Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

06 februari 2019

We ontvingen deze initiatieven van externen:

06 februari 2019

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend voor woensdag 13 februari 2019. Daarmee willen ze hun militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de syndicale actie. De aanzegging geldt voor een staking van een hele of een halve dag.

06 februari 2019

Op 21 januari 2019 werd in het Vlaams Parlement het OESO-rapport ‘Skills Strategy Diagnostic Report’ voorgesteld en erover gedebatteerd (N.B. De tekeningen van de zgn. visual harvester waren boeiend, maar spelling was niet haar sterkste competentie).

06 februari 2019

Onderwijscommissaris Caroline Gennez wilde wat meer feedback over de verkiezingsmemoranda van het Gemeenschapsonderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de volgende Vlaamse regering en haalde uit elk enkele elementen: toevallig of niet, uit het eerste allemaal elementen die ook sp.a voorstaat, uit het tweede, net niet… denk ik.

06 februari 2019

De Vlaamse bisschoppen hadden een canon samengesteld van 349 katholieke begrippen die de kern vormden van het nieuwe leerplan katholieke godsdienst, zo wist onderwijscommissaris Caroline Gennez.

06 februari 2019

De christelijke onderwijsvakbond riep eerder al op tot een regulerend kader rond Smartschool en ook de Vlaamse Scholierenkoepel wilde, samen met de leerlingen, duidelijke afspraken maken omtrent het gebruik van Smartschool, aldus onderwijscommissaris Caroline Gennez.

06 februari 2019

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls vormde een vervolg op zijn actuele vraag in de plenaire vergadering van 24 oktober 2018

05 februari 2019

Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van Antwerpse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een pedagogisch begeleider aan te werven als schoolbegeleider om het team van regio Antwerpen te versterken.

05 februari 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor de pedagogische begeleiding regio Antwerpen een voltijds pedagogisch begeleider (v/m) als schoolbegeleider voor het basisonderwijs aan te werven.

Je opdracht

De pedagogisch begeleider zal voornamelijk in de regio Antwerpen:

05 februari 2019

De afgelopen maanden maakten we een bestek op voor de aankoop van industriële gassen argon, menggas (argon en CO2), zuurstof, stikstof, acetyleen. Die industriële gassen worden onder meer gebruikt in de praktijklessen lassen, auto, carrosserie, landbouw en mechanica.

Pagina's