Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

30 juni 2020

Het College van het Eucharistisch Hart is op zoek naar een nieuwe dynamische directeur ter opvolging van de huidige directeur (wegens pensionering).

30 juni 2020

Zoals elk jaar deden katholieke basisscholen mee aan de gevalideerde toetsen van hun netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de 52ste editie al. De volledige analyse van dit schooljaar, geteisterd door de coronacrisis, is pas in het najaar beschikbaar. Scholen krijgen nu al individuele rapporten over hun onderwijskwaliteit.

30 juni 2020

Ook dit schooljaar stelde Katholiek Onderwijs Vlaanderen gevalideerde toetsen – de IDP - ter beschikking voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Ook al verviel de decretale verplichting om minstens drie leergebieden te toetsen, toch moedigden we scholen aan om deel te nemen aan IDP 2020. Zo kunnen ze de resultaten inzetten voor de interne kwaliteitsontwikkeling van hun school.

29 juni 2020

De 1ste graad van het Katholiek Secundair Onderwijs in Tessenderlo is een 1ste graadschool die ontstaan is uit de samenwerking van THHI (Technisch Heilig-Hartinstituut) en Pius X te Tessenderlo.

29 juni 2020

Het Orthopedagogisch Centrum Koninklijk Instituut Woluwe biedt zorg en onderwijs aan dove en slechthorende kinderen, kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis, blinde en slechtziende jongeren en kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis in de regio Vlaams Brabant en Brussel.

29 juni 2020

Het VTI-Zandhoven is een school voor Wetenschappen en Techniek (tso/bso), maakt deel uit van de scholengemeenschap Malle-Zandhoven en behoort tot het schoolbestuur KOBA Voorkempen. Dit schooljaar telt de school 650 leerlingen.

29 juni 2020

Voor het onderwerp van deze commissievergadering moesten we terugkijken naar de plenaire vergadering van 10 juni 2020, waarop de Groen-fractie de spoedbehandeling vroeg voor haar (erg omstandige) voorstel van resolutie, maar niet kreeg. Het document werd verwezen naar de Commissie voor Onderwijs.

29 juni 2020

Heb je interesse in de juridische aspecten van scholenbouw? Bouw je graag mee aan onze infrastructuurondersteuning? Gaat je interesse in het bijzonder uit naar de juridische aspecten van die huisvesting: eigendom en zakelijk recht, contractenrecht, DBFM …

Dan is deze vacature iets voor jou!

26 juni 2020

Maarten Libeer van Vleva bezorgde ons een update met Europees onderwijsnieuws. Op onze blogpagina van internationalisering kun je alles nalezen over de nieuwe Europese budgetten, nieuws van de Europese Raad en vergroening van Erasmus+

24 juni 2020

Hoewel het hier om een actuele vraag ging aan minister Weyts in zijn hoedanigheid van minister van de Vlaamse Rand, graag toch een woord erover, omdat er natuurlijk wel een belangrijk verband was met Onderwijs, maar… ik kan dat redelijk kort houden.

Pagina's