Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

06 januari 2021

Wij vernamen met zekerheid - tijdens de formele onderhandelingen met de sociale partners - dat vanaf 1 januari 2021 ook voor de gesubsidieerde personeelsleden van het onderwijs het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling wordt verhoogd van 10 naar 15 werkdagen. Die verhoging is van toepassing voor de geboortes die plaatsvinden op of na 1 januari 2021.

05 januari 2021

Het internationale RAINBOW-project, waar Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan meewerkt, is erop gericht om sociale integratie en positieve EU-waarden te bevorderen. Het project vertrekt vanuit het toenemende nationalisme en vreemdelingenhaat in Europa. Tijdens dit project ontwikkelen we methoden die ons leren omgaan met polarisatie en die ons helpen om empathie en begrip te bevorderen.

05 januari 2021

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft, samen met de andere onderwijsverstrekkers, een samenwerkingsakkoord ondertekend met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. 

04 januari 2021

Het Spectrumcollege campus Beringen middenschool, Bogaarsveldstraat 13 te 3580 Beringen, is op zoek naar een betrokken en enthousiaste directeur met indiensttreding op 1 mei 2021. Als directeur maak je deel uit van het beleidsteam op campusniveau en op het niveau van de scholengemeenschap.

04 januari 2021

Het Schoolbestuur van het Katholiek Basisonderwijs van Tongeren deelt mee dat het ambt van directeur voor de basisschool Jeugdland, Molenstraat 23 te 3700 Tongeren, vacant wordt vanaf 1 mei 2021. De school telt meer dan 240 leerlingen en ongeveer 30 personeelsleden.

23 december 2020

We ontvingen volgend initiatief van externen:

22 december 2020

In 2009 ging de eerste publiek-private samenwerking in de scholenbouw van start, beter bekend onder het letterwoord DBFM (Design – Build – Finance – Maintain). Bijna alle gebouwen van Scholen van Morgen zijn ondertussen in gebruik.

21 december 2020
Wij wensen je ondanks alle beperkingen een Zalig Kerstmis, een deugddoende vakantie en een prettig eindejaar.
 
Van donderdag 24 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021 zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel gesloten. Op 21, 22 en 23 december 2020 zijn onze diensten bereikbaar in een beperktere bezetting.
18 december 2020

Geel

Deze maand vieren we het nieuwe jaar, maar een heel jaar lang vieren we elke dag het leven, in al zijn facetten, in lief en leed, in vreugde en soms ook verdriet. We vieren al wat ons raakt en ook wat ons te boven gaat.

17 december 2020

Minister Ben Weyts gaf dinsdag aan 375 miljoen euro te willen investeren om de digitale kloof in onderwijs te dichten. 10 procent van de middelen is recurrent. De andere zijn een eenmalige bijkomende investering in ICT.

Pagina's