Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

16 mei 2019

De directiecommissies voor het leerplichtonderwijs, een belangrijke schakel in de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, worden opnieuw samengesteld. Het gaat om de directiecommissie voor het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het secundair onderwijs.

16 mei 2019

Vanaf 24 mei tot en met 13 juni 2019 organiseren we in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. De actuele thema’s zijn intussen bekend.

Meer info en inschrijven:

15 mei 2019

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) wil in samenwerking met het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming zicht krijgen op factoren die het gelijkeonderwijskansenbeleid en het zorgbeleid van scholen beïnvloeden. De onderzoekers gaan na in welke mate scholen lestijden (in het basisonderwijs) of uren (in het secundair onderwijs) aanwenden om dat beleid mee vorm te geven.

15 mei 2019

Een school krijgt verschillende soorten omkaderingsmiddelen toegekend (lestijden, uren-leraar, punten, vervangingseenheden …). Haast alle betrekkingen die worden opgericht met die omkaderingsmiddelen, moeten worden aangeboden aan de personeelsleden die recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur.

15 mei 2019

Zoals vermeld in een eerder nieuwsbericht stelt AgODi een ondersteuningstool ter beschikking om het aantal vervangingseenheden door niet-ingevulde vervangingen op te volgen. De tool laat toe om in detail na te gaan welke vervangingen in de berekening zijn meegenomen.

13 mei 2019

Volgend schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen lerende netwerken ‘inspirerend burgerschap’ voor leraren basisonderwijs (alle leeftijden) en secundair onderwijs (eerste graad).

13 mei 2019

De huidige raamovereenkomst over de levering van aardgas en elektriciteit met EDF/Luminus loopt tot en met 2021. Door de grote prijsvolatiliteit van energie kozen we bij de raamovereenkomst voor een aankoopstrategie, waarbij de aankopen van aardgas en elektriciteit worden gespreid over drie jaren.

09 mei 2019

Vóór 1 september 2014 kregen personen met een ernstige verstandelijke handicap vaak het statuut 'verlengd minderjarige'. Hierbij bleven de ouders hun ouderlijk gezag uitoefenen vanuit het principe dat iemand met een verstandelijke beperking niets kon en men dus moest bepalen wat deze persoon wel nog kon. Indien beide ouders op een bepaald moment wegvielen, werd er een voogd aangesteld.

08 mei 2019

Vanaf 15 mei 2019 kun je de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het einde van het basisonderwijs raadplegen. De toetsperiode start dit schooljaar op maandag 27 mei en eindigt op maandag 17 juni.

08 mei 2019

In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming.

Pagina's