Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

04 juli 2018

Overgangsmaatregel ondersteuning kleine types

03 juli 2018

Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Via een driemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden ze (praktische) informatie en documentatie over materialen, methodieken, ondersteuningsvormen … die bruikbaar zijn in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen.

28 juni 2018

De externe stuurgroep van woensdag 27 juni 2018 ging niet door. We kregen van Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, volgende informatie over het ondersteuningsmodel:

27 juni 2018

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs kon men hierover al in de krant lezen, overigens ook al in de loop van het decretale proces ter zake. Hoe zat dat precies met die diplomakwesties (N.B.

27 juni 2018

Op 15 november 2018 organiseert het ‘Netwerk van scholen waar kinderen uitgewezen worden’ een studie- en werkdag. We behandelen thema’s zoals actiemogelijkheden, omgaan met pers, brede omgeving en advocaten, regelgeving rond asiel en migratie, onderwijsregelgeving en schoolbeleid voeren en ‘afscheid nemen’.

27 juni 2018

De voorbije weken gaven we in de verschillende regio’s zowel voor het basis- als het secundair onderwijs toelichting bij onderwijsactualia en nieuwe reglementering vanaf 1 september 2018.

26 juni 2018

Uit de monitoring van de proeftuinscholen kwamen dertien factoren naar voren die de implementatie van Zill beïnvloeden. Die factoren beschrijven we in het rapport Zill? Ziezo!. Het is belangrijk dat schoolteams bij de implementatie van Zin in leren!

25 juni 2018

Hoewel ik niet beschik over de open brief van het Gentse Centrum Leren en Werken aan minister Crevits, leken de zorgen daarin al (deels) voor te komen in een eerdere open brief van de coördinatoren van de Centra voor Leren & Werken van het katholiek onderwijs (juni

25 juni 2018

In deze commissievergadering zaten best wel wat belangrijke thema’s waarover heel wat te zeggen viel, zo ook het thema van deze vragen om uitleg van onderwijscommissarissen Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman: lerarenplatforms dus. Dat was een afspraak in cao XI naast een aantal andere maatregelen voor de beginnende leraar.

Pagina's