Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

20 maart 2018

In januari 2018 werd Het Grote Tijdsonderzoek gelanceerd. Dit onderzoek wil de werkelijke tijdsbesteding van meer dan 100 000 leraren in kaart brengen. Leraren van het basis- en secundair onderwijs worden in het kader van dit project aangemoedigd om één week lang hun tijdsbesteding te registreren. Hebben de leraren op jouw school al deelgenomen?

19 maart 2018

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtte minister Crevits het ontwerpdecreet toe. Je kunt de video van de integrale vergadering bekijken.

13 maart 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert ook in 2018 interdiocesane proeven (IDP) voor alle leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar. Voor de zesdejaars bieden we dit schooljaar proeven aan voor vier leergebieden: Nederlands, wiskunde, mens & maatschappij en wetenschappen & techniek. Scholen kunnen vrij kiezen welke leergebieden ze bij hun leerlingen afnemen.

13 maart 2018

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

12 maart 2018

Wanneer men genoeg geduld heeft, kunnen (politieke) zaken uiteindelijk toch (vaak) landen. In deze commissievergadering kregen we met dit dossier daarvan een heel expliciet voorbeeld. De erg lange voorgeschiedenis ervan kan hier niet herhaald worden.

07 maart 2018

Op voorstel van de Groenfractie werd op 7 maart 2018 in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat over het inschrijvingsrecht/decreet georganiseerd.

07 maart 2018

In ons nieuwsitem ‘Begrijpend lezen: we maken er werk van!’ van 14 december 2017 gaven we al een eerste praktijkvoorbeeld over hoe je als school kunt inzetten op een rijk leesklimaat.

06 maart 2018

PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst deze vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

Pagina's