Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

07 januari 2021

Een aantal scholen(groepen) met internationale werking vroeg eind oktober 2020 accreditatie aan voor Erasmus+ KA1. Eind december 2020 informeerde het nationaal agentschap Epos-Vlaanderen de scholen(groepen) die geaccrediteerd worden vanaf 2021. Tal van scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen behaalden deze Erasmus+ KA1 accreditatie. Van harte proficiat aan die scholen(groepen)!

06 januari 2021

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor de regio Antwerpen een voltijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling (v/m) aan te werven om het team competentiebegeleiders te versterken.

Je opdracht

De competentiebegeleider zal:

06 januari 2021

Ben je pedagogisch begeleider, nascholer, leraar of neem je een coördinerende functie op in je school? Heb je een brede interesse in een krachtige leeromgeving? Wil je meewerken aan kwaliteitsvol onderwijs dat het maximum haalt uit alle leerlingen?

06 januari 2021

Ben je pedagogisch begeleider, nascholer, leraar of neem je een coördinerende functie op in je school? Heb je een brede interesse in goed onderwijs en een krachtige leeromgeving? Wil je meewerken aan kwaliteitsvol onderwijs dat het maximum haalt uit alle leerlingen?

06 januari 2021

Alhoewel de cijfers de goede richting uitgaan, moeten we erg waakzaam blijven. Er heerst bij de virologen immers heel wat ongerustheid over de gevolgen van de nieuwe (veel besmettelijkere) varianten die in omloop zijn.

06 januari 2021

Ben je pedagogisch begeleider, nascholer, leraar of neem je een coördinerende functie op in je school? Heb je een brede interesse in goed onderwijs en een krachtige leeromgeving? Wil je meewerken aan kwaliteitsvol onderwijs dat het maximum haalt uit alle leerlingen?

06 januari 2021

Ben je pedagogisch begeleider, nascholer, leraar of neem je een coördinerende functie op in je school? Heb je een brede interesse in goed onderwijs en een krachtige leeromgeving? Wil je meewerken aan kwaliteitsvol onderwijs dat het maximum haalt uit alle leerlingen?

06 januari 2021

Ben je pedagogisch begeleider, nascholer, leraar of neem je een coördinerende functie op in je school? Heb je een brede interesse in goed onderwijs? Wil je meewerken aan kwaliteitsvol onderwijs dat het maximum haalt uit alle leerlingen?

06 januari 2021

Ben je pedagogisch begeleider, nascholer, leraar of neem je een coördinerende functie op in je school? Heb je een brede interesse in goed onderwijs? Wil je meewerken aan kwaliteitsvol onderwijs dat het maximum haalt uit alle leerlingen?

06 januari 2021

Wil je te weten komen hoe je de participatie van alle onderwijsactoren kunt afstemmen op de beleidskeuzes van jouw bestuur, dan is deze professionalisering zeker een aanrader voor jou.

Je kunt kiezen uit twee datums: 1 of 3 februari in een avondsessie via Zoom.

Pagina's