Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

20 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio West-Vlaanderen nodigt haar (coördinerende) directeurs van het basisonderwijs uit voor een tweedaagse op 25 en 26 februari 2016.

20 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Limburg nodigt haar directeurs van het basisonderwijs uit voor haar directiedag op 29 januari 2016.
 
Programma:

19 januari 2016

Van 15 tot 19 februari is het de Week van de lentekriebels. In die week roepen Sensoa en partners op om meer aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming aan kinderen en jongeren. Dit jaar staat de week in het teken van schoonheidsidealen.

18 januari 2016

In 2013 bracht de OESO het TALIS-rapport (Teaching And Learning International Survey) uit waarin de organisatie het opleidingsgedrag van onderwijspersoneelsleden (uit lager - en eerste graad secundair onderwijs) in kaart bracht aan de hand van een internationale enquête.

18 januari 2016

Het precieze doel van de vraag van onderwijscommissaris Vandenberghe was aanvankelijk wat verwarrend. Dat blijkt uit de toelichting van de minister, die duidelijk het onderscheid maakte tussen de OKAN-regeling en de algemene regelgeving voor SES-werkingsmiddelen en SES-lestijden.

18 januari 2016

Intussen is dit een heel bekend onderwerp (niet langer geleden dan de vorige commissievergadering kwam het terloops aan bod, maar in het verleden al heel uitgebreid), maar het is gelijk ook een heel belangrijk onderwerp, waarbij de lengte van de bespreking in dit geval gerust als indicator van dat belang kan dienen.

18 januari 2016

Minister Crevits heeft deze zittingsperiode tot nog toe slechts 3 interpellaties gekregen. Dit is de vierde. Bij mijn weten heeft de interpellant wel geen motie ingediend, zoals mogelijk is bij een interpellatie i.t.t. een vraag om uitleg.

13 januari 2016

Ook Knokke-Heist en Ruiselede starten met een Techniekacademie i.s.m. Hogeschool VIVES. Daarmee beschikken alle West-Vlaamse gemeenten over een Techniekacademie. Tussen 13 januari en 27 april 2016 vindt dit plaats in 34 gemeenten.

12 januari 2016

Sinds 1 september 2015 is synchroon internetonderwijs via Bednet verankerd in de regelgeving. Het biedt leerlingen die om medische redenen tijdelijk niet naar school kunnen onderwijs op afstand via de computer, rechtstreeks en in interactie met hun klas.

12 januari 2016

Recent zijn er diverse maatregelen genomen en middelen vrijgemaakt t.b.v. OKAN en aanverwante i.k.v. de vluchtelingenopvang. De aantallen minderjarigen in het opvangnetwerk zijn intussen erg toegenomen. In de commissie Onderwijs is er terecht heel wat appreciatie voor wat de scholen doen in die moeilijke omstandigheden.

Pagina's