Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

13 september 2019

KOCA Secundair Onderwijs, Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen heeft een vacature voor Technisch Adviseur Coördinator. Het gaat om een voltijdse aanstelling vanaf 1 februari 2020.

13 september 2019

Brussel, 13 september 2019 – Een leerling met ADHD een pilletje geven wanneer de ouders erom vragen? Een verband verversen bij een open wonde? Een vingerprik bij een diabetespatiëntje omdat het kind zelf niet durft? Een kleuter de laatste antibiotica verstrekken die hij nog moet innemen? Sondevoeding toedienen bij een leerling met een ernstige motorische beperking?

12 september 2019

Thomas, het platform voor godsdienstleraren rooms-katholieke godsdienst, publiceerde drie open brieven, gericht aan de respectievelijke onderhandelende politieke partijen, over het voorstel om het levensbeschouwelijk onderwijs te halveren.

12 september 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen waarborgt als ledenvereniging en netwerkorganisatie een brede betrokkenheid met het onderwijsveld en de brede samenleving.

11 september 2019

AGORA is een kwaliteitsmanagementsysteem voor veiligheid en gezondheid (welzijn) op school. Het biedt een raamwerk om het welzijnsbeleid te verbeteren en te borgen, zodat je school een proactief beleid kan voeren op het gebied van veiligheid en gezondheid.

11 september 2019

Voor de zomervakantie lieten we je weten dat wij zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Die voorwaarden golden oorspronkelijk maar tot 15 juli 2019. AGORIA én SD Worx zijn nu allebei bereid om hun aanbod te verlengen. AGORIA verlengt tot 15 oktober 2019 en SD Worx tot 30 september 2019.

11 september 2019

Met veel plezier nodigen we je uit voor ons eerste festival van de Hoop op 20 september 2019.

11 september 2019

We ontvingen deze initiatieven van externen:

10 september 2019

Meer en meer scholen van het gewoon onderwijs zijn de voorbije jaren met individueel aangepaste curricula (IAC) aan de slag gegaan.

10 september 2019

Je moet het UBO-register invullen uiterlijk tegen 30 september 2019. De bestuurders van schoolbesturen die de nieuwe wetgeving niet naleven, riskeren boetes van 250 tot 50 000 euro.

Pagina's