Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

07 juli 2020

Deze vraag om uitleg van Jo Brouns zat in het vaarwater van de eerdere vraag van Chris Janssens, maar ging dan wel over een concreet inhoudelijk project, wat de preventie van gewelddadige radicalisering betrof, en niet over een vermeende procedurele wantoestand.

07 juli 2020

In tegenstelling tot de vraag over huursubsidies was er over dit duidelijk andere thema geen consensus tussen minister en vragensteller. Die laatste was Chris Janssens, die sporadisch een vraag om uitleg stelt in de Onderwijscommissie en het dan meestal wel heeft over een voor zijn fractie typisch onderwerp.

07 juli 2020

Vragensteller Jo Brouns verwees naar de vorige legislatuur en de huidige beleidsnota om, ook in het kader van de capaciteitsproblematiek in scholen, opnieuw aandacht te vragen voor het systeem van huursubsidies.

07 juli 2020

Externe sprekers waren nu: Lieven Viaene (inspecteur-generaal Vlaamse Onderwijsinspectie), Els Vermeire (coördinerend inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie), Bart Maes (coördinerend inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie), Bieke De Fraine (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie) en Katja Petry (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie).

07 juli 2020

Met ingang van 1 september 2020 komt het ambt van directeur basisonderwijs vrij in VBS 'Sint-Pieter’, Kortrijksestraat 47G, 8020 Oostkamp. Sint-Pieter behoort tot scholengemeenschap Gruuthuse, die een onderdeel is van de vzw Karel De Goede te Brugge  en telt momenteel 461 leerlingen.

06 juli 2020

Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van West-Vlaamse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak?

02 juli 2020

Het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) is het schoolbestuur van een aantal Don Boscoscholen in Vlaanderen en in Brussel (zowel basis- als secundaire scholen).

02 juli 2020

De vzw Schoolcomité Sint-Jozef zoekt, met ingang van 1 september 2020, voor het middenkader van de vrije basisschool Sint-Jozef een beleidsondersteuner. De school is gelegen aan het Sint-Amandsplein 31 te 1853 Strombeek-Bever. Het betreft een school van 530 kinderen.

01 juli 2020

Deze actuele vragen brachten wél nog een pittig nieuw ‘detail’ in het intussen al lange coronaverhaal. Smartschool, dat een quasimonopoliepositie (vooral voor het secundair onderwijs) in de markt innam, zou een serieuze prijsstijging aan de scholen aanrekenen. Minister Weyts had in de media al laten noteren dat hij met het bedrijf in gesprek zou gaan.

01 juli 2020

We ontvingen volgende intitiatieven van externen:

Pagina's