Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

13 november 2019

Binnenkort vinden in alle regio’s de GOK-platforms voor het buitengewoon onderwijs plaats onder de titel “Kwaliteitsvolle acties uitwisselen”. We heten iedereen die in de school betrokken is bij GOK, van harte welkom.

13 november 2019

Ondanks het eerdere nieuws over dit thema (cf. Vlaamse regering van 25 oktober 2019: voorontwerp van programmadecreet 2020, art. 39, §2, eerste lid, 1°)  bleef deze vraag terugkomen.

13 november 2019

Vragensteller Annabel Tavernier had het over een Brusselse aangelegenheid: Brussels minister Sven Gatz was ook minister van Meertaligheid geworden, maar het was niet duidelijk hoe de Brusselse regering die meertaligheid precies zou invullen. Hoe zou minister Weyts met de situatie omgaan en overschreed Brussel hier niet haar bevoegdheid?

13 november 2019

Met de vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers kregen we een naadloze overgang naar deze vragen van Kathleen Krekels en Kim De Witte.

13 november 2019

De tweede vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers in deze commissievergadering had betrekking op een onduidelijkheid i.v.m. het zgn. Inschrijvingsdecreet.

13 november 2019

De vraag om uitleg van nieuwkomer Roosmarijn Beckers was verwant aan de vraag van Koen Daniëls op 24 oktober 2019, erg recent dus, maar

13 november 2019

De leerplanklapper Zin in leren! Zin in leven!  was uitverkocht. Vanaf donderdag 14 november 2019 is de publicatie opnieuw beschikbaar.

Door de beperkte oplage van de herdruk, kan de klapper niet meer aangeboden worden tegen de prijs van 2,80 euro (ledenprijs). De nieuwe prijs is 5,20 euro voor leden en 7,50 euro voor niet-leden.

13 november 2019

Vanaf 1 september 2020 start een nieuwe zesjarige periode van de scholengemeenschappen.

12 november 2019

Het gebruik van het woord Waalse in deze vraag om uitleg vond ik wat vreemd, aangezien het over het onderwijs in de Franse Gemeenschap ging en tot nader order Onderwijs een gemeenschaps- en (nog) geen gewestbevoegdheid is. Maar dat terzijde.

12 november 2019

DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten de aanvragen voor de scholengemeenschappen tegen ten laatste 30 november 2019. Zowel scholengemeenschappen die hun samenstelling niet wijzigen, scholengemeenschappen die ze wel wijzigen, als volledige nieuwe scholengemeenschappen dienen een aanvraag in.

Pagina's