Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

18 maart 2020

Leer Fish kennen, een jongeman die vanuit Eritrea naar het Verenigd Koninkrijk is getrokken.

18 maart 2020

Bij het nieuwe thema Arbeidsovereenkomst vind je de nieuwe modellen van arbeidsovereenkomst voor de gesubsidieerde personeelsleden. De voornaamste aanpassingen zijn:

16 maart 2020

Bereid je nu de verlofaanvragen voor het volgende schooljaar voor? Je kunt daarbij gebruik maken van het formulier Aanvraag-overeenkomst. Het model van vorig schooljaar wijzigde inhoudelijk niet.

16 maart 2020

Er heerste vrijdag heel wat onduidelijkheid bij verschillende scholen welke kinderen wel of niet opgevangen dienden te worden. De overheid verduidelijkte de afspraken via Schooldirect. Vanuit verschillende sectoren waar een maximale personeelsbezetting noodzakelijk is, krijgen we de vraag om jou daar bijkomend over te informeren.  

Opvang van je leerlingen:

16 maart 2020

Als er vandaag geen leerlingen kwamen opdagen, dan vraagt de overheid uitdrukkelijk om de school toch open te houden. Zo kun je de opvang verzekeren van leerlingen die de komende dagen opdagen. Uiteraard begrijpen we dat dat met een lokaal af te spreken minimumbezetting is.

12 maart 2020

Vóór de twee actuele onderwijsvragen van deze plenaire vergadering had het problematische Mechelse Dossinkazerneverhaal heel wat aandacht gekregen en dat was om meerdere redenen heel boeiend.

10 maart 2020

Kathleen Krekels had op 22 februari 2020 een artikel (voor abonnees) in Het Laatste Nieuws gelezen en vond dat het tijd was voor een opvolgingsvraag bij haar

10 maart 2020

Gelet op de tijd van het jaar haalde Roosmarijn Beckers het verhaal van het Inschrijvingsdecreet vanonder het stof. De vaste lezers van deze parlementaire rubriek in onze nieuwsbrief kennen zeker nog het meest recente deel van dat verhaal: april 2019 tot najaar 2019, incl. het plan van de huidige onderwijsminister om ineens nog een ander Inschrijvingsdecreet te schrijven.

10 maart 2020

Al op 11/12 februari 2020 had Loes Vandromme hierover een interessante vrije tribune geschreven op de website van Knack.

05 maart 2020

Op 22 februari 2020 overleed eerwaarde heer kanunnik Xavier Burin, ere-secretaris-generaal van de Centrale Raad Katholiek Lager Onderwijs (CRKLO), een voorloper van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Pagina's