Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

14 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt de interdiocesane proeven (IDP) als schooloverstijgende toetsen aan. De proeven worden afgenomen bij leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar van scholen die de leerplannen van het katholiek basisonderwijs volgen. In de eerste plaats zijn de proeven peilproeven om de realisatie van de leerplandoelen na te gaan.

10 september 2015

De culturele dienst van de Ambassade van Frankrijk, het Departement Onderwijs en Vorming en de verschillende onderwijsnetten organiseren nascholingscursussen Frans voor Vlaamse onderwijzers. Dit schooljaar wordt gewerkt rond:

09 september 2015

Omdat het nodig blijft om het onderwijsveld te sensibiliseren voor het voeren van een talenbeleid, integreert de onderwijsinspectie vanaf dit schooljaar het onderzoek van (aspecten van) het talenbeleid in de huidige doorlichtingsaanpak.

09 september 2015

Van 12 tot 20 september 2015 vindt de zevende editie van de 'Week van de sportclub' plaats. Bloso en Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) roepen alle leerlingen op om woensdag 16 september 2015 in de outfit van hun sport(club) naar school te komen.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Kathleen Helsen over de organisatie van het buitengewoon onderwijs.

08 september 2015

Secundaire scholen moeten net als lagere scholen vanaf 1 september 2014 alle nieuwe leerlingen verplicht screenen om zicht te krijgen op hun taalvaardigheid.

07 september 2015

Bij de start van het nieuwe schooljaar wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen de nascholingsinitiatieven voor het basisonderwijs graag onder de aandacht brengen. Uitgebreide informatie over het nascholingsaanbod vind je op de nascholingswebsite van het basisonderwijs.

04 september 2015

Wat zijn de bevoegdheden van een ouderraad? Welke (inhoudelijke) thema's kunnen besproken worden en welke horen niet thuis in de ouderraad? Wat is het verschil tussen een ouderraad en een oudercomité? Hoe kun je de financiën regelen en de activiteiten correct verzekeren? Hoe breng je structuur in de ouderraad?

04 september 2015

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe schooljaar in de scholengemeenschap Driespan treedt prof. dr. Lieven Boeve op als gastspreker in aanwezigheid van alle personeelsleden, schoolbesturen, burgemeesters en schepencolleges van Wingene-Ruiselede. Hij zal het o.a. hebben over het opzet van bestuurlijke optimalisatie binnen het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

02 september 2015

De media berichten ons over vluchtelingenstromen die o.a. vanuit Syrië naar Europa, en ook Vlaanderen komen.  Onder hen zijn er heel wat kinderen en jongeren die heel binnenkort in het onderwijs zullen instromen als anderstalige nieuwkomer.

Pagina's