Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

07 oktober 2015

Beleef een boeiende dag vol geschiedenis en actualiteit in Kazerne Dossin!

09 september 2015
  • Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) organiseert in samenspraak met het Departement Onderwijs en Vorming in 2016 een reeks opleidingen over hygiëne in de schoolkeukens. Personeel dat keukentaken op zich neemt en de verantwoordelijken van de keuken en/of de scholen krijgen vorming op maat.
09 september 2015

Net zoals in 2015 organiseert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in samenspraak met het departement Onderwijs en Vorming in 2016 een reeks opleidingen voor scholen die soep en volledige maaltijden aan hun leerlingen aanbieden (al of niet zelf bereid).

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Ingeborg De Meulemeester over de certificering van leerlingen met redelijke aanpassingen in het leerplicht- en hoger onderwijs.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over de overdracht van scholen van het ene naar het andere net.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over schoolgebouwen die met infrastructuursubsidies zijn gerealiseerd (gebouwd/verbouwd/vernieuwbouwd/ gerenoveerd/ ...) en die worden verkocht.

08 september 2015

Elke leerling is uniek in hoe hij of zij leert. Hoe kun je daar nog beter op inspelen in de klas of op school? Hoe breng je het M-decreet in de praktijk? De Arteveldehogeschool onderzocht samen met leerlingen, leraren en leerlingbegeleiders de mogelijkheden van Universal Design for Learning (UDL).

08 september 2015

Voor federale ambtenaren is de vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen sinds 1 juli lichtjes gedaald tot 0,3412 euro/km. Dat is een minieme vermindering in vergelijking met vorig jaar. Dat bedrag geldt ook voor het tijdelijk onderwijs aan huis.

07 september 2015

De permanente vertegenwoordiging van de Duitse deelstaat Nedersaksen bij de Europese Unie organiseert een drieluik rond radicalisering met als titel Radikalisierung – RATlos. Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunt dat initiatief. We moedigen je aan om deel te nemen.

07 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt nascholing aan over het gebruik van dyslexiesoftware als redelijke aanpassing. In de nascholing komt het instrumenteel gebruik van Kurzweil of Sprint aan bod in modules voor beginners en voor gevorderden.

Pagina's