Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

29 mei 2020

Kinderen en jongeren lieten massaal van zich horen en vulden met meer dan 44.000 de vragenlijst #jongerenovercorona in. Mede dankzij jullie kwam deze enquête terecht tot in de huiskamer of – in de moeilijke omstandigheden van de coronaperiode – tot op de drempel bij jullie leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren door een moeilijke periode gaan.

28 mei 2020

De vragen over leerlingenvervoer, vooral voor leerlingen buitengewoon onderwijs, stromen massaal binnen: “Is er een versoepeling onderweg? Graag snel duidelijkheid.” 

We vragen aan onze minister om samen met het Departement Mobiliteit snel duidelijkheid te brengen over de maatregelen op het collectief leerlingenvervoer.

Deze punten zijn voor onze scholen erg belangrijk:

28 mei 2020

Gisterenavond werd de lijst van de personen die tot de risicogroep behoren, opnieuw geactualiseerd. De virologen van de GEES hebben op basis van studies van het verloop van COVID-19 de lijst verder verfijnd. De nieuwe definitie van de risicogroep vervangt de voorgaande.

27 mei 2020

In de nieuwsbrief van 19 mei deelden we mee dat de uitwerking van een definitieve uitsluiting uitgesproken sinds 1 februari, door de c

27 mei 2020

In het basisonderwijs zullen voor het schooljaar 2020-2021 de lerarenplatformen verdergezet worden. De startdatum van 1 oktober wordt vervroegd naar 1 september. De overheid vermindert het aantal voltijdse equivalenten in het lerarenplatform, zodat de vervroegde startdatum van 1 september geen budgettaire impact heeft.

27 mei 2020

Afstandsonderwijs in zo goed mogelijke omstandigheden organiseren tijdens deze coronacrisis dwingt scholen om bijkomende onvoorziene uitgaven te doen voor ICT. Daarom worden voor het basis- en het secundair onderwijs bijkomende werkingsmiddelen voor ICT gegeven.

27 mei 2020

Het schoolbestuur moet, met het oog op benoeming op 1 januari 2021, de betrekkingen van vastbenoemde leraren die een deeltijds of voltijds verlofstelsel (AVP, VVP of detachering) voor een volledig schooljaar opnemen vacant verklaren.

27 mei 2020

Vanaf 1 juli 2020 vervalt de mogelijkheid om niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs om te zetten in vervangingseenheden. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is het dus niet meer mogelijk om deze eenheden in te zetten om de schoolwerking te ondersteunen.

27 mei 2020

Het nooddecreet II voor onderwijs naar aanleiding van COVID-19 maakt het mogelijk voor het secundair onderwijs om in het lopende schooljaar 2019-2020 een gesubsidieerde vervanger aan te stellen. Dat kan als de afwezigheid van het te vervangen personeelslid aanvangt op of na 1 juni en dat voor een afwezigheid van tien of meer werkdagen.

27 mei 2020

De overheid besliste om de opschorting van de werking van de Vlaamse Reaffectatiecommissie voor de scholen en personeelsleden in een scholengemeenschap ongedaan te maken. Daardoor zullen personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld in een school die tot een scholengemeenschap behoort, opnieuw een reaffectatie of wedertewerkstelling verkrijgen vanuit de Vlaamse reaffectatiecommissie.

Pagina's