Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

07 oktober 2020

Het schoolbestuur KOBA Metropool vzw wenst met ingang van 9 november 2020 over te gaan tot de aanwerving van een directeur voor de basisschool De Toermalijn, Paleisstraat 48, 2018 Antwerpen, behorend tot de scholengemeenschap Pagadder.

07 oktober 2020

Wil je als algemeen directeur, coördinerend directeur, financieel directeur, leidinggevenden of administratief medewerker ingelicht worden over de fiscale verplichtingen en de fiscale gunstmaatregelen voor onderwijsvzw’s? Dan is deze professionalisering voor jou geknipt!

07 oktober 2020

Voor de registratie van bestuurders en leden van het dagelijks bestuur volgt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de registraties in deze bestuursorganen van jullie vzw in het Belgisch Staatsblad op. We zorgen er zelf voor dat elke bestuurder en lid van het dagelijks bestuur toegang heeft tot onze toepassingen en zo optimaal gebruik kan maken van onze diensten.

06 oktober 2020

Leerlingen van het zesde leerjaar lager onderwijs mogen met hun klas op bezoek in het secundair onderwijs. De keuze van een secundaire school is immers een erg belangrijke stap in de schoolloopbaan van onze leerlingen. Bezoeken aan secundaire scholen helpen hen daarbij.

06 oktober 2020

Zijn Sint en Piet welkom op de basisschool?

06 oktober 2020

De voorlaatste vraag van deze commissievergadering betrof nogmaals corona, en wel een personeelsprobleem. Vragensteller Steve Vandenberghe had het over de situaties waarin allerlei leraren om diverse redenen uitvallen door de coronacrisis met een vervangingsprobleem als gevolg. Had de minister cijfers over de verschillende situaties?

06 oktober 2020

Als tweede vraag van de vergadering nog maar eens over corona en digitaal onderwijs. Sinds de rentree op 21 augustus 2020 was het daarover en over het aangekondigde ICT-plan van minister Weyts al vaker gegaan, maar ook al vóór het zomerreces.

06 oktober 2020

We ontvingen volgende initiatieven van externen:

05 oktober 2020

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor de regio Antwerpen een voltijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling (v/m) aan te werven om het team competentiebegeleiders te versterken.

Je opdracht

De competentiebegeleider zal:

Pagina's