Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

13 september 2018

De bestaande inschrijvingsregels konden niet verhinderen dat voor sommige scholen nog steeds kampeerrijen gevormd werden tijdens inschrijvingsperiodes. Daarnaast waren er ook heel wat scholen die complexe inschrijvingsregels moesten volgen, hoewel ze toch elke leerling konden inschrijven.

12 september 2018

De nieuwe privacywetgeving zorgde vorig schooljaar voor enige onduidelijkheid rond het uitwisselen van leerlingengegevens met het CLB. Om deze onduidelijkheid weg te werken, verspreidden we samen met het Vrij CLB Netwerk een gezamenlijk nieuwsbericht.

12 september 2018

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

Nascholingen voor leraren basisonderwijs

12 september 2018

Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst deze vormingen in de kijker:

11 september 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.

06 september 2018

PeaceJam is een Amerikaanse organisatie die samen met jongeren wil streven naar een meer inclusieve en tolerante gemeenschap. De organisatie wil jongeren de unieke kans bieden om persoonlijk in contact te komen met een laureaat van de Nobelprijs voor de Vrede en is zelf al negen keer voor die Nobelprijs genomineerd.

 

06 september 2018

Vorm geven aan de katholieke dialoogschool impliceert dat je zelf stevig in je schoenen staat wat betreft je persoonlijke en professionele identiteit: wat zijn jouw talenten en die van de anderen? Vanuit welke waarden leef jij? Vanuit welke inspiratiebronnen komen ze en hoe verhouden ze zich tot de identiteit van je school?

05 september 2018

De externe stuurgroep ondersteuningsmodel besprak eerst het tekort aan begeleidingseenheden voor de ondersteuning van leerlingen met een verslag type 2 in het gewoon onderwijs. Ze stelden vast dat het aantal ondersteuningsvragen voor type 2 nu al hoger ligt dan het aantal waarop de overheid zich gebaseerd heeft om de begeleidingseenheden voor type 2 toe te kennen.

05 september 2018

Op 1 september trad het decreet leerlingenbegeleiding in werking. Het voeren van een beleid op leerlingenbegeleiding is voortaan een erkenningsvoorwaarde. Op korte termijn is het belangrijk om samen met het CLB het huidige beleidscontract aan te passen.

05 september 2018

Nog tot 15 september 2018 kunnen scholen buitengewoon basis- en secundair onderwijs bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aanvragen. In de Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ kun je daarover alle informatie vinden.

Pagina's