Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

14 juni 2016

Hoe interessant en belangrijk ook, de onderwijscommissarissen bleven wel erg lang doorbomen over dit thema. We hebben heel wat geleerd over de perikelen van de zindelijkheidstraining, tot en met het Antwerpse wetenschappelijk onderzoek daarover toe.

14 juni 2016

Vlaams Parlementslid Chris Janssens had minister Crevits al op 14 januari 2016 ondervraagd over dit oude dossier, waarbij zij toen meerdere engagementen op zich had genomen, met name inzake de diverse verplichtingen waaraan ook deze door Vlaanderen gesubsidieerde, Franstalige scholen gebonden zijn. Hoever stonden de zaken nu, wilde hij heel terecht weten.

29 juni 2016

De nascholing ‘Zorgbeleid in het basisonderwijs’ laat je team groeien in een gedeelde zorgvisie en een gedeeld zorgbeleid. Via interactieve werkvormen reflecteren en bouwen we samen aan je school als krachtige professionele leeromgeving voor een zorgzame klaspraktijk.

Schrijf je schoolteam in voor de module die jullie past:

03 juni 2016

Deze actuele vragen over het belangrijke dossier van het M-decreet, dat nu een achttal maanden in werking is, vonden hun oorsprong in een schrijnend verhaal uit de krant en in een tussentijds rapport van de kinderrechtencommissaris.

01 juni 2016

PEDIC stelt zijn nascholingsaanbod voor het basisonderwijs in het schooljaar 2016–2017 voor.  Je kunt op de nascholing van je keuze klikken en komt terecht op alle informatie van de nascholing of je kunt je onmiddellijk inschrijven.

01 juni 2016

De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de regio Oost-Vlaanderen voor de maand juni zijn onder de naam van iedere begeleider terug te vinden.

01 juni 2016

Mede ten gevolge van het M-decreet krijgen heel wat scholen voor buitengewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs nu voor de eerste keer te maken met terbeschikkingstelling en reaffectatie.

Pagina's