Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

26 mei 2020

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van regio Antwerpen aan de slag te gaan als vakbegeleider fysica en STEM (deeltijds).

26 mei 2020

De vorming rond masterplanning schoolinfrastructuur stond gepland in mei 2020. Corona stak daar een stokje voor, maar we plannen deze opnieuw in het najaar van 2020.

26 mei 2020

Alle leerlingen samen terug naar school voor het einde van het schooljaar? Neen, met de huidige veiligheidsvoorschriften kan dat niet. Alle leerlingen deeltijds terug naar school tegen die tijd? Misschien is dat wel haalbaar.

26 mei 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van 27 mei 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 72 subsidiedossiers goed voor in totaal 10 941 006,34 euro subsidie! 

25 mei 2020

Naast de twee actuele corona-onderwijsvragen waren er nog enkele andere onderwijsagendapunten tijdens deze plenaire vergadering.

25 mei 2020

Hoop doet het leven volhouden, voet bij stuk houden. Zo ondergaat een mens zijn geschiedenis niet als een noodlot, maar als een uitnodiging tot voortgaan. Hans van Munster

22 mei 2020

De voorbije week startte het onderwijs voorzichtig opnieuw op. De feedback die we na de grote inspanningen van de voorbije maanden kregen, was positief. Scholen pasten enkele praktische zaken aan en rapporteerden geen grote problemen.

22 mei 2020

De onderwijsverstrekkers, vakbonden en minister stelden zonet een maximumscenario op voor de rest van dit schooljaar. De positieve evaluatie van de eerste heropstart en de nieuwe bevindingen van virologen, onder meer over de verschillen tussen leeftijdsgroepen (kleuter, lager, secundair), maken dat mogelijk.

20 mei 2020

Het Sint-Jozefsinstituut ressorteert onder de koepel vzw Karel de Goede. Met ingang van 1 september 2020 komt het ambt van directeur secundair onderwijs vrij in de school voor Handel, Toerisme en IT, Zilverstraat 26, 8000 Brugge.

20 mei 2020

De vzw WICO gaat over tot de aanwerving van een directeur voor de domeinen ‘Kunst en Creatie’ en ‘Taal en Cultuur’ (m/v) voor WICO Campus Overpelt, Ursulinenstraat 13-17 te 3900 Overpelt.

Pagina's