Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

29 november 2018

Afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck en haar collega’s lichtten het Jaarverslag 2017 van het GO!

29 november 2018

Zoals beloofd publiceert vzw DOKO eerstdaags het bestek voor de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs. We zorgen ervoor dat de opdracht tijdig kan gegund worden. Secundaire scholen zullen vervolgens kunnen inschrijven op de raamovereenkomst met de gekozen leveranciers met het oog op de levering van schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020.

28 november 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld.

28 november 2018

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtte minister Crevits het ontwerpdecreet toe. Zij wees o.a. op de reductie van het aantal eindtermen en op het terechte onderscheid tussen transversale en inhoudelijke eindtermen.

28 november 2018

Begin 2019 organiseren we opnieuw een Congres Warm Water (Warm Water III).

27 november 2018

Op woensdag 21 november 2018 stelden Imec, KU Leuven en de Vlaamse overheid zes projecten voor die ze selecteerden voor Smart Education @ Schools. In de projecten bedenken en ontwikkelen leraren technologische oplossingen voor specifieke uitdagingen in het onderwijs.

27 november 2018

De raad van bestuur van de vzw Don Bosco Onderwijscentrum heeft met ingang op 1 september 2019 een vacature voor een Technisch adviseur Hout voor het Don Bosco Technisch Instituut Salesianenlaan 1 – 2660 Hoboken.

27 november 2018

Heb je een sterke interesse voor onderwijsrecht? Graaf je graag in onderwijsdecreten en omzendbrieven? Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Vind je het uitdagend om vorming te geven aan directies en besturen van onze katholieke scholen en instellingen? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.

27 november 2018

Iedere kwaliteitsbewuste organisatie heeft nood aan een duidelijke missie, visie en kernwaarden: "Waar staan we voor?", "Waar gaan we voor?", en "Wat is ons ethisch kompas?”. Die kern geeft richting aan de organisatie, vormt er het fundament van, de toetssteen voor elke beslissing en voor elke stap.

26 november 2018

Kwetsbaar verlangen is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt.

Pagina's