Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

23 september 2015

Art de Co, Dinac en het Eeckhoutcentrum organiseren op 9 en 10 november 2015, in samenwerking met Laurie Kagan (USA) een 2de editie van de ‘Masterclass Kagan Coöperatieve Leerstrategieën’ met als doel het coöperatief leren op een kwalitatieve manier in te bedden binnen het onderwijs.

22 september 2015

De Vlaamse onderwijsoverheid maakte op 18 september 2015 een stand van zaken op rond de uitvoering van het Masterplan secundair onderwijs. Lees enkele elementen daaruit in deze tekst.

22 september 2015

De Vlaamse regering keurde op 18 september 2015 haar conceptnota goed over Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen. Daarin is ook aandacht voor levenslang leren en iedereen aan de slag helpen.

22 september 2015

De 15 Vlaamse Logo's (LOkaalGezondheidsOverleg) hebben voortaan een gezamenlijke website. De nieuwe website zorgt voor een frisse en herkenbare look, bundelt nuttige informatie, projecten en materialen en biedt plaats voor de eigen, regionale gezondheidswerking van elk Logo.

22 september 2015

Het provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid richt - in samenwerking met campus Paulo, Brandopleiding - in het voorjaar 2016 een opleiding ‘brandvoorkoming en –bestrijding’ in. Deelnemers kunnen kiezen voor een volledige opleiding (theorie en praktijk) of voor een praktijkopleiding (voor wie reeds een theoretische achtergrond heeft).

22 september 2015

Het interprofessioneel Gemeenschappelijk Vakbondsfront organiseert woensdag 7 oktober een nationale betoging in Brussel.

22 september 2015

De tweejaarlijkse vakbeurs ‘Edubuild & IT’ is aan haar vierde editie toe. Deze Beurs gaat door op 15 en 16 oktober 2015 in Gent. Deelname is gratis. Een uitnodiging vind je hier.

21 september 2015
Zoals alle vzw’s is ook een schoolbestuur verplicht om haar aangifte inzake de rechtspersonenbelasting tijdig in te dienen. Voor het aanslagjaar 2015 onderscheiden we volgende situaties:
21 september 2015

De regelgeving over de preventie van psychosociale belasting op het werk bepaalt dat je één of meer personeelsleden kan aanstellen als vertrouwenspersoon. Welke vaardigheden en kennis die nodig heeft, verneem je tijdens de opleiding tot vertrouwenspersoon.

25 september 2015

Deze voormiddag brengt directeur-generaal Lieven Boeve een bezoek aan het Regionaal Technologisch Centrum te Antwerpen. Hij gaat op bezoek bij enkele opleidingsverstrekkers waar op dat ogenblik leerlingen een opleiding aan het volgen zijn. Dat bezoek vindt plaats in het Regionaal Technologisch Centrum - Coveliersgebouw - Boomgaardstraat 22 te Berchem.

Pagina's