Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

16 juli 2015

Ward Hadermann geeft zijn carrière een andere wending en verlaat Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We wensen Ward het beste op het pad dat hij kiest. We zullen hem missen. 

15 juli 2015
  • Het startnummer licht de nieuwe jaargang Waar zijn we mee bezig? toe.
14 juli 2015

De nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen verschijnt wekelijks op donderdag. Je kan zelf bepalen voor welke doelgroepen en regio's je nieuws wenst te ontvangen. Je klikt daarvoor op de link die je onderaan in de nieuwsbrief terugvindt: 'Inschrijving nieuwsbrief aanpassen of annuleren'. Deze link is geïndividualiseerd.

01 juli 2015

We mogen terugblikken op een geslaagde viering op 26 juni 2015.

Geniet mee van enkele sfeerbeelden.

17 juni 2015

De encycliek “ Laudato si”  is doordrongen van de zorg voor de planeet en de plaats van de mens in al zijn kwetsbaarheid. De paus confronteert ons op een niet mis te verstane manier met de complexe en bedreigende crisis waarin ecologie, economie, onrecht en uitbuiting nauw verbonden zijn. 

06 mei 2014

De raad van bestuur van de vzw Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs (PBDKO) heeft op haar vergadering van 5 mei 2014 Machteld Verhelst aangesteld als nieuwe directeur van PBDKO.

Lees meer

18 november 2013

Naar aanleiding van de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de conceptnota ‘Besturen in het leerplichtonderwijs: de scholengroepen’ is het VSKO ervan overtuigd dat het katholiek onderwijs afspraken moet maken over hoe het zich in de toekomst op het bestuurlijke vlak zal organiseren om in een wijzigende context de volgende decennia kwaliteitsvol katholiek onderwijs te kunnen organiseren.

29 februari 2012

Vandaag 29 februari 2012 ondertekenden het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet Vlaanderen en VSKO samen met koepelorganisaties die werken met kinderen en jongeren, in het Vlaams Parlement de ‘Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang’.

29 februari 2012

Het VSKO nam kennis van de mededeling van de Vlaamse regering m.b.t. de besparingsmaatregelen n.a.v. de begrotingscontrole, waarbij aan de huidige TBS-regeling voor het onderwijzend personeel een einde wordt gesteld, behalve voor de kleuteronderwijzers, waar het moment van instap met twee jaar wordt uitgesteld.

Pagina's