering legt een algemene vakantieregeling vast. In onze mededeling vind je de vakantieperioden en vrije dagen van dit schooljaar 2018-2019 en van volgend schooljaar 2019-2020.

29 november 2018

Na avant-première van de de film ‘Inclusief’ en het debat met de regisseur Ellen Vermeulen houdt directeur-generaal Lieven Boeve een korte toespraak.

Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290/330 te Oostende.

Pagina's