Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

05 december 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van niet-akkoord bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXIX.

05 december 2018

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

Basisonderwijs:

05 december 2018

In het kader van infrastructuursubsidies bezorgen schoolbesturen heel wat verschillende documenten aan AGION. Om zijn dienstverlening verder te stroomlijnen besliste AGION om de naamgeving van die documenten te uniformiseren.

05 december 2018

De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft een stakingsaanzegging ingediend voor vrijdag 14 december 2018. Met de stakingsaanzegging willen zij aan hun militanten en leden de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de interprofessionele acties van het vakverbond.

05 december 2018

Wie wil deelnemen aan een nascholing van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kan zich daar zelf voor inschrijven. Hoe? Dat kun je hier nalezen.

05 december 2018

We ontvingen deze initiatieven van externen:

04 december 2018

De programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en van bso/tso in opleidingsvorm 4 vanaf 2019-2020 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure.

04 december 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel zo snel als mogelijk een voltijdse of 2 halftijdse pedagogisch begeleider(s) (v/m) als schoolbegeleider voor het secundair onderwijs aan te werven. 

Opdracht

De pedagogisch begeleider zal in de regio Mechelen-Brussel:

04 december 2018

In een vorige nieuwsbrief verontschuldigden we ons voor het mogelijke ongemak dat je ondervindt om onze diensten in de Guimardstraat telefonisch te bereiken. Dat is het gevolg van een nieuwe telefooncentrale. We werken volgehouden aan oplossingen.

04 december 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen werft een halftijds begeleider identiteitsontwikkeling en pastoraal aan om de vicariale diensten van regio Limburg te versterken.

Pagina's