Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

30 juni 2020

Ja, na onderhandeling in het bevoegde personeelsorgaan en bespreking in de schoolraad.

29 juni 2020

Leiderschap opnemen begint met ervoor kiezen. In deze tijden vergt dit wat moed! Als beginnend schoolleider komen er heel wat opdrachten en verwachtingen op je af. ProfS, de driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs, ondersteunt je daarin. 

29 juni 2020

Scholen, lokale besturen en andere organisaties hebben de voorbije dagen van het departement vernomen of hun initiatief is goedgekeurd. De lijst van de geselecteerde zomerscholen staat ondertussen online, samen met alle informatie die leerlingen en hun ouders nodig hebben om zich in te schrijven.

25 juni 2020

Op 29 januari 2020 stelde de Commissie Struyf haar rapport voor met betrekking tot de Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel.

24 juni 2020

Eigenlijk kort samengevat was deze actuele vraag van Jan Laeremans een typisch geval van Much ado about nothing. Of nog: hoe inaccurate (secundaire) berichtgeving in een krant resp. het gebruik van zulke berichtgeving door een parlementslid in de plaats van de primaire informatie in de eigenlijke bron tot dit type van parlementaire vraag leidt.

24 juni 2020

De onderwijsspiegel 2020 leert ons dat  basisscholen nog een groeimarge hebben op vlak van kleuter- en leerlingenevaluatie.

 

24 juni 2020

Wil je jullie schooleigen leesbeleid verder vorm geven of toetsen aan wetenschappelijke inzichten?  Dan is dit professionaliseringstraject echt iets voor jullie. Vanuit de principes van krachtig leesonderwijs versterk je het  schooleigen leesbeleid verder. Je onderzoekt welke van de vijf sleutels voor krachtig leesonderwijs al veel aandacht krijgen en hoe jullie andere kunnen versterken.

23 juni 2020

De laatste vraag om uitleg van de vergadering, die Elisabeth Meuleman stelde, bracht, uitgezonderd enkele bijkomende details, vooral een herhaling van het gesprek dat in deze commissie gevoerd was op 4 juni over het

23 juni 2020

Op onze nieuwe webpagina's Oprichting en beheer (bu)bao en Oprichting en beheer (bu)so lees je dat elke scholengemeenschap ten laatste op 30 juni 2020 volgende zaken aan Katho

Pagina's