Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

19 augustus 2015

We mochten de voorbije weken drie nieuwe medewerkers binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen (standplaats Brussel) verwelkomen.

Bij de Dienst Bestuur & organisatie:

17 augustus 2015

Op 1 augustus 2015 werden de niveaugerichte verbonden en diensten van het VSKO (VVKBaO, VVKBuO, VVKSO, VVKHO …) geïntegreerd in de themagerichte structuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

18 augustus 2015

Tijdens het schooljaar 2015-2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de veertiende keer zijn jaarlijkse cursus Basiskennis Preventieadviseur Interne Dienst (informeel ook wel “preventieadviseur niveau 3” genoemd).

16 juli 2015

Ward Hadermann geeft zijn carrière een andere wending en verlaat Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We wensen Ward het beste op het pad dat hij kiest. We zullen hem missen. 

15 juli 2015
  • Het startnummer licht de nieuwe jaargang Waar zijn we mee bezig? toe.
14 juli 2015

De nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen verschijnt wekelijks op donderdag. Je kan zelf bepalen voor welke doelgroepen en regio's je nieuws wenst te ontvangen. Je klikt daarvoor op de link die je onderaan in de nieuwsbrief terugvindt: 'Inschrijving nieuwsbrief aanpassen of annuleren'. Deze link is geïndividualiseerd.

01 juli 2015

We mogen terugblikken op een geslaagde viering op 26 juni 2015.

Geniet mee van enkele sfeerbeelden.

17 juni 2015

De encycliek “ Laudato si”  is doordrongen van de zorg voor de planeet en de plaats van de mens in al zijn kwetsbaarheid. De paus confronteert ons op een niet mis te verstane manier met de complexe en bedreigende crisis waarin ecologie, economie, onrecht en uitbuiting nauw verbonden zijn. 

06 mei 2014

De raad van bestuur van de vzw Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs (PBDKO) heeft op haar vergadering van 5 mei 2014 Machteld Verhelst aangesteld als nieuwe directeur van PBDKO.

Lees meer

18 november 2013

Naar aanleiding van de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de conceptnota ‘Besturen in het leerplichtonderwijs: de scholengroepen’ is het VSKO ervan overtuigd dat het katholiek onderwijs afspraken moet maken over hoe het zich in de toekomst op het bestuurlijke vlak zal organiseren om in een wijzigende context de volgende decennia kwaliteitsvol katholiek onderwijs te kunnen organiseren.

Pagina's