Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

21 oktober 2020

Ben je op zoek naar innovatieve leiderschapspraktijken? Wil je meewerken om gedeeld leiderschap in je schoolpraktijk verder te ontwikkelen?  Samen leren? Samen Leiden? Leren Leiden? Wil je onderzoeken wat “leadership for learning” voor je hele school betekent? Wil je het professioneel samenwerken concreter maken? Spreekt internationaal leren je aan?

21 oktober 2020
  • De 13de Welzijnsdag voor het onderwijs vindt dit jaar online plaats op 23 november 2020. De Welzijnsdag is een terugkomdag voor preventieadviseurs en een opleidingsdag welzijn op het werk voor directies en technisch adviseurs.
21 oktober 2020

De huidige raamovereenkomsten verzekeringen lopen in 2021 stilaan op hun eind.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft daarom via vzw DOKO en in samenwerking met IC-Verzekeringen in de voorbije maanden de voorbereiding opgestart voor een nieuwe overheidsopdracht verzekeringen.

21 oktober 2020

E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de federale overheid met als doel om de gunningsprocedure inzake overheidsopdrachten te digitaliseren.

20 oktober 2020

Iedereen die in een onderwijscontext meewerkt of betrokken is bij (ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur zit met vragen zoals:

20 oktober 2020

Sinds 25 mei 2018 bepaalt de GDPR dat elke onderwijsinstelling een aanspreekpunt informatieveiligheid (AIV) moet hebben. Heel wat van onze onderwijsinstellingen hebben dit al gedaan en velen volgden de basisopleiding. Elk schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de aanspreekpunten informatieveiligheid een terugkom- of leernetwerkdag.

20 oktober 2020

De functie van directeur buitengewoon secundair onderwijs komt vrij vanaf 22 februari 2021 in De Ast te Poperinge. De Vrije School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Ast heeft Opleidingsvorm 3 voor type basisaanbod, type 3 en type 9 en Opleidingsvorm 4 voor type 3 en type 9.

19 oktober 2020

Op 14 oktober 2020 vonden de eTwinning awards plaats en Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan alleen maar met fierheid kijken naar de prijzenregen die daar plaatsvond.  Via dit nieuwsbericht willen we elk van deze prijswinnaars een extra dikke en welgemeende proficiat wensen. Ieder project bulkt van innovatief onderwijs met internationale en online samenwerkingsinitiatieven.

22 oktober 2020

Deze namiddag neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de vergadering van het Comité Besturen (Cobes) van regio Antwerpen.

15 oktober 2020

De vzw Katholieke Scholen Regio Berg en Dal stelt een vacature open voor een voltijds bevorderingsambt van directeur in de vrije basisschool De Regenboog, Kwaadstraat 20 te Zingem.

Pagina's