Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

29 oktober 2020

Vannamiddag is directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig op de hoorzitting van het Vlaams Parlement over de eindtermen 2e en 3e graad secundair onderwijs.

27 oktober 2020

Directeur-generaal Lieven Boeve neemt deze namiddag deel aan de inforonde basisonderwijs.

27 oktober 2020

Deze morgen neem directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de online kennismaking met de nieuwe directies van het basisonderwijs van de regio’s Limburg en Mechelen-Brussel.

22 oktober 2020

We krijgen het toch heel vaak te horen van mensen met autisme. “Ik kom er maar niet toe om die taak te volbrengen.” “Het lukt me maar niet om iets op tijd af te krijgen.” Hoe komt het toch dat veel mensen met autisme uitstelgedrag vertonen? Welke factoren liggen er aan de basis? En hoe gaan we er het beste mee om?

22 oktober 2020

De Vlaamse Scholierenkoepel bevroeg meer dan 10 000 leerlingen over hun ervaringen tijdens de eerste weken van dit ongewone schooljaar. Hoe zij die periode hebben ervaren, en wat volgens scholieren beter kan, kun je lezen in hun rapport.

21 oktober 2020

Sinds maart worden we geconfronteerd met het coronavirus. De overheid nam drastische maatregelen zoals een lockdown en zelfs de sluiting van scholen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vanaf maart onderzoekt de onderzoeksgroep ‘Ontwikkelingspsychologie’ van de universiteit Gent het psychologisch welbevinden en de motivatie van de bevolking om deze maatregelen na te leven.

21 oktober 2020

Tijdens de zittingen van de Vlaamse reaffectatiecommissie werden toewijzingen uitgesproken in betrekkingen waarin sommige tijdelijke personeelsleden aangesteld waren via een ‘verlof tijdelijk andere opdracht’ of met een bekwaamheidsbewijs ‘andere’. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is van mening dat de Vlaamse reaffectatiecommissie niet kan toewijzen in deze vacatures.

20 oktober 2020

Minister Ben Weyts heeft na overleg met ons en de andere onderwijspartners via Schooldirect laten weten dat het onderwijs ook voor het basis- en secundair onderwijs overschakelt naar code oranje mét verfijningen.

23 oktober 2020

Ook vandaag neemt directeur-generaal Lieven Boeve deze namiddag deel aan de inforonde voor directeurs en bestuurders secundair onderwijs.

Pagina's