Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

14 mei 2020

We wensen je heel veel succes bij de heropstart en willen je nog eens uitgebreid bedanken. Een warm applaus voor je inzet, steun, creativiteit en zorg voor élke leerling en je collega’s!

14 mei 2020

Vorige week kondigden we de vorming rond btw-implicaties van aankopen in het buitenland aan via onze nieuwsbrief. Dezelfde dag was de eerste reeks meteen volzet. We richtten ondertussen een extra sessie in op 16 juni, waarvoor er nu nog 13 plaatsen zijn.

13 mei 2020

In de Nieuwsbrief van 27 april braken we een lans voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen in het kader van de opvang; in de

13 mei 2020

Hieronder geven we beknopt de belangrijkste principes gebaseerd op de huidige stand van zaken en onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. Meer gedetailleerde informatie zal snel gepubliceerd worden in de respectievelijke omzendbrieven.

13 mei 2020

De Vlaamse Scholierenkoepel deed een online bevraging bij scholieren uit het secundair onderwijs over wat zij ervan vinden binnenkort terug naar school te gaan, of niet meer naar school te kunnen gaan.

13 mei 2020

Vele scholen stellen zich de vraag hoe ze moeten omgaan met leerlingen die bij de heropstart op school worden verwacht, maar niet aanwezig zijn.

13 mei 2020

Limburg is hard getroffen en het coronavirus circuleert nog steeds.  Vrij CLB Limburg wil maximaal de bubbels in de scholen beschermen en ons steentje bijdragen tot de beheersing van de coronacrisis.

Wij blijven, ook na 18 mei, bereikbaar voor vragen van leerlingen, ouders en scholen via telewerk, videocall en online vergadertools.

13 mei 2020

De heropstart komt eraan en iedereen heeft  de nodige voorbereidingen getroffen, maar we begrijpen dat er nog vragen zullen komen. Daarom kozen we ervoor om voor het thema Veiligheid en haalbaarheid heropstart een vraag- en antwoordsessie te organiseren via een videochat. Log in en stel de vragen waar je mee zit.

13 mei 2020

De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad verplichten alle personeelsleden én alle leerlingen vanaf het secundair onderwijs om een mondmasker te dragen. Er zijn slechts twee uitzonderingen: bij contact met kleuters moeten personeelsleden geen mondmasker op, maar in hun contacten met collega’s of met de ouders van de kleuters wel.

Pagina's