Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

21 april 2016

Op 2 juni 2016 houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn eerste congres onder de titel Eigentijds tegendraads.

01 juni 2016

Op 2 juni 2016 houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn congres 'Eigentijds tegendraads'. Die dag is er geen telefonische permanentie. We beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk.

01 juni 2016

Op 26 mei werd het vakantiegeld uitbetaald.

01 juni 2016

Prof. dr. Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de uitreiking van de Koningin Paolaprijs voor het onderwijs.
Plaats van de uitreiking: Kasteel van Laken, Koninklijke Parklaan te Laken.

30 mei 2016

In het schooljaar 2016-2017 zullen 273 waarborglestijden (onderwijzend personeel) en 184 waarborguren (paramedici) vanuit het buitengewoon secundair onderwijs kunnen worden ingezet in het gewoon secundair onderwijs. Dat is een zeer klein aantal.

30 mei 2016

In nieuwsbrieven 37 en 38 kon je lezen dat er tijdens het schooljaar 2015-2016 opnieuw een significante leerlingendaling in het buitengewoon basisonderwijs was.

30 mei 2016

Naar jaarlijkse traditie organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een Ronde van Vlaanderen voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs waarin we toelichting geven bij de onderwijsactualiteit met focus op nieuwe regelgeving vanaf het schooljaar 2016-2017. De sessies vinden in de regio’s plaats in de periode van 7 tot 17 juni 2016.

28 mei 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt het positief dat de Vlaamse Regering de krachtlijnen van de modernisering van het secundair onderwijs heeft goedgekeurd zodat de noodzakelijke voortgang in dit dossier kan gemaakt worden.

26 mei 2016

De parlementsleden van de meerderheid hebben op donderdag 12 mei 2016 een amendement op OD26 ingediend waarmee de referentiedatum van het M-decreet voor het secundair onderwijs terug gezet wordt naar de oorspronkelijke datum (schooljaar 2014-2015). Dit amendement werd vorige week donderdag 19 mei 2016 door de commissie onderwijs goedgekeurd.

25 mei 2016

Vanaf 1 september 2016 hebben ook gesubsidieerde personeelsleden recht op borstvoedingspauzes, en dit vanaf de bevalling tot 9 maanden erna. Op een dag met 4 uur arbeidsprestaties heeft het personeelslid recht op een borstvoedingspauze van een half uur, en op een dag met zeven en een half uur arbeidsprestaties op tweemaal een half uur ofwel eenmaal een uur.

Pagina's