Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

07 januari 2021

Samen met het hele schoolteam heb je als leraar een heel trimester hard gewerkt in niet altijd evidente omstandigheden. Zowel de start van het schooljaar als het verloop van het eerste trimester was anders.

06 januari 2021

Op 9, 11 en 25 februari organiseren we een online inforonde over de onderwijsactualiteit voor onze bestuurders en directeurs in het basis- en het secundair onderwijs. Deelnemers krijgen een link toegestuurd met een paswoord. Meer info en kosteloos inschrijven:

19 januari 2021

'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' biedt gratis een begeleidingstraject aan je school aan. Tijdens het gratis nascholingsproject bouw je een armoede- en kostenbewust beleid uit met je school (gewoon en buitengewoon) basis- of secundair onderwijs.

15 januari 2021

Het komende jaar is er een en ander op til op vlak van internaatswerking. Als prioriteit willen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen inzetten op een grotere zichtbaarheid van internaten en willen we de samenwerking met een aantal partners verbeteren op lokaal en regionaal vlak (scholen, CLB, jeugdzorg …).

14 januari 2021

De inschrijvingslink voor het burgerschapskompas staat open. Met deze link kan je je school en deelnemende groepen of klassen inschrijven.

13 januari 2021

Bij de heropstart na de kerstvakantie was er jammer genoeg onduidelijkheid over de al dan niet verplichte quarantaine en testing voor leerlingen, studenten of cursisten die bijvoorbeeld in Frankrijk of Nederland wonen, maar les volgen of op internaat zitten in België. Die onzekerheid werd veroorzaakt door het verschil in regelgeving tussen de verschillende beleidsdomeinen.

13 januari 2021

Op maandag 1 februari 2021 worden de leerlingenaantallen vastgesteld om de middelen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar te berekenen. Velen maken graag een prognose voor de omkadering van 2021-2022.

11 januari 2021

Wil je als schoolteam of leraar reflecteren of het onderwijsaanbod een goede weerspiegeling is van het totale leerplan Zin in leren! Zin in leven! ?  Hiervoor kun je de overzichten vanuit de digitale planningstool van de school inzetten.

06 januari 2021

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

06 januari 2021

De minister van onderwijs verleende goedkeuring aan de maatregel om de basisomkadering van het kleuteronderwijs om te zetten naar uren kinderverzorging mits er een tekort wordt vastgesteld aan kleuteronderwijzers met een bekwaamheidsbewijs zoals voorzien in de regelgeving. De omzetting kan volgens de tabel in art.

Pagina's