Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

14 februari 2020

 

Op het colloquium basisonderwijs regio West-Vlaanderen spreekt directeur-generaal Lieven Boeve deze middag de aanwezigen toe over ‘de kunst van het (niet) altijd’, of zelfzorg voor directeurs basisonderwijs. Duinse Polders, A. Ruzettelaan 19 in Blankenberge.

05 februari 2020

De introductie van het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, opgestart in het schooljaar 2017-2018, werd geëvalueerd door een onafhankelijke commissie van experts, de zgn. commissie-Struyf. Het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ werd op donderdag 20 januari 2020 vrijgegeven.

05 februari 2020

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

04 februari 2020

Vragensteller Steve Vandenberghe haalde de mosterd voor zijn vraag om uitleg bij een krantenartikel over sportarts Ruud Van Thienen en bewees dat hij de

04 februari 2020

Er waren al veel langer plannen voor, die politiek soms moeilijk lagen, maar vanaf 1 september 2020 zou het zover zijn: de leerplichtleeftijd zou vanaf dan op 5 jaar i.p.v. 6 jaar liggen.

04 februari 2020

Het eerste thema van de namiddagvergadering was een al ouder en nog steeds nijpend probleem.

04 februari 2020

Het ontwerpen van onderwijsarrangementen gaat bijna altijd van start met het bepalen van een focus. Als de focus is bepaald, schat de leraar de relevante ervaringskansen in die hij dan verder uitwerkt tot een onderwijsarrangement.

04 februari 2020

Voor pedagogische studiedagen voor leraren in het basisonderwijs kunnen de lessen 1,5 dag per schooljaar geschorst worden. Die 1,5 dag mag in 3 halve dagen opgesplitst worden. Dat is het wettelijk maximum. Met de implementatie van het leerplan Zin in leren!

04 februari 2020

1 op de 5 kinderen en jongeren in Vlaanderen wordt gepest. Velen van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. De 15de Vlaamse Week tegen Pesten (van vrijdag 14 tot en met vrijdag 21 februari 2020) wil samen met scholen en andere organisaties een vuist maken tegen pesten.

30 januari 2020

Tweede actuele onderwijsvraag in de rij over een veel belangrijker thema, nu met twee vragenstellers (Roosmarijn Beckers en Koen Daniëls). Er waren nieuwe cijfers over de kleuterparticipatie, wat ook een belangrijk element was en is in het hele verhaal van de modernisering secundair onderwijs, maar ik stel voor dat ik dat verhaal hier nu niet overdoe.

Pagina's